Månad: november 2018

Skolungdomar i Åsele fick lära sig mer om vindkraft

I samband med en företagarträff i Åsele fick skolungdomar från högstadiet Åsele Centralskola lyssna på två föreläsningar om vindkraft och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden.

Närmare 60 skolungdomar från årskurs åtta och nio på högstadiet blev bjudna på en lunch på Åsele värdshus fredagen den 23 november och fick samtidigt lyssna på två miniföreläsningar om omställningen till 100 % förnybar elproduktion, vindkraftsatsningar och vilka jobbmöjligheter det innebär i Åsele i framtiden.

Träffen med skolungdomarna var ett initiativ från Åsele näringslivsstiftelse. Föreläsare var Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall

Kristoffer Arnqvist berättade om sina erfarenheter att arbeta med vindkratprojekt till havs och om sitt nuvarande arbete som projektledare för den stora vindkraftsatsningen ovanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.

Erik Löfgren berättade om arbetet i Sverige att ställa om till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till år 2040 och vilka möjligheter det innebär i Norrlands inland. Bland anat berättade han om framtidens jobbmöjligheter och vilka olika utbildningsvägar som är lämpade.

– Det var en mycket givande träff med ungdomarna. De var rejält på ”hugget”, nyfikna och ville veta mer om vindkraft, utbildningar och vilka jobb det kan bli i framtiden. Verkligen roligt!, summerar Erik Löfgren