Månad: februari 2019

Föreläsningsvecka för högstadieelever

Den här veckan har Erik Löfgren från projektet föreläst för alla elever i de sju klasserna i årskurs 9 på Vallaskolan i Sollefteå på temat ”Vägen till 100 % förnybart”.

Ett av de utpekade målen i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” är att säkerställa kompetensförsörjningen till vindkraftbranschen och attrahera ungdomar att intressera sig mer för framtidens energifrågor. Ett av medlen för att lyckas med det är att åka ut och ha dialog och diskussion direkt med ungdomar.

Hittills har vi bland annat besökt skolor i Sollefteå, Kramfors och Åsele och fler orter är på gång.

Syftet med föreläsningarna är dels att få diskutera med ungdomarna om framtidens energilösningar, dels locka dem att söka sig till kraft- och energibranschen när de gör sina utbildnings- och yrkesval.

 

– Det är en riktig energikick att få hålla dessa föreläsningar där jag diskuterar framtidens energiutmaningar med ungdomarna och får ta del av deras egna funderingar. Förhoppningsvis vill och kan de i framtiden vara med och bidra till hur vi ska lösa utmaningarna att få till stånd ett klimatsmart, miljövänligt och hållbart samhälle där vi kan leva fossilfritt och med förnybara energilösningar, säger Erik Löfgren.

Hittills har föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” hållits vid 16 tillfällen för sammanlagt cirka 350 högstadie- och gymnasieungdomar i Åsele, Sollefteå och Kramfors samt på Sollefteå Lärcentrum Reveljen.

Den kostnadsfria föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” är ungefär en timme lång (kan anpassas utifrån förutsättningar) och bokas via e-post till erik.lofgren@solleftea.se

Foto: Madeleine Börjesson

Vindkraft på väg att bli största energikällan inom EU

Nätverkande på den internationella vindkraftskonferensen WinterWind i Umeå i arrangemang av Svensk Vindkraftförening.

En rykande färsk prognos från EU visar att vindkraften kommer att vara största energikällan för elproduktion bland EUs medlemsländer redan om åtta år (år 2027).

År 2040 kommer drygt 30 procent av elproduktionen inom EU komma från vindkraft och därmed vara större än till exempel kol, kärnkraft, gas, vattenkraft och solkraft (idag kommer 10 % av elen från vindkraft).

En av huvudtalarna vid konferensens inledning var Karin Bodin, VD för Polarbröd

Norrländska Polarbröd är Sveriges tredje största brödföretag och har ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten, från råvaror och förpackningar till transporter och energilösningar. Därför äger Polarbröd till exempel egna vindkraftverk för att vara självförsörjande på förnybar energi.

På plats på Jokkmokk Arctic Talks

I samband med Jokkmokks årliga vintermarknad arrangerades i år för första gången Jokkmokk Arctic Talks om framtidens kompetensförsörjning i norra Sverige och Jokkmokk Arctic Talks Innovationsigloo om hur vi skapar framtidens klimatsmarta liv i norra Sverige.

Projekt ”Vindkraft- generator för hållbar utveckling” fanns på plats i Jokkmokk och tog del av paneldebatten Jokkmokk Arctic Talks den 7 februari.

Panelen bestod av bland annat landshövdingen i Norrbottens län Björn O. Nilsson, Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige Ska Leva och Malin Larsson, investeringschef Vattenfall Vattenkraft.

Det här är ett nytt inslag i Jokkmokks vintermarknad och förhoppningen är att den ska bli ett årligt återkommande inslag för att diskutera högaktuella framtidsfrågor för norra Sverige.

Parallellt med Jokkmokk Arctic Talks genomfördes en heldag med innovationsaktiviteter för gymnasieelever och universitetsstudenter under ledning av LTU Business AB.

Genom olika innovationsövningar fick deltagarna processa fram olika spännande, innovativa förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för en klimatsmart framtid i norra Sverige.

Spännande och inspirerande för oss ”gamlingar”!