Energidalens styrelse besökte solcellspark

I slutet av juni gjorde Energidalens styrelse ett studiebesök vid en av Norrlands största solcellsparker i byn Norrmoflo utanför Näsåker i Sollefteå kommun.

På en åker i byn har Anders Borin investerat i en solcellspark med drygt 1 400 solpaneler som står i symetriska rader i perfekt lutning med 45 graders vinkel i söderläge för att ge optimala förutsättningar för elproduktion.

Energidalen har fokus på förnybar energi. Därför gjorde bolagets styrelse och personal ett studiebesök vid Anders Borins solcellspark i byn Norrmoflo utanför Näsåker i samband med Energidalens styrelsemöte i slutet av juni.

Anläggningen är en av de största i Norrland, och definitivt den största privatägda. All el som produceras distribueras ut på elnätet.

Dessutom kan åkermarken fortsätta att brukas för jordbruksverksamhet.

– Grannen har sina får som betar runt solpanelerna. På så vis behöver jag inte klippa gräset och åkermarken kan brukas såväl som betesmark för djuren som för elproduktion.