Gymnasielever från Sollefteå besökte Ögonfägnadens vindkraftpark

I veckan besökte tio elever som läser naturvetenskapliga programmet på Sollefteå Gymnasium Ögonfägnadens vindkraftpark för att lära sig mer om förnybar elproduktion.

En viktig del i projekt ”Vindkraft -generator för hållbar utveckling” är att stötta branschen i arbetet att trygga kompetensförsörjningen. Det gör vi bland annat med riktade aktiviteter mot skolungdomar för att de ska lära sig mer om energibranschen och vilka jobbmöjligheter det finns inom förnybart generellt och vindkraften speciellt.

Vårt projekt har därför samarbeten med olika skolor inom projektområdet, ett samarbete som blir allt större.

Under hösten har till exempel elever som läser en specialinriktning på miljö på naturvetenskapliga programmet på Sollefteå Gymnasium särskilt studerat förnybart och hur Sverige ska klara omställningen till 100 procent förnybart till år 2040.

Som ett led i det har projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” arrangerat två studiebesök för eleverna. Dels på Sollefteåforsens vattenkraftverk i Sollefteå, dels på Ögonfägnadens vindkraftpark mellan Ramsele och Hammerdal.

– En förutsättning för att vi ska klara omställningen till 100 procent förnybart är att det finns arbetskraft med rätt kompetens. Därför är det oerhört värdefullt att ha ett bra samarbete med till exempel gymnasieskolorna så här, säger Erik Löfgren från projektet.

Vid studiebesöket på Ögonfägnadens vindkraftpark tog drift- och underhållschefen Jens Näsström från Statkrafts tre vindkraftsparker i området emot och berättade om arbetet vid den stora vindkraftparken strax utanför Ramsele.

– Vi är cirka 30 anställda som arbetar med drift och underhåll av de tre vindkraftparkerna Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen. Det är allt från vindkrafttekniker till övrig servicepersonal och de flesta bor här i området, berättade Jens Näsström bland annat.

Efter föreläsningen inne i servicestationen fick eleverna följa med på en rundtur ut i vindkraftparken och se vindkraftverken på nära håll.