Månad: juli 2020

Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun.
– Givetvis ska vi inte ha vindkraft precis vartsomhelst, men generellt är vi positivt inställda till att Åsele ska utvecklas som vindkraftskommun.

Det blåser friska vindar i Åsele när det gäller vindkraftetableringar.

Sedan tidigare finns vindkraft etablerad i kommunen, Vattenfall bygger just nu två stora vindkraftparker utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele (Blakliden och Fäbodberget) och det finns flera intressenter som ligger i startgroparna för att bygga vindkraft i andra delar av kommunen.

– En av våra stora styrkor i kommunen är att det inte finns några stora politiska motsättningar inom kommunpolitiken om vindkraften. Visst finns det några enskilda individer som inte är positiva, men bland alla partier i kommunfullmäktige har vi en bred uppslutning bakom viljan till fortsatt vindkraftutbyggnad i Åsele, säger Andreas From.

Andreas From (S) gör sin första mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande i Åsele och han slår fast att vindkraften numera ska räknas som en ny basnäring i kommunen.

– I byggfasen är det till exempel lokala företag som får viktiga uppdrag och i driftfasen skapas stadigvarande arbetstillfällen i form av drift och underhåll.

Samtidigt betonar Andreas From vikten av att hitta en bra balans mellan olika intressen.

– Vindkraften är mycket viktig för oss, men det är till exempel renskötselföretagen och turismen också. Därför är vi noga med att ta alla intressen i beaktning. Alla behövs! Men det ena ska inte utesluta det andra.

Andreas tar Fredrika som ett talande exempel på hur viktig vindkraftsatsningen är för bygden.

Vattenfall expanderar till exempel stort i Fredrika med sin servicedepå och behöver mer lokaler i Fredrika och när Vattenfalls bygge i Blakliden och Fäbodberget tar fart behövs ännu mer så där har kommunen möjliggjort att Vattenfall kan hyra hela det stora industrihus som Åsele kommun äger i Fredrika.

– Och tack vare vindkraften har faktiskt elevunderlaget i Fredrika ökat så att skolan kan vara kvar och lanthandeln på samhället har fått ett uppsving. Därför hoppas och tror vi på fortsatt vindkraftexpansion och fler satsningar i Åsele kommun, säger Andreas From.

Styrelseprotokoll publiceras på hemsidan

Energidalens styrelse har beslutat att stämmo- och styrelseprotokoll från Energidalen i Sollefteå ska publiceras på hemsidan när de har justerats.

– Vi eftersträvar största möjliga öppenhet och transparens. Protokollen är offentliga handlingar och därför känns det naturligt att de ska vara så lättillgängliga som möjliga för alla som är intresserade av vår verksamhet, säger kommunikatören Erik Löfgren.

Via den här länken kan du ta del av protokollen:
http://energidalen.nu/dokumentarkiv/

 

Boendecampen i Ramsele ger jobb till lokala företag

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget av boendecampen med baracker möjliggörs tack vare flera lokala företag som arbetar hårt i sommarvärmen.

I utkanten av Ramsele i nordvästra Sollefteå byggs just nu en tillfällig boendecamp av bostadsbaracker som ska härbärgera runt 150 till 200 vindkraftarbetare under sommaren och hösten vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark med 33 vindkraftverk mellan Ramsele och Borgvattnet.

Arbetet med att uppföra boendecampen var förenat med en hel del förseningar och omtag under våren och försommaren vilket inneburit att det nu är extra febril verksamhet för att boendecampen ska bli färdig i tid.

Bosse Bergqvist är lokal samordnare för det danska företaget WMO Site Facilities och han lovordar de lokala företag som under några intensiva sommarveckor mitt under semesterperioden arbetar hårt för att boendecampen ska bli färdig i tid.

  • Just nu är tre företag från trakten som gör det här möjligt. Dels Ramsele Gräv & Schakt som ställer marken till förfogande, dels Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice samt Rörmokar´n i Sollefteå AB. De gör en fantastisk insats samtidigt som jag är glad över att vi kan leja in lokala företag för de här uppdragen, säger Bosse Bergqvist.

Peter Wallgren från Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice är arbetsledare på plats för elinstallationerna. Nästan hälften av företagets personalstyrka är på plats i Ramsele. Av företagets 12 anställda är fem på plats för uppdraget i Ramsele.

  • Det är snabba ryck som gäller. Vi har fått samla alla tillgängliga resurser och det är ungefär tre veckors intensivt arbete att få allt klart, konstaterar Peter Wallgren.

Han är glad över att de fått uppdraget av WMO Site Facilities, men sticker inte under stol med att han skulle önska att det blev ännu fler uppdrag kopplat till vindkraftsatsningarna.

  • Vi är glada över alla uppdrag, men vi hoppas naturligtvis att det blir ännu mer i framtiden!

Enkät om energiutbildningar på Reveljen Lärcentra i Sollefteå

I samverkan mellan Akademi Norr, Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB, Reveljen Lärcentra och Företagsekonomiska Institutet, FEI, jobbar vi för att kunna erbjuda yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör, elkraftsingenjör och driftingenjör med utbildningsplatser i Sollefteå och med start nästa höst. För att få tillstånd från Yrkeshögskolemyndigheten att starta utbildningen behöver vi din hjälp att motivera det lokala arbetsmarknadsbehovet av yrkesrollen.

Vi vet att det kan vara svårt att säga något om det långsiktiga rekryteringsbehovet, inte minst i dessa tider, men vi måste göra vår bästa bedömning av arbetslivets efterfrågan på kompetensen för att få möjlighet att erbjuda utbildningen. Därför ber vi dig att bidra genom att fylla i den kortfattade enkäten som du finner via nedanstående länk:

Energiingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/energiingenjor-solleftea

Elkraftsingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/elkraftsingenjor-solleftea

Driftingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/driftingenjor-solleftea

På inget sätt är dina svar förpliktigande för dig eller ditt företag/organisation. Via en länk i enkäten hittar du också en kortfattad utbildningsöversikt som beskriver utbildningens upplägg och huvudsakliga innehåll.

Hör av dig om du har några frågor! Tack för att du bidrar till att göra utbildningen möjlig!