Månad: oktober 2020

Fördjupad samverkan mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet planerar att teckna ett långsiktigt samverkansavtal inom att antal utvalda forskningsområden och de områden som diskuteras är energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.
I veckan genomfördes därför en workshop med universitetsledningen, kommunledningen och forskarrepresentanter från de fem huvudområden som identifierats.

Ambitionen är att Sollefteå kommun och Mittuniversitetet ska teckna ett fyrårigt samverkansavtal med forskningssamverkan.

– Mittuniversitetet har tidigare tecknat sådana här samverkansavtal med andra kommuner i Västernorrland. Vi ser framemot ett fördjupat samarbete med Sollefteå kommun. Det känns roligt att komma till en kommun med en sådan framåtanda som vi ser i Sollefteå, säger Mittuniversitetets rektor Anders Fällström.

Sollefteå kommuns kommunalråd Johan Andersson delar Anders Fällströms entusiasm inför det förestående samarbetet.

– Genom det här kan vi och Mittuniversitetet komma närmare varandra inom några områden där vi kan fokusera på de ”spjutspetsar” vi har i Sollefteå, konstaterar Johan Andersson.

Sollefteås kommunalråd Johan Andersson och Mittuniversitetets rektor Anders Fällström ser framemot det fördjupade samarbetet mellan kommunen och universitetet.

Just nu pågår arbetet att identifiera inom vilka områden Mittuniversitetet och Sollefteå kommun kan samarbeta och på vilket sätt det kan göras.

Det handlar om att knyta samman kommunala verksamheter med forskare från Mittuniversitetet i olika utvecklingsområden.

Fem huvudområden har hittills identifierats där man nu går vidare för att mer i detalj se om och i så fall hur man skulle kunna samverka. Det är energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.

Ambitionen är att ett samverkansavtal om gemensam forskningssamverkan ska kunna tecknas vid halvårsskiftet nästa år och gälla fram till halvårsskiftet 2025.

Arbetet att teckna ett fyrårigt samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet fortskrider. Målet är att fördjupa och intensifiera samarbetet kring fem forskningsområden; energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.

Genom en systematisk samverkan i viktiga framtidsfrågor kan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tillsammans skapa resurser och attraktion som bidrar till en hållbar tillväxt för Sollefteå kommun, Mittuniversitetet och regionen.

Utöver dessa fem forskningsområden har det även identifierats två andra områden där gemensamma satsningar är aktuella. Det gäller dels en satsning på gymnasieskolans teknikprogram där man inför ett fjärde år med inriktning på energi, dels en fortsatt satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning.

Ambitionen är också att Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ska kunna skapa en gemensam ”arena” där näringslivet, skola och universitetet kan mötas. Ett mer gemensamt systematiskt arbetssätt inom kompetensförsörjning och inom hela lärandelivscykeln ses också av vikt att implementera.

Digital affärsplattform underlättar för lokala affärer

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet utvecklat en digital affärsplattform där projektörer och leverantörer kan ”hitta” varandra för att göra affärer.

Den digitala affärsplattformen är en möjlighet för lokala och regionala företagare att marknadsföra sina tjänster och synliggöra sig såväl för andra företag som för uppdragsgivare vid till exempel bygge av nya vindkraftparker.

Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer om den digitala affärsplattformen på Vindkraftcentrums sida:

http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/leverantoersdatabaser/368-registrering-i-var-databas

Ladda ner informationsblad som pdf-fil:

Info digital affärsplattform

Här kan DU registrera ditt företag i den digitala affärsplattformen:

https://vindkraft.umigo.se/companies.html

Här är de filmade föreläsningarna från Branschforum Vind 2020

Nu finns filmerna från föreläsningarna från konferensen Branschforum Vind 2020 i Sollefteå 24-25 september tillgängliga på hemsidan. Filmerna är hämtade från High Coast Medias direktsändning från konferensen uppdelat med varje föreläsning för sig.

Konferensen Branschforum Vind 2020 var ett samarbete mellan Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum. Konferensen arrangerades på Hallstaberget i Sollefteå 24-25 september 2020. Med anledning av gällande coronarestriktioner var endast 49 deltagare ”på plats”, men konferensen direktsändes via webben så att alla intresserade skulle kunna följa konferensen och ställa frågor till föreläsarna via mejl i direkt anslutning till föreläsningarna.

Lokal affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen.  Projektets behov av varor och tjänster. Tidshorisont och upphandlingar.
Länk till film>>

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer. Plattformen är framtagen tillsammans med Umeå universitet och lanseras nu.
Länk till film>>

Så kan globala drift- och underhållsaffärer bli regionala

Paneldialog med lokala entreprenörerna Ann-Christine Lindqvist – Nylands sstäd, Gustav Bruno – EAG Rental Hyrmaskiner, Ingemar Jonsson – Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon – Statkraft.
Länk till film>>

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Garantia, databas och drönare.
Länk till film>>

Erik Löfgren Energidalen Sollefteå kommun. Har varit kommunikatör för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftetablering.
Länk till film>>

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida.
Länk till film>>

Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.
Länk till film>>

Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EUs omstartsinvesteringar.
Länk till film>>

Daniel Kulin om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Han är strategisk analytiker vid Svensk Vindenergi redogör för senaste vinkraftsstatistiken, sammanfattar marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.
Länk till film>>

Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om vätgasens affärsmässiga möjligheter i ett förnybart energisystem.
Länk till film>>

Möjligheter med satsning på elintensiv industri
Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD för Energidalen i Sollefteå AB.
Mikael ansvarar för Sollefteås arbete att möjliggöra för etablering av elintensiv industriverksamhet i Sollefteå kommun. Han delar med sig av sina tankar om hur elintensiv industri kan skapa arbetstillfällen, tillväxt och avsättning för lokalt producerad el av förnybar energi i Norrland.
Länk till film>>