Månad: februari 2020

Nyhetsbrev nummer 1/2020

Här är årets första nyhetsbrev  från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Ur innehållet:

  • Diskussionskväll om framtidens energijobb
  • Hög tid att söka höstens YH-utbildningar till vindkrafttekniker
  • Informationssatsning för högstadieelever i Sollefteå, Åsele och Sorsele

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 1/2020

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från projektet:

Dokumentarkiv

Sorseleelever besökte Blaikens vindkraftpark

Den 19 februari fick högstadieelever på Vindelälvsskolan i Sorsele lära sig mer om omställningen till 100 % förnybar elproduktion och göra ett studiebesök på Blaikens vindkraftpark.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” fortsätter arbetet med att besöka skolor runt om i Mellannorrland för att diskutera förnybar elproduktion och prata om vindkraft med skolelever.

Den 19 februari var Erik Löfgren från projektet på plats på Vindelälvsskolan i Sorsele och höll sin föreläsning ”Vägen till 100 % förnybart 2040” för elever i åk 8 och 9 på skolan. I slutet av förra året fick eleverna i åk 7 samt SFI-elever på Älvbrinken i Sorsele delta i samma föreläsning.

Förutom föreläsning arrangerades ett studiebesök till Skellefteå Krafts stora vindkraftpark Blaiken med ett 100-tal vindkraftverk på fjället mellan Sorsele och Storuman så att eleverna skulle få se vindkraftverk i verkligheten och inte bara teoretiskt via föreläsning på skolan.

  • Det pågår stora investeringar i mångmiljardklassen i Norrlands i nya vindkraftparker. Här skapas långsiktiga arbetstillfällen där dagens ungdomar har möjlighet att utbilda sig och få jobb på ”hemorten” när de nya vindkraftparkerna ska driftas och förvaltas i upp mot 30 år. Därför är det viktigt att ungdomarna blir medvetandegjorda om vad som händer i deras egen närhet, säger Erik Löfgren

Inom ramen för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Hans Pahlin och Erik Löfgren den senaste två åren rest runt på skolor runt om i Mellannorrland och haft föreläsningar och diskussioner med 100-tals högstadie- och gymnasieelever om vilka möjligheter vindkraftprojekten innebär för framtiden med tillväxt och arbetstillfällen.

Diskussionskväll om framtidens energijobb

Diskussionskväll på ABF
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, informerade om planerade vindkraftprojekt i Sollefteå kommun och satsningarna på elintensiv industri för att skapa fler energijobb i kommunen.

Den 17 februari arrangerades en debatt- och diskussionskväll om framtidens energijobb i Sollefteå med studieförbundet ABF och Socialdemokraterna i Sollefteå som arrangör.

Ett 20-tal deltagare kom till diskussions- och debattkvällen och det blev en bra och balanserad diskussion modererad av John Åberg, ordförande i Sollefteå arbetarekommun.

Att energifrågorna är något som engagerar många Sollefteåbor märktes på deltagarnas lust och vilja att diskutera allt från kärnkraftens fördelar och nackdelar till vindkraftsatsningar och hur förnybar elproduktion kan skapa mer sysselsättning i kommunen.

Dessutom direktsändes arrangemanget i Sollefteå Närradio och bevakades av ett reportageteam från SVT.

Från Energidalen och projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” medverkade Hans Pahlin och Erik Löfgren med en föreläsning på temat förnybar energi.

Duon pratade bland annat om vägen till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till 2040, vilka möjligheter och utmaningar den ”resan” kan innebära för Sollefteå och hur planerna för fortsatt utbyggnad av vindkraft ser ut i Sollefteå och länet.

I dag finns det cirka 430 vindkraftverk i Västernorrland varav 111 i Sollefteå kommun.

Enligt beräkningar från länsstyrelsen i Västernorrland planeras det för uppförande av ytterligare 930 vindkraftverk i länet varav ytterligare cirka 130 inom Sollefteå kommun utöver de som redan har byggts.

  • Här handlar det om investeringar i mångmiljardklassen och här finns det stora möjligheter för lokala och regionala företag att vara med och räkna på jobbuppdrag. När sedan vindkraftverken väl är drift ska de skötas och förvaltas under hela sin livscykel på upp mot 30 år vilket även det genererar många lokala arbetstillfällen, sa Erik Löfgren.
Diskussionskväll på ABF
Det blev en intressant och livlig diskussion om elproduktion, energikällor och framtidens energijobb i Sollefteå vid ABF och Socialdemokraternas debattkväll.

Förutom att prata om omställningen till 100 % förnybar energi, vindkraftutbyggnad och möjligheter till fler arbetstillfällen informerade Hans och Erik om Sollefteå kommun arbete att locka företag att etablera sig i Sollefteå kommun med elintensiv industriverksamhet.

  • Vi har till exempel Hamre i Långsele som är en riktig pärla i det här sammanhanget. Området är mycket lämpat för någon form av elintensiv industri och vi har kontakter med flera internationella aktörer som visat intresse av att etablera sig här. Inget är klart än, men vi har goda förhoppningar att det ska bli av, konstaterade Hans Pahlin.