Vindkraftteknikern Daniel delar med sig av sin vardag

Vad sysslar en vindkrafttekniker egentligen med? Följ vindkraftteknikern Daniel Berggren i hans vardag via Instagram och Facebook.

Nu kan man följa vindkraftteknikern Daniel Berggren och hans vardag med att arbeta med service och underhåll av vindkraftverk via sociala medier med kontot ”blivindkrafttekniker” på Instagram och Facebook.

Det här är en del i Uppsala universitets marknadsföringsprojekt för vindkrafttekniker där bland annat projekt Vindkraft – generator för hållbar utveckling är med.

Syftet med projektet är att marknadsföra såväl yrket vindkrafttekniker som utbildningarna som finns till yrket samt det stora rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker i framtiden.

– Daniel Berggren är vindkrafttekniker på Vestas. Daniel kommer på olika sätt att berätta om sin vardag som vindkrafttekniker i syfte att skapa kännedom och attraktion både för skolorna och yrket. Vi kommer också att lägga ut en del allmän information och svara på eventuella kommentarer, berättar Annie Nyström från Uppsala universitet.

Projektet sker i samverkan mellan Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen norr och Stockholm/Gotland, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Vindkraftcentrum och Sollefteå Kommun/Energidalen via projekt Vindkraft – generator för hållbar utveckling.

– Den gemensamma nämnaren är att vi idag på olika sätt arbetar med frågan och förstår att det krävs en samordning för största möjliga räckvidd och genomslagskraft.  Vi kommer på flera olika sätt främst involvera branschen och YH-skolorna i detta arbete men även potentiella målgrupper för sökande till utbildningarna och/eller val av yrke. Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett projekt i Nätverket för Vindbruk, berättar Annie Nyström.

Facebook och Instagram:

#BliVindkrafttekniker

@blivindkraftstekniker