INSTÄLLT SEMINARIUM I SOLLEFTEÅ 17/3!

Med anledning av händelseutvecklingen rörande Coronavirus och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med några av projektets intressenter beslutat att ställa in vindkraftseminariet i Sollefteå på tisdag den 17 mars.
Vi beklagar de eventuella olägenheter det kan innebära men hoppas på förståelse och att vi får möjlighet att träffas vid något annat tillfälle.
Med vänlig hälsning!
Hans Pahlin, Erik Löfgren och Mikael Näsström
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Sollefteå kommun