Månad: januari 2021

Längtan till Norrland förde familjen Penttinen till Västvattnet

John och Johanna Penttinen har länge haft en längtan att flytta till norra Sverige för att förverkliga sina drömmar. Ett litet Per Albin-torp och jobbmöjligheter via vindkraften har nu gjort att drömmen har förverkligats.

Det var i höstas som John och Johanna Penttinen flyttade från Östergötland till den lilla byn Västvattnet utanför Ramsele i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun med sin elva-årige son William och massor av hundar.

– Vi har länge haft en vilja att bosätta oss på landet i norra Sverige, men tonårsdöttrarna la in sitt veto… Nu har de blivit vuxna och flyttat hemifrån så då kunde vi göra slag i saken och förverkliga våra ”Norrlandsdrömmar”, skrattar John och Johanna och får medhåll av sonen William.

De hittade ett litet Per Albintorp i ett skogsbryn som var till salu och här har de nu börjat bygga upp sin nya tillvaro. John har fått jobb på Brorssons åkeri i Ramsele och ska bland annat sköta snöröjning i Statkrafts vindkraftparker i Ögonfägnaden och Björkhöjden.

– De närmaste vindkraftverken ligger bara drygt en kilometer från vårt hus men vi störs inte av dem utan ser det snarare som en möjlighet, säger Johanna.

Hon är bland annat hundtrimmare, professionell handler på hundutställningar och driver kennel Vegallas med uppfödning av hundrasen Mittelspitz. Dessutom har familjen tolv Siberian Huskys som ska bli fler.

– Jag har alltid drömt om att ha slädhundar och häruppe kan vi ha det, säger John.

I framtidsplanerna ingår bland annat att börja med turistverksamhet med slädhundsturer som komplement till övrig hundverksamhet på gården och där är vindkraftparkerna i närheten en tillgång.

– För besökare är det väldigt exotiskt att komma hit och kunna titta på till exempel vindkraftverk när man åker hundsläde. Jag vet att många häruppe är kritiska till vindkraftverken, men vår filosofi är att se dem som en tillgång och möjlighet istället för problem, säger John och Johanna.

Text & foto: Erik Löfgren

Framåtanda och framtidstro i Lungsjöbygden

Framtidssatsningarna fortsätter i Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun och inflyttningen ökar. Nu i höst har antalet bofasta ökat med 18 personer varav åtta barn och fler familjer är på väg.

Under åren 2014 till 2016 byggde dåvarande SSVAB de stora vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden i Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun utanför Ramsele. Några år dessförinnan byggdes Stamåsens vindkraftpark på Strömsundssidan av kommungränsen och de tre vindkraftparkerna var då Skandinaviens största landbaserade vindkraftpark med 146 turbiner i gränslandet mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.

Sedan 2017 är det Statkraft som ensamt äger och driftar de tre parkerna och nu är fler projekt med andra projektörer på gång i närområdet i nordvästra Sollefteå kommun. Björkvattnets vindkraftpark är snart färdig och i närheten har till exempel Jämtkraft och Persson Invest  precis dragit igång Hocksjöprojektet med cirka 25 vindkraftverk.

När Björkhöjden och Ögonfägnaden byggdes var en av bieffekterna att det möjliggjordes för bredband via fiber till byarna i Lungsjöbygden och nu har snart alla byar (Lungsjön, Hocksjön, Rensjön, Myrdalen, Västvattnet och Terrsjö) tillgång till snabbt bredband, mobilnätet byggdes ut, länsvägen mellan Ramsele och Borgvattnet rustades upp och Lägergården i den gamla skolan i Lungsjön kunde utvecklas och rustas upp och användas som nav för boendet för vindkraftarbetarna.

Vindkraften har väckt och väcker alltjämt många känslor. En del är positiva medan andra är klart negativa.

Men oavsett vad man tycker om vindkraft kan det konstateras att mångmiljardinvesteringarna i vindkraftparker i Lungsjöbygden inneburit fler långvariga arbetstillfällen i bygden. Till exempel har Statkraft ett 20-tal lokalt anställda vindkrafttekniker som sköter det dagliga underhåller och driften av deras 146 vindkraftverk i området och Brorssons åkeri i Ramsele har gjort nyanställningar för uppdraget att sköra vägunderhållet av vägarna till och runt vindkraftverken.

Och det kommer mera. Nu i veckan har General Electric utlyst fyra tjänster som vindkrafttekniker till deras nya vindkraftpark Björkvattnet på gränsen mellan Ramsele och Borgvattnet som ska arbeta med drift och underhåll där när den nybyggda parken tas i drift senare i år.

– Det händer verkligen mycket. Nu håller vi bland annat på att se över hur vi kan utveckla Lägergården i gamla skolan i Lungsjön så att den kan utnyttjas ännu mer för boende, säger Veronica Björklund, ordförande i Lungsjöns Fritidsförening.

Extra mycket gläds hon över den positiva befolkningsutvecklingen i Lungsjöbygden.

– Senast året är det flera familjer som flyttat in i gårdar i bland annat Lungsjön, Västvattnet och Terrsjö. Det är sammanlagt 18 personer varav åtta barn i skolålder så nu rullar skolskjutsarna i byarna igen!

Text & foto: Erik Löfgren

Debatt: Styr elintensiva industrier dit elen finns

I de nordligaste länen finns det en stor elproduktion och kapacitet att förse nya verksamheter med energi – utan att det påverkar befintligt näringsliv. Det skriver fyra aktörer från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland i en debattartikel publicerad på Altinget.

