Vad gör en vindkrafttekniker?

Vad gör en vindkrafttekniker?
Vindkrafttekniker är ett fritt yrke där du ansvarar för högteknologiska lösningar och gigantiska konstruktioner mitt i naturen. Du sköter din planering och ansvarar för drift- och underhållsarbete i en eller flera vindkraftsparker. Yrket erbjuder stor flexibilitet – förutom möjligheten att bo på landsbygden och arbeta lokalt, ges du frihet att upptäcka nya platser. I snitt behövs det en vindkrafttekniker för fem verk och man jobbar ofta i team.

Efterfrågan på vindkrafttekniker är stor och kommer att öka. Sverige har ett mål att producera 100 procent förnybar el senast 2040. För att nå målet ska det byggas omkring 3000 nya vindkraftverk de närmaste decennierna, utöver de cirka 3 500 som finns idag – alltså en dubblering av dagens antal! 

I dagsläget behövs minst 170 nyutbildade vindkrafttekniker per år i landet och efterfrågan är även stor internationellt.

Här kan du läsa mer om yrket:
http://vindkraftcentrum.se/framtidens_energi/images/bli_vindkrafttekniker.pdf

På YouTube finns en kort film om yrket som Arbetsförmedlingen tagit fram:

 

Inspiration & info