Föreläsningar för högstadiet och gymnasiet om 100 % förnybart

Föreläsning för elever på vVndelälvsskolan i Sorsele
Några dagar innan jullovet började föreläste Erik Löfgren på temat ”Vägen till 100% förnybart” för elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

Under projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Erik Löfgren besökte högstadie- och gymnasieskolor runt om i Mellannorrland och hållit föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” för att informera om framtida jobbmöjligheter inom energisektorn.Hittills har det blivit drygt 40 föreläsningar och årets sista möte blev med elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

– Det var hösten 2018 som vi satte ihop grunden för den här föreläsningen efter att Reveljen Lärcenter i Sollefteå bett oss hålla en frukostföreläsning, berättar projektkommunikatören Erik Löfgren.

En lärare var med på frukostföreläsningen med sina elever, blev intresserad av upplägget och bad Erik Löfgren komma till Sollefteå gymnasium för att fler skulle få lyssna och på den vägen är det.

– Vi har skruvat lite i upplägget så att det ska vara anpassat för högstadie- och gymnasieelever, berättar Erik Löfgren.

Den timslånga föreläsningen tar utgångspunkt i riksdagens beslut i juni 2018 om den framtida energiinriktning i Sverige och energiöverenskommelsen från 2016, därav namnet på föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart 2040”.

– I föreläsningen resonerar jag med eleverna om framtidens elproduktion i Sverige och de utmaningar vi står inför med anledning av beslutet om 100 % förnybart 2040. Därifrån är steget inte långt till att diskutera framtida energikällor som exempelvis solkraft och vindkraft samt avslutningsvis vilka nya vägar som öppnas för framtida arbetstillfällen, inte minst med tanke på intresset för satsning på elintensiv industri i norra Sverige, säger Erik Löfgren

Hittills har han hållit föreläsningen drygt 40 gånger på skolor i Kramfors, Sollefteå, Ramsele, Junsele, Åsele och Sorsele.

Årets sista föreläsning blev för åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele en strax innan jullovet började för eleverna.

– Men redan i januari 2020 är jag igång igen med inplanerade föreläsningar i Sollefteå, Remsle, Ramsele, Junsele, Åsele och tillbaka till Sorsele igen. Jättekul! säger Erik Löfgren