Månad: mars 2019

Fokus på samverkan med kommuner, företag och näringsliv

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling har publicerat en delrapport för projektets arbete så här långt. Stort fokus har lagts på samverkan med kommuner, företag och organisationer som är engagerade i projektet.

Projekt: ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Projekttid: 2017-07-01 – 2019-12-31

Projektägare: Sollefteå kommun

Övriga kommuner: Kramfors, Åsele, Strömsund, Sorsele och Jokkmokks kommuner

Övriga intressenter: Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Energidalen i Sollefteå AB, Sollefteåforsens AB, Akademi Norr, Strukturum, E.ON, Forsca, SCA Energy, Statkraft, Vattenfall, Vindkraftcentrum.se.

Anställda: Hans Pahlin (projektledare) och Erik Löfgren (projektkommunikatör)

Projektmål: Skapa lokal och regional nytta av vindkraftsetableringar i Norrlands inland och säkerställa kompetensförsörjningen

Projektrapport för arbetsåret 2018:
Stort fokus har lagts på att samverka med de sex kommuner som medverkar i projektet (Kramfors, Sollefteå, Strömsund, Åsele, Sorsele och Jokkmokk) och företag och organisationer som medverkar i projektet (E.ON, Statkraft, Vattenfall, Energidalen, Sollefteåforsen med flera) samt andra projekt (t ex Vindkraftcentrum och ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” i Lungsjön.

Projektet har arrangerat flera företagarträffar i anslutning till vindkraftsetableringar som är under planering. Projektet har även medverkat som utställare och föredragshållare på olika konferenser, nätverksträffar och företagsmässor

Projektet har tagit initiativ till bildande av branschråd för samverkan mellan skola/ kommun och företag verksamma på respektive ort inom kraft- och energibranschen. Först ut är Sollefteå där ett branschråd bildats och som numera är aktivt och bidragit till att Sollefteå kommun besluta starta el- och energiprogrammet på gymnasiet i Sollefteå Ht 2020 med inriktning elteknik och energiteknik för att tillmötesgå branschens behov av kompetens.

Projektet har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen lokalt och regionalt när det gäller bland annat kompetensförsörjning. Ett konkret exempel är att undersöka möjligheten att rekrytera bland nyanlända där ett arbete inletts i samverkan med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Västernorrland, YH-utbildningen i Strömsund med stöd och råd från Energiföretagen.

Projektet kommer under 2019 att fördjupa tagna kontakter med bland annat Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet för att skapa förutsättningar för projektarbete, ex-jobb och praktikplatser för studenter inom kraft- och energibranschen i regionen.

För att attrahera ungdomar till energibranschen i allmänhet och vindkraftbranschen i synnerhet har projektet tagit initiativ till flera olika aktiviteter:

• Ett koncept med ”teknikdag” där högstadie- och gymnasieelever får göra studiebesök i vindkraftparker.

• ”Energiprao” där elever i åk 8 får göra en prao-vecka med ”nedslag” hos olika företag under veckan för att få chansen att se bredden av branschen.

• Koncept för ”mobilspel” för att väcka ungdomars intresse för förnybar elproduktion

• Föreläsning om vägen till 100 % förnybart. Har hittills hållits vid ett 20-tal tillfällen för elever på högstadieskolor, gymnasieskolor och lärcentra i Kramfors, Sollefteå och Åsele där ytterligare föreläsningar planeras ibland annat Ramsele, Junsele, Lycksele, Strömsund och Sorsele.

• Medverkan på utbildnings- och yrkesmässor på högstadie- och gymnasieskolor.

Projektet har inlett arbetet att ta fram en ny webbaserad kommunikationsplattform under samlingsnamnet ”Energidalen.nu” som är planerad att lanseras under våren 2019.

Under 2019 kommer projektet att utveckla det inledda samarbetet med Uppsala universitet för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker och de utbildningar som finns.

Välbesökt företagarträff på Höga Kusten Airport om vindkraft

Den 20 mars bjöd Företagarna tillsammans med näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå till en företagarträff på temat vindkraftsenergi. Drygt 60 företagare från Kramfors och Sollefteå kom till informationskvällen.

Det planeras för stora investeringar i vindkraftparker i skogarna på gränsen mellan Kramfors och Sollefteå kommun de kommande åren.

Därför tog Företagarna initiativ till en informationskväll den 20 mars tillsammans med näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå kommun på Höga Kusten Airport.

– Det här är en viktig fråga för såväl oss i Kramfors som i Sollefteå och vi ser stora möjligheter för det lokala näringslivet, sa Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande i Kramfors bland annat.

Vid den välbesökta informationsträffen medverkade bland andra Lena Berglund från E.ON, Jesper Berg från Kabeko Kraft, Jeanette Lundqvist och Pontus Grahn från Vattenfall samt Caroline Nyström från Garantia.

Dessutom fanns Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” på plats och berättade om erfarenheterna från vindkraftsetableringarna i nordvästra delarna av Sollefteå kommun för några år sedan och den positiva inverkan det haft på det lokala näringslivet.

Med sig till Höga Kusten Airport hade Erik Löfgren några företagare och entreprenörer från Ramsele som delade med sig av sina personliga erfarenheter om hur de fått uppdrag och ökad omsättning tack vare vindkraftsetableringarna, det var representanter för Brorssons åkeri, Ramsele-Edsele företagarförening samt Ramsele kurs- och konferenscenter.

Vindkommunkonferens i Åsele

14-15 mars arrangerade Åsele Näringslivsstiftelse och Vindkraftcentrum.se en stor vindkommunkonferens i Åsele för ledande kommunpolitiker och företrädare för kommunala näringslivskontor.

– Med den här konferensen har vi försökt visa de cirka 80 ”vindkraftkommuner” som finns i landet hur kommunerna kan dra nytta av etableringen av vindkraftparker genom ett aktivt näringslivsarbete, säger Calle Birgersson från Åsele Näringslivsstiftelse.

Vid konferensen medverkade representanter för bland annat Vattenfall, Garantia, Ownpower på Gotland, RI.SE, Skellefteå Kraft, Svensk Vindenergi, Vindkraftcentrum.se och vårt eget projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Fokus låg bland annat på olika affärsmodeller, Garantia och Vattenfalls pilotprojekt med hur ”vindpengen” kan användas för riskvilligt kapital, vindkraftbranschens behov av utbildningar och kompetensutveckling och hur etableringen av vindkraftparker kan ge arbetstillfällen, utveckling och tillväxt på såväl kort som lång sikt.

Välbesökt informationskväll om YH-utbildningar

Onsdagen den 20 mars arrangerades en gemensam informationskväll för olika lärcentra i regionen om olika YH-utbildningar inom bland annat energisektorn.

– Branschen är i stort behov att kunna rekrytera personal med rätt kompetens och utbildning i framtiden och då är det bra att kunna ha sådana här informationskvällar, säger Hans Pahlin från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Med hjälp av modern mötesteknik med videolänk satt deltagarna (och förhoppningsvis blivande elever) i informationsträffen på olika Lärcentra i regionen, bland annat Reveljen i Sollefteå, i Kramfors, Sorsele, Vilhelmina med flera platser.

Medverkade via videolänk gjorde företrädare för YH-utbildningen till vindkrafttekniker i Strömsund, YH-utbildningen till vattenkrafttekniker i Jokkmokk och YH-utbildningen Processtekniker i Vilhelmina.

Dessutom medverkade Hans Pahlin från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” för att berätta om hur branschen och arbetsmarknaden inom energisektorn ser ut.