Vad blir det för arbetstillfällen i en vindkraftpark?

Vindkraftcentrum i Hammerdal har gjort en studie om vilka långvariga arbetstillfällen som skapas i och kring en vindkraftpark. I rapporten kan du läsa om hur det skapas många långsiktiga lokala jobb även när vindkraftverken är i drift. Vid jämförelse med andra länder finns även en stor potential för lokalt företagande inom drift och underhållsåtgärder samt vid repowering. 

Läs mer om rapporten:
https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Om-oss/Nyhetsarkiv/Vindkraften-ger-lokala-och-langsiktiga-affarer/

Ladda ner rapporten som pdf-fil:
http://vindkraftcentrum.se/images/fordjupad_studie_drift_och_underhall_web

Inspiration & info