Styrelseprotokoll publiceras på hemsidan

Energidalens styrelse har beslutat att stämmo- och styrelseprotokoll från Energidalen i Sollefteå ska publiceras på hemsidan när de har justerats.

– Vi eftersträvar största möjliga öppenhet och transparens. Protokollen är offentliga handlingar och därför känns det naturligt att de ska vara så lättillgängliga som möjliga för alla som är intresserade av vår verksamhet, säger kommunikatören Erik Löfgren.

Via den här länken kan du ta del av protokollen:
http://energidalen.nu/dokumentarkiv/