Samarbete för att tillvarata kompetens hos utrikesfödda

Projektet har initierat ett samarbete med bland andra Energiföretagen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Västernorrland, Hjalmar Strömer-skolan i Strömsund, Reveljen Lärcenter i Sollefteå och Uppsala universitet campus Gotland om hur vi bättre kan tillvarata efterfrågad kompetens hos utrikesfödda för jobb inom energibranschen.

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna när Sverige ställer om till 100 % förnybart med enbart förnybara energikällor som till exempel vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Därför är ett av huvudsyftena med projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” att arbeta med just kompetensförsörjning, hur man attraherar fler att utbilda sig för jobb inom kraftbranschen generellt och vindkraftnäringen i synnerhet.

En viktig målgrupp är nyanlända och utrikesfödda som kommit till Sverige med yrkeserfarenheter som lämpar sig väl för jobb inom kraftindustrin.

Utmaningarna är många. Bland annat att validera de yrkeskunskaper de redan har och ”översätta dem” till svenska förhållanden och att kunna anordna relevanta utbildningar.

Den 4 december arrangerade därför projektet en workshop för att påbörja arbetet att göra an handlingsplan för att underlätta kompetensförsörjningen i Sollefteå i framtiden med hjälp av just nyanlända och utrikesfödda.

I samarbetet medverkar flera viktiga aktörer:

• Arbetsförmedlingen Nord

• Arbetsförmedlingen i Sollefteå

• Arbetsförmedlingen Kramfors

• Länsstyrelsen Västernorrland – projekt integration och tillväxt i Västernorrland

• Energiföretagen

• Uppsala universitet – campus Gotland

• Hjalmar Strömer-skolan Strömsund, YH-utbildning vindkrafttekniker

• Reveljen Lärcenter i Sollefteå

• Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

 

– Vi hade ett bra möte och nu intensifierar vi arbetet bland annat genom att se hur vi med insatser i utbildning i svenska och matematik kan underlätta för utrikesfödda och nyanlända att söka till exempel YH-utbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund, säger Evelina Nyberg, studie- och yrkesvägledare på Reveljen Lärcenter och tillika utbildningsledare i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling