Månad: juni 2020

Branschforum Vind i Sollefteå 24-25 september blir både fysisk och digital

Vindkraftkonferensen Branschforum Vind 2020 den 24-25 september blir både fysisk och digital. Enligt rådande regler är 50 personer välkomna att delta på plats, medan övriga kan delta via videolänk. Mer precisa detaljer meddelas senare. Dock, kryssa i hur du vill delta.

Branschforum Vind på Hallstaberget i Sollefteå i slutet av september arrangeras av Vindkraftcentrum tillsammans med Energidalen i Sollefteå AB.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén kommer att berätta om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.

Särskilt tema denna gång blir de nya möjligheter som skapas när ekonomin ska ”starta om” efter Coronapandemin med hjälp av investeringar som gynnar klimatomställningen.

Branschforum Vind handlar även om jobb och affärer i en växande bransch och på konferensen medverkar bland annat representanter för de byggen som pågår och planeras i trakten – samtidigt som vi presenterar en översikt av vad som sker i hela landet.

Särskilt fokus läggs på Jämtkrafts och Persson Invests etablering i Hocksjön i Sollefteå kommun.

På konferensen kommer Vindkraftcentrum.se att berätta om den nya digitala affärsplattformen där entreprenörer kan ansluta sig och som väntas ge flera lokala affärer.

Energidalen redogör för resultaten av det nyligen avslutade projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och blickar framåt i sitt arbete med förnybar energi som tillväxtmotor.

Runt 80 kommuner står inför etableringar av storskalig vindkraft och bland andra delar Åsele med sig av sina erfarenheter av aktiv näringsutveckling i samband med Vattenfalls satsningar. Bland annat handlar det om tester och utveckling av elflyg.

Grön vätgas ses alltmer som ett kommande fordonsbränsle, men även som medel för energilagring och balansering av elsystemet. Vi får en dragning om forskningsläge och framtidsmöjligheter.

Allt detta och mycket till planeras till årets konferens. Men framförallt är Branschforum Vind en träffpunkt för affärsmöten och tillfällen för kommunföreträdare att träffa investerare på vår väg mot ett 100 % förnybart elsystem år 2040.

Vi bjuder på konferensavgift och alla måltider. Eventuellt logi betalar du själv. För dig som vill ha övernattning finns rum reserverade på Hotell Hallstaberget. Du bokar själv (telefon 0620-12320) och uppger ”Energidalen” vid bokning. Först till kvarn gäller!

Länk till anmälan>>

För mer information:
Erik Löfgren
Energidalen i Sollefteå AB
Tel 070-206 58 90
E-post erik.lofgren@solleftea.se

Torbjörn Laxvik
Vindkraftcentrum.se
Tel 070-780 90 34
E-post torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se

Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika

I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en av Sveriges största vindkraftparker med 84 vindkraftverk av Vattenfall. Arbetet har pågått sedan 2018 och trots ”Coronarestriktioner” fortskrider arbetet enligt plan.

  • Ja, såväl snörik vinter som ”Coronapandemin” har inneburit utmaningar, men vi håller tidsplanen. I höst avslutas arbetet med vägar, kabeldragning och gjutning av fundament. Under 2021 kommer de 84 vindkraftverken att resas och preliminär drifttagning blir 2021/2022, berättar byggprojektledaren Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Vattenfalls vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och där är den stora sammanhållna vindkraftparken i Blakliden (50 vindkraftverk) och Fäbodberget (34 vindkraftverk) en viktig pusselbit. När hela vindkraftparken är driftsatt är den beräknade årsproduktionen 1,1 TWh.

I projektet eftersträvas en så lokal närvaro som möjligt.

Det märks inte minst i samband med de upphandlingar som genomförs.

  • För de tre huvudentreprenaderna anläggning, el och turbin har vi uppmanat entreprenörerna att så långt det är möjligt vända sig till lokala och regionala företag för underentreprenader, berättar Kristoffer Arnqvist.

Intentionen är att vindkraftparken ska generera lokala arbetstillfällen, sysselsättning och tillväxt för bygden.

För att möjliggöra detta samarbetar Vattenfall bland annat med Vindkraftcentrum och använder den digitala leverantörsdatabas som Vindkraftcentrum har tagit fram där lokala och regionala företag kan registrera sig och synliggöra sina tjänster.

Kristoffer Arnqvist nämner många exempel på hur man i projektet redan kunnat använda lokala företagare.

  • Vi har en snickare från Fredrika som ställt upp fantastiskt och hjälpt oss, samma sak med en elektronik- och IT-företagare från Åsele och vi har kunnat rekrytera lokalt för till exempel lokalvård och catering av mat till vår personal. Andra exempel är en lokal däckfirma som hjälper till med däckbyten, traktorförare och lastbilsåkare.

Under sommaren 2020 när vägarna ska byggas klart, kabeldragningen avslutas och de sista betongfundamenten gjutas kommer någonstans runt 70-100 ”vindkraftsarbetare” att inkvarteras i olika boenden i Fredrika med omnejd.

  • Men den stora kraftsamlingen blir nästa sommar. När det är som mest kommer det att vara i storleksordningen 150-200 arbetare på plats för att resa de 180 meter höga vindkraftverken i Blakliden och Fäbodberget, berättar Kristoffer Arnqvist.

FAKTA:

Blakliden med 50 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele kommun.

Fäbodberget med 34 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.

Vindkraftprojekten Blakliden och Fäbodberget fick ilagakraftvunna tillstånd 2015 respektive 2016.

Idrifttagning: 2021/2022.

Totalt höjd från rotorbladsspets: 180 meter

Total maxkapacitet: 353 MW

Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh

Ägare: Vattenfall, turbintillverkaren Vestas och det danska pensionsbolaget PKA

Övrigt: Vattenfall har tecknat ett 20-årigt elleveransavtal från vindkraftparken med Norsk Hydro.

300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

Veckan efter midsommar börjar transporterna genom Sollefteå kommun med delar till de 33 vindkraftverk som ska byggas i Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet. Totalt handlar det om cirka 300 transporter från mitten av juni till slutet av oktober. 

Förberedelserna inför bygget av Treblade Björkvattnet vindkraftpark har pågått sedan förra året med byggande av vägar och gjutning av markfundament. Nu inleds byggnationerna av själva vindkraftverken.

Totalt ska 33 vindkraftverk sättas upp i Björkvattnet på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun mellan Ramsele och Borgvattnet.

Delarna till vindkraftverken kommer med båt till hamnarna i Köpmanholmen och Sundsvall och transporteras sedan med lastbilstrailers upp till byggplatsen vid Björkvattnet. Varje vindkraftverk är uppdelat i 20 lastbilstransporter. Transporterna kommer att ske företrädesvis nattetid.

Lastbilstransporterna kommer dels att ske från öster via Ramsele, dels från väster via Borgvattnet.

Vägar som berörs i Sollefteå kommun är bland annat väg 335 mellan Köpmanholmen och Sollefteå, väg 87 och väg 331 från Sollefteå mot Ramsele och vidare via Lungsjön mot Björkvattnet.

Läs mer om transporterna till vindkraftparken Treblade Björkvattnet:

https://se.treblade.com/wp-content/uploads/2020/06/june-2020-transportation.pdf

Läs mer om Treblade Björkvattnet vindkraftpark:
https://se.treblade.com/bjorkvattnet/