Framtidskonferens om tillväxt med vindkraft

Bild av Hans Pahlin, Björn Amcoff, Katrin Normark Jonsson och Erik Brandsma
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” (längst till höger) medverkade i en paneldiskussion med Björn Amcoff, Strömsunds kommun, Katrin Normark Jonsson, Åsele kommun och Erik Brandsma, VD Jämtkraft.

Sollefteå kommun och Energidalen har medverkat vid en framtidskonferens i Strömsund om vindkraft som tillväxtfaktor. Bland annat diskuterades hur kommunernas näringslivskontor kan ta vara på de möjligheter som skapas vid vindkraftetableringar.

Storskalig vindkraft ger många arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Det var temat för den framtidskonferens om tillväxt vindkraft som arrangerades av Vindkraftcentrum i Strömsund den 6 november.

En av programpunkterna var en paneldiskussion med företrädare för kommunala näringslivskontor och energibranschen. Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, deltog som representant för Sollefteå kommuns näringslivsenhet tillsammans med Erik Brandsma från Jämtkraft, Katrin Normark Jonsson från Åsele kommun och Björn Amcoff från Strömsunds kommun.

Hans Pahlin berättade bland annat om hur näringslivsenheten i Sollefteå kommun arbetar för att ta tillvara de affärsmöjligheter som skapats och skapas vid vindkraftetableringar och om det kommande arbetet med en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå kommun.

  • Vi har fått i uppdrag av den politiska kommunledningen att göra en förstudie för en Lokal energiöverenskommelse i Sollefteå med den nationella energiöverenskommelsen som beslutats i riksdagen som förebild. Vi har precis påbörjat det arbetet och det ska bli intressant att se vad det kan leda till, sa Hans Pahlin bland annat.

Från Sollefteå kommun och Energidalen deltog förutom Hans Pahlin även Roger Johansson, ordförande samhällsutvecklingsutskottet (VI), Energidalens styrelseordförande Ingemar Jonsson (C) och projektkommunikatören Erik Löfgren på konferensen.

Läs mer om konferensen och ta del av de olika presentationerna via nedanstående länk till Vindkraftcentrums webbplats:

Tillväxtkonferens vindkraft Strömsund 6 november 2019