Månad: november 2019

Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket

Workshop med Uppsala universitet om hur vi bättre och effektivare kan marknadsföra vindkraftteknikeryrket i samarbete med vindkraftbranschen och locka fler att söka till YH-utbildningarna till vindkrafttekniker.

I projektet ”marknadsföring av vindkraftteknikeryrket – ett samverkansprojekt”, som leds av Uppsala universitet tillsammans med bland andra oss, Vindkraftcentrum, Arbetsförmedlingen, Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi med stöd av Energimyndigheten, hölls i veckan en workshop med representanter för vindkraftbranschen och utbildningsanordnare.

Många intressanta diskussioner om hur vi skapar intresse och kunskap om framtiden för vindkraftbranschen i allmänhet och de stora rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker i synnerhet.

Som underlag till workshopen fanns resultatet av tre parallella enkätundersökningar ställda till representanter för de YH-utbildningar som finns, till vindkraftbranschen samt till elever som studerar eller har studerat till vindkrafttekniker.

– Resultatet av enkätundersökningarna och diskussionerna på workshopen kommer att sammanställas i en rapport som ingår i slutredovisningen av det här projektet i början av 2020, berättar Erik Löfgren, som ingår i projektgruppen som representant för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

 

Sollefteå satsar på el- och energiprogrammet

Vattenkraftteknikerna Axel Eriksson och Fanny Eriksson från Uniper i samspråk med en intresserad elev på gymnasiemässan i Sollefteå.

Nu pågår förberedelserna för fullt inför nystarten av el- och energiprogrammet på Sollefteå Gymnasium. Den 14 november hölls en gymnasiemässa för elever i åk 8 och 9 där personal från Uniper var med och berättade om sitt yrke som vattenkrafttekniker.

Höstterminen 2020 nystartar El- och energiprogrammet på Sollefteå Gymnasium. Det är bland annat energibranschen som framfört önskemål om att utbildningen ska erbjudas i Sollefteå med tanke på branschens kommande rekryteringsbehov.

Det blir 16 platser på den tre-åriga gymnasieutbildningen med inriktningarna elteknik respektive energiteknik.

Redan den 1 februari nästa år ska eleverna i årskurs 9 ha gjort sina preliminära gymnasieval och nu pågår ett intensivt marknadsföringsarbete för att sprida information om el- och energiprogrammet åter kommer att finnas i Sollefteå kommuns gymnasieutbud.

  • Vi stöttar Sollefteå kommun i det här arbetet. En viktig del i vårt projektuppdrag för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” är att trygga kompetensförsörjningen för energibranschen och då är relevanta gymnasieutbildningar en viktig parameter, säger Erik Löfgren från projektet.
Många högstadieeelver är intresserade av el- och energiprogrammet som nystartar i Sollefteå höstterminen 2020.

Torsdagen den 14 november arrangerade Sollefteå Gymnasium en stor gymnasiemässa för alla elever i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna i Sollefteå kommun.

Naturligtvis fanns el- och energiprogrammet på plats på mässan med en egen monter. I montern fanns representanter för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” men även två unga vattenkrafttekniker från Uniper, Fanny Eriksson och Axel Eriksson som båda arbetar för Uniper på kraftverk i Sollefteå kommun.

Vattenkraftteknikerna Axel Eriksson och Fanny Eriksson från Uniper i Sollefteå.
  • Jag gick ut gymnasiet i juni i år och fick jobb direkt hos Uniper. Jag gick bokstavligen direkt från skolbänken till jobb och jag trivs jättebra, berättade 19-årige Axel Eriksson och fick medhåll av kollegan Fanny Eriksson.
  • Sedan jag gick färdigt utbildningen för fem år sedan har jag hunnit arbeta såväl som linjemontör på ONE Nordic som vattenkrafttekniker på Uniper. Det är ett fritt och bra yrke där man har möjlighet att växa och utvecklas, konstaterade Fanny Eriksson.

Framtidskonferens om tillväxt med vindkraft

Bild av Hans Pahlin, Björn Amcoff, Katrin Normark Jonsson och Erik Brandsma
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” (längst till höger) medverkade i en paneldiskussion med Björn Amcoff, Strömsunds kommun, Katrin Normark Jonsson, Åsele kommun och Erik Brandsma, VD Jämtkraft.

Sollefteå kommun och Energidalen har medverkat vid en framtidskonferens i Strömsund om vindkraft som tillväxtfaktor. Bland annat diskuterades hur kommunernas näringslivskontor kan ta vara på de möjligheter som skapas vid vindkraftetableringar.

Storskalig vindkraft ger många arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Det var temat för den framtidskonferens om tillväxt vindkraft som arrangerades av Vindkraftcentrum i Strömsund den 6 november.

En av programpunkterna var en paneldiskussion med företrädare för kommunala näringslivskontor och energibranschen. Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, deltog som representant för Sollefteå kommuns näringslivsenhet tillsammans med Erik Brandsma från Jämtkraft, Katrin Normark Jonsson från Åsele kommun och Björn Amcoff från Strömsunds kommun.

Hans Pahlin berättade bland annat om hur näringslivsenheten i Sollefteå kommun arbetar för att ta tillvara de affärsmöjligheter som skapats och skapas vid vindkraftetableringar och om det kommande arbetet med en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun.

  • Vi har fått i uppdrag av den politiska kommunledningen att göra en förstudie för en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå med den nationella energiöverenskommelsen som beslutats i riksdagen som förebild. Vi har precis påbörjat det arbetet och det ska bli intressant att se vad det kan leda till, sa Hans Pahlin bland annat.

Från Sollefteå kommun och Energidalen deltog förutom Hans Pahlin även Roger Johansson, ordförande samhällsutvecklingsutskottet (VI), Energidalens styrelseordförande Ingemar Jonsson (C) och projektkommunikatören Erik Löfgren på konferensen.

Läs mer om konferensen och ta del av de olika presentationerna via nedanstående länk till Vindkraftcentrums webbplats:

Tillväxtkonferens vindkraft Strömsund 6 november 2019