Månad: maj 2019

Vad innebär det för bygden när det byggts en vindkraftpark?

I byn Lungsjön utanför Ramsele i Sollefteå kommun har byborna gjort en film på temat ”När vindkraften kom till byn”. Den sammanfattar såväl positiva som negativa känslor inför byggstarten – men även hur bygden har utvecklats tack vare vindkraftprojektet. 

Se filmen Mervärde genom samverkan – när vindkraften kommer till bygden

 

Vad blir det för arbetstillfällen i en vindkraftpark?

Vindkraftcentrum i Hammerdal har gjort en studie om vilka långvariga arbetstillfällen som skapas i och kring en vindkraftpark. I rapporten kan du läsa om hur det skapas många långsiktiga lokala jobb även när vindkraftverken är i drift. Vid jämförelse med andra länder finns även en stor potential för lokalt företagande inom drift och underhållsåtgärder samt vid repowering. 

Läs mer om rapporten:
https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Om-oss/Nyhetsarkiv/Vindkraften-ger-lokala-och-langsiktiga-affarer/

Ladda ner rapporten som pdf-fil:
http://vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web

Vad gör en vindkrafttekniker?

Vad gör en vindkrafttekniker?
Vindkrafttekniker är ett fritt yrke där du ansvarar för högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner mitt i naturen. Du sköter din planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker. Yrket erbjuder stor flexibilitet – förutom möjligheten att bo på landsbygden och arbeta lokalt, ges du frihet att upptäcka nya platser. I snitt behövs det en vindkrafttekniker för fem verk och man jobbar ofta i team.

Efterfrågan på vindkrafttekniker är stor och kommer att öka. Sverige har ett mål att producera 100 procent förnybar el senast 2040. För att nå målet ska det byggas omkring 3000 nya vindkraftverk de närmaste decennierna, utöver de cirka 3 500 som finns idag – alltså en dubblering av dagens antal! 

I dagsläget behövs minst 170 nyutbildade vindkrafttekniker per år i landet och efterfrågan är även stor internationellt.

Här kan du läsa mer om yrket:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/images/bli_vindkrafttekniker.pdf

På YouTube finns en kort film om yrket som Arbetsförmedlingen tagit fram: