Digital affärsplattform underlättar för lokala affärer

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet utvecklat en digital affärsplattform där projektörer och leverantörer kan ”hitta” varandra för att göra affärer.

Den digitala affärsplattformen är en möjlighet för lokala och regionala företagare att marknadsföra sina tjänster och synliggöra sig såväl för andra företag som för uppdragsgivare vid till exempel bygge av nya vindkraftparker.

Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer om den digitala affärsplattformen på Vindkraftcentrums sida:

http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/leverantoersdatabaser/368-registrering-i-var-databas

Ladda ner informationsblad som pdf-fil:

Info digital affärsplattform

Här kan DU registrera ditt företag i den digitala affärsplattformen:

https://vindkraft.umigo.se/companies.html