Fokus på samverkan med kommuner, företag och näringsliv

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling har publicerat en delrapport för projektets arbete så här långt. Stort fokus har lagts på samverkan med kommuner, företag och organisationer som är engagerade i projektet.

Projekt: ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Projekttid: 2017-07-01 – 2019-12-31

Projektägare: Sollefteå kommun

Övriga kommuner: Kramfors, Åsele, Strömsund, Sorsele och Jokkmokks kommuner

Övriga intressenter: Energimyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Energidalen i Sollefteå AB, Sollefteåforsens AB, Akademi Norr, Strukturum, E.ON, Forsca, SCA Energy, Statkraft, Vattenfall, Vindkraftcentrum.se.

Anställda: Hans Pahlin (projektledare) och Erik Löfgren (projektkommunikatör)

Projektmål: Skapa lokal och regional nytta av vindkraftsetableringar i Norrlands inland och säkerställa kompetensförsörjningen

Projektrapport för arbetsåret 2018:
Stort fokus har lagts på att samverka med de sex kommuner som medverkar i projektet (Kramfors, Sollefteå, Strömsund, Åsele, Sorsele och Jokkmokk) och företag och organisationer som medverkar i projektet (E.ON, Statkraft, Vattenfall, Energidalen, Sollefteåforsen med flera) samt andra projekt (t ex Vindkraftcentrum och ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” i Lungsjön.

Projektet har arrangerat flera företagarträffar i anslutning till vindkraftsetableringar som är under planering. Projektet har även medverkat som utställare och föredragshållare på olika konferenser, nätverksträffar och företagsmässor

Projektet har tagit initiativ till bildande av branschråd för samverkan mellan skola/ kommun och företag verksamma på respektive ort inom kraft- och energibranschen. Först ut är Sollefteå där ett branschråd bildats och som numera är aktivt och bidragit till att Sollefteå kommun besluta starta el- och energiprogrammet på gymnasiet i Sollefteå Ht 2020 med inriktning elteknik och energiteknik för att tillmötesgå branschens behov av kompetens.

Projektet har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen lokalt och regionalt när det gäller bland annat kompetensförsörjning. Ett konkret exempel är att undersöka möjligheten att rekrytera bland nyanlända där ett arbete inletts i samverkan med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Västernorrland, YH-utbildningen i Strömsund med stöd och råd från Energiföretagen.

Projektet kommer under 2019 att fördjupa tagna kontakter med bland annat Mittuniversitetet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet för att skapa förutsättningar för projektarbete, ex-jobb och praktikplatser för studenter inom kraft- och energibranschen i regionen.

För att attrahera ungdomar till energibranschen i allmänhet och vindkraftbranschen i synnerhet har projektet tagit initiativ till flera olika aktiviteter:

• Ett koncept med ”teknikdag” där högstadie- och gymnasieelever får göra studiebesök i vindkraftparker.

• ”Energiprao” där elever i åk 8 får göra en prao-vecka med ”nedslag” hos olika företag under veckan för att få chansen att se bredden av branschen.

• Koncept för ”mobilspel” för att väcka ungdomars intresse för förnybar elproduktion

• Föreläsning om vägen till 100 % förnybart. Har hittills hållits vid ett 20-tal tillfällen för elever på högstadieskolor, gymnasieskolor och lärcentra i Kramfors, Sollefteå och Åsele där ytterligare föreläsningar planeras ibland annat Ramsele, Junsele, Lycksele, Strömsund och Sorsele.

• Medverkan på utbildnings- och yrkesmässor på högstadie- och gymnasieskolor.

Projektet har inlett arbetet att ta fram en ny webbaserad kommunikationsplattform under samlingsnamnet ”Energidalen.nu” som är planerad att lanseras under våren 2019.

Under 2019 kommer projektet att utveckla det inledda samarbetet med Uppsala universitet för att marknadsföra yrket vindkrafttekniker och de utbildningar som finns.