Högstadieelever besökte vindkraftpark

Under vintern och våren har Erik Löfgren från projektet föreläst om Sveriges omställning till 100 % förnybar elproduktion på bland annat högstadieskolor i Sollefteå kommun och nu har det följts upp med ett studiebesök till Statkrafts vindkraftpark Ögonfägnaden mellan Ramsele och Hammerdal.

– En av de stora utmaningarna inför framtiden är att klara kompetensförsörjningen, det vill säga att attrahera ungdomar att utbilda sig och vilja jobba inom kraft- och energisektorn. Därför är just möten med ungdomar ett prioriterat område i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, säger Erik Löfgren från projektet.

Han har under det senaste halvåret besökt ett 30-tal skolklasser i bland annat Kramfors, Sollefteå och Åsele på högstadie- och gymnasienivå.

– Vid besöken i klasserna pratar vi och diskuterar framtidens energiutmaningar när vi ska ställa om till 100 % förnybar elproduktion samtidigt som behovet av el ökar.

Omställningen innebär även att arbetsmarknaden växer och behovet av till exempel vindkrafttekniker bedöms vara stort i framtiden.

– Därför är det viktigt att nå ut till ungdomarna så att de vet att de här jobben finns!

Som en uppföljning till föreläsningarna på skolorna arrangerade projektet en studieresa för elever ur årskurs 8 och 9 på högstadieskolor i Sollefteå kommun i slutet av maj till Statkrafts vindkraftpark Ögonfägnaden.

– Eleverna från Sollefteå, Junsele och Ramsele som följde med har själva anmält intresse att de vill lära sig mer efter att vi besökt dem på skolorna. Det blev en bra och lärorik dag med Statkrafts personal i Ögonfägnaden och i bussen på väg hem var det flera elever som sa att de efter besöket nu funderar på att göra gymnasieval så att de kan läsa vidare till vindkrafttekniker.

Efter sommarlovet fortsätter projektets arbete med att besöka skolklasser och att genomföra studieresor till vindkraftparker med intresserade högstadie- och gymnasieungdomar.