Månad: januari 2019

Undersöker möjligheten till ”energi-PRAO” på högstadiet

Energibranschen och Sollefteå kommun via högstadieskolorna ska undersöka möjligheterna att införa ”energi-PRAO” för högstadieelever i årskurs 8 och 9.

– Modellen finns redan idag för bland annat skogsbranschen med lyckat resultat. ”Energiveckan” går ut på att eleverna under sin PRAO-vecka får besöka olika företag inom energibranschen, ett för varje dag, och på så sätt får en inblick vilka olika typer av företag och yrken det finns inom energibranschen, berättar Evelina Nyberg, projektledare kompetensutveckling i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Exempel på branscher är vattenkraftverk, vindkraftparker och eldistribution med tillhörande drift- och underhållsentreprenörer.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” har bland annat till uppgift att attrahera ungdomar att utbilda sig och söka jobb inom energibranschen. Initiativet till ”energi-PRAO” är ett led i det arbetet.

Välbesökt företagarträff i Näsåker

Drygt 50 intresserade kom till den företagarträff om kommande vindkraftssatsningar som arrangerades i Näsåker den 28 januari.

Det var Sollefteå kommuns näringslivsenhet som tillsammans med projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” bjöd in till företagarträffen.

Temat för företagarträffen var information om planerade vindkraftssatsningar runt om i Sollefteå kommun med omnejd och vilka möjligheter det kan innebära för företagare och entreprenörer i kommunen.

Ann-Marie Sandberg, Karin Österberg, Christer Andersson, Milan Kolar och Gustav Nordström.

Under ledning av moderatorn Kjell Carnbro varvades kvällen med olika föredragshållare och frågestund samt en avslutande paneldiskussion med de fem föredragshållarna för kvällen.

Medverkade gjorde:

  • Karin Österberg från Östersund, en av regeringens fyra nationella vindkraftsamordnare
  • Milan Kolar, SCA Energy
  • Gustav Nordström, Forsca
  • Christer Andersson, Vindkraftcentrum.se
  • Ann-Marie Sandberg, Garantia