Energidalen medverkade på internationell workshop med SHREC-Interreg Europe

Den 25 januari medverkade Energidalen på en internationell digital workshop arrangerad av SHREC – Interreg Europe (Shifting towards renewable energy for transition to low carbon energy) med deltagare från olika EU-länder och med Mittuniversitetet som nationell värd.

Den digitala workshopen hade rubriken “Transformation to solar and wind power – what are the driving forces and how are these techniques implemented in each country/region?”

Energidalen var inbjuden att medverka på workshopen av Mittuniversitetet för att kunna ge ett lokalt perspektiv på frågeställningarna.

Erik Löfgren från Energidalen höll därför en föredragning med rubriken ”How the municipality of Sollefteå is using wind, solar and hydro power as a key resource for developing the community”.

– Jag berättade bland annat om Sollefteås ställning som en av de största ”källorna” i Sverige för produktion av el från förnybara energikällor och hur energisektorn växer och är på väg att bli en av de största näringarna i kommunen sett till såväl tillväxtfaktor som till antal arbetstillfällen, berättar Erik Löfgren och fortsätter:

– Vidare exemplifierade jag hur Sollefteå kommun målmedvetet och strategiskt verkar för att skapa maximal affärsnytta för det lokala och regionala affärslivet och jobbar för att finna synergieffekter till exempel genom att skapa förutsättningar för att lokalt producerad el ska kunna användas ”på plats” i framtiden för elintensiva industrier.

Läs mer om SHREC – Interreg Europe >>

Ladda ner Erik Löfgrens presentation vid workshopen som pdf-fil:
”Sollefteå – a powerful community!”