Föreläsning på Ådalsskolan i Kramfors om 100 % förnybart

Under hösten har Erik Löfgren från projektet besökt olika högstadie- och gymnasieskolor ute hos ”projektkommunerna” och föreläst om Sveriges väg för att ställa om till
100 % förnybar elproduktion till år 2040.

– Under hösten har vi bland annat varit på Centralskolan i Åsele, Reveljens Lärcenter i Sollefteå, Sollefteå Gymnasium och Ådalsskolans gymnasium i Kramfors, berättar Erik Löfgren.

Måndagen den 17 december gjordes det sista ”nedslaget” för året när Erik Löfgren träffade ett 70-tal gymnasieelever på El- och energiprogrammet på Ådalsskolan i Kramfors.

– Det är spännande att träffa ungdomarna och diskutera elproduktion med dem och de utmaningar vi står inför framtiden när Sverige ska ställa om till elproduktion till 100 % förnybart till år 2040. Vi vuxna har mycket att lära av den generation som ska vid efter oss! säger Erik Löfgren.

Efter jul- och nyårsledigheterna fortsätter projektet arbetet med att vara ute på högstadie- och gymnasieskolor i Mellannorrland och prata om förnybar elproduktion.

– Ja, vi kommer gärna ut till skolorna och så sent som förra veckan blev jag faktiskt kontaktad av en högstadieskola som hört talas om vår föreläsning och ville att vi skulle komma till dem och berätta om 100 % förnybart. Jätteroligt! säger Erik Löfgren.

En viktig del i föreläsningen är att diskutera och informera skolungdomarna om vilka jobbmöjligheter omställningen till 100 % förnybart innebär för dem i framtiden.

– Kompetensförsörjningen är ju som bekant en av de stora utmaningarna. Att få komma ut till skolorna och berätta om resan mot 100 % förnybart är därför även ett gyllene tillfälle att berätta om vilka möjligheter det här innebär för skolungdomarna i framtiden att kunna jobba inom en spännande och växande framtidsbransch på ”hemmaplan” och vilka utbildningsvägar som finns såväl på gymnasienivå som eftergymnasial utbildning för att bli till exempel vindkrafts- och vattenkrafttekniker eller distributionselektriker.

Bild: Erik Löfgren, projektkommunikatör i ”Vindkraft-generator för hållbar utveckling” föreläser om 100 % förnybart på Ådalsskolan i Kramfors. Foto: Janne Mellander