Fokus på förnybar energi i montern på företagsmässa

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” medverkade i Energidalens monter på Höga Kusten Företagsmässa med tema förnybar energi och vilka möjligheter det kan innebära för vår region i framtiden.

Det är drygt ett halvår kvar på projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och parallellt med arbetet att slutföra arbetet i projektet arbetar vi nu med att ta fram förslag på hur arbetet kan organiseras och leva vidare i framtiden.

En utgångspunkt är det kommunala utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB.

Under Höga Kusten Företagsmässa i Sollefteå 5-6 april medverkade därför projektet i Energidalens välbesökta monter på mässan där Hans Pahlin och Erik Löfgren medverkade och diskuterade såväl vindkraft som andra förnyelsebara energikällor med de många besökarna.

I samband med företagsmässan höll även Hans Pahlin och Erik Löfgren två miniföredrag från stora scenen på temat ”Energidalen – med fokus på förnybar energi”.

– Sverige ska ju enligt riksdagsbeslut ställa om till 100 procent förnybar elproduktion senast 2040 och här har vår region stora möjligheter att vara med och skapa affärer, sa Hans Pahlin.

– Redan idag är vi en viktig aktör inom kraft- och energibranschen och med omställningen till 100 % förnybart kan det här bli en möjliggörare för hållbar tillväxt och utveckling, sa Erik Löfgren.