”Massmedia har under hösten granskat etableringarna av stora datacenter i Sverige de senaste åren. Röster har höjts och ifrågasatt om resurserna dessa verksamheter kräver, främst i form av energi, kan motiveras av den tillväxt de genererar i form av arbetstillfällen och andra positiva kringeffekter.

Vi som arbetar med elintensiva etableringar i Sveriges nordligaste regioner hävdar att datacenter och elintensiva industrier kan bidra till såväl tillväxt och samhällsutveckling som ett mer hållbart samhälle – men bara om de placeras på rätt platser.

I Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland har vi i över ett decennium arbetat för att attrahera elintensiva etableringar. Det handlar om datacenter, men också om industrier som producerar batterikomponenter, vätgas och biobränslen. Verksamheter som är helt nödvändiga i det digitaliserade och hållbara samhälle vi vill skapa.

I våra regioner finns unika och gynnsamma förutsättningar för sådana verksamheter. Avgörande för exempelvis Northvolts etablering i Skellefteå och Facebooks etablering i Luleå har varit att regionen kunnat erbjuda en stor produktion av förnybar energi, ett stabilt elnät, närhet till naturresurser som malm och skog samt stora markområden som passar verksamheterna.”

Författarna bakom debattartikeln är:
Jörgen Eriksson
Vd, Invest in Norrbotten
Aurora Pelli
Enhetschef för Näringsliv och utbildning, Region Västerbotten
Fredrik Blom
Manager, Business Region Mid Sweden, Jämtland Härjedalen
Mikael Aamisepp
Verksamhetschef, High Coast Invest, Västernorrland

Här kan du läsa hela debattartikeln:
Styr elintensiva industrier dit elen finns >>

Energidalen medverkade på internationell workshop med SHREC-Interreg Europe

Den 25 januari medverkade Energidalen på en internationell digital workshop arrangerad av SHREC – Interreg Europe (Shifting towards renewable energy for transition to low carbon energy) med deltagare från olika EU-länder och med Mittuniversitetet som nationell värd.

Den digitala workshopen hade rubriken “Transformation to solar and wind power – what are the driving forces and how are these techniques implemented in each country/region?”

Energidalen var inbjuden att medverka på workshopen av Mittuniversitetet för att kunna ge ett lokalt perspektiv på frågeställningarna.

Erik Löfgren från Energidalen höll därför en föredragning med rubriken ”How the municipality of Sollefteå is using wind, solar and hydro power as a key resource for developing the community”.

– Jag berättade bland annat om Sollefteås ställning som en av de största ”källorna” i Sverige för produktion av el från förnybara energikällor och hur energisektorn växer och är på väg att bli en av de största näringarna i kommunen sett till såväl tillväxtfaktor som till antal arbetstillfällen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

– Vidare exemplifierade jag hur Sollefteå kommun målmedvetet och strategiskt verkar för att skapa maximal affärsnytta för det lokala och regionala affärslivet och jobbar för att finna synergieffekter till exempel genom att skapa förutsättningar för att lokalt producerad el ska kunna användas ”på plats” i framtiden för elintensiva industrier.

Läs mer om SHREC – Interreg Europe >>

Ladda ner Erik Löfgrens presentation vid workshopen som pdf-fil:
”Sollefteå – a powerful community!”

YH-utbildning till energiingenjör startar i Sollefteå

Akademi Norr och FEI har fått klartecken att starta en YH-utbildning till energiinenjör med inriktning automation. De 30 utbildningsplatserna är fördelade mellan sex orter i Norrlands inland varav fem platser i Sollefteå.

– Vi är glada att de här utbildningarna är beviljade då arbetsmarknaden har ett stort behov av efter den här typen av arbetskraft, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på kommunalförbundet Akademi Norr som representerar 13 kommuner i Norrlands inland.

Martin Bergvall vill se många fler YH-utbildningar till inlandet framöver. Akademi Norr har siktet inställt på nästa sökomgång, juni 2021, och genomför just nu en kartläggning om vilka behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden.

YH-utbildningar ska matcha arbetslivets behov. Hela nio av tio som läser en yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter examen, visar undersökningar av MYH.

– Att vi fått beviljat utbildningar nu är en start. Men det är viktigt att vi framöver kan erbjuda ännu fler YH-utbildningar i inlandet. Vissa branscher skriker efter personal, men det saknas utbildad kompetens.

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som bestämmer vilka yrkeshögskole-utbildningar som beviljas och var i Sverige de ska förläggas. Bara en av tre ansökningar har fått grönt ljus. Men i dag kan flera kommuner i Akademi Norr fira att YH-utbildningarna Energiingenjör och Specialistsjuksköterska multisjuka äldre har fått ok att start igång till hösten 2021.

Inlandskommuner i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har gått samman och sökt utbildningarna, för att öka chansen att få dem beviljade. Detta tillsammans med yrkeshögskolorna FEI (Företagsekonomiska institutet) och Medlearn. Nu fördelas utbildningsplatserna mellan kommunerna.

– Det här visar på kraften att arbeta gemensamt, och söka utbildningar tillsammans. Det är ett framgångsrikt sätt att jobba på för mindre kommuner, säger Martin Bergvall.

Så här har utbildningsplatserna till energiingenjör fördelats med kursstart hösten 2021:

  • Dorotea, 5 platser
  • Sorsele, 5 platser
  • Vilhelmina, 5 platser
  • Arvidsjaur, 5 platser
  • Arjeplog, 5 platser
  • Sollefteå, 5 platser

Läs mer på Akademi Norrs webbplats :
akademinorr.se