Månad: mars 2021

Pressinfo: Energibranschen växer i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka. Därför har Energidalen i Sollefteå lanserat den nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå.

– Allt fler företag tillämpar ”flexibel tjänstgöringsort”, så även kraft- och energibranschen. Därför ökar möjligheterna att få kvalificerade jobb inom energisektorn och kunna bo och arbeta i Sollefteå kommun, konstaterar Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB.

För att synliggöra dessa och andra tjänster inom kraft- och energisektorn har Energidalen under vintern byggt upp den nya webbsajten Kraftjobb.se.

– Här samlar vi lediga tjänster hos företag verksamma inom kraft- och energibranschen runt om i Sollefteå kommun. Tillströmningen av nya lediga tjänster är god och visar potentialen för att kraft- och energisektorn kan fortsätta att växa och skapa såväl tillväxt som nya varaktiga arbetstillfällen i Sollefteå kommun, säger Erik Löfgren.

Förutom att sammanställa och synliggöra de lediga tjänsterna via sajten Kraftjobb.se sprider Energidalen information om lediga ”kraftjobb” i kommunen via bolagets övriga kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier som exempelvis Linkedin, Facebook och Instagram.

– Det här är en del i Energidalens uppdrag till att stötta företagen i arbetet att säkerställa kompetensförsörjningen och underlätta för jobbsökande att hitta lediga jobb i Sollefteå kommun. I förlängningen innebär det här möjlighet till ökad tillväxt, inflyttning och fler arbetstillfällen i Sollefteå kommun inom området förnybar energi, säger Erik Löfgren.

För närvarande finns ett 20-tal lediga tillsvidaretjänster utlysta via webbsajten hos tio-talet olika kraft- och energiföretag verksamma i Sollefteå kommun.

Exempel på aktuella lediga ”kraft- och energitjänster” med Sollefteå kommun som placeringsort:

  • Projektledare Vattenfall vattenkraft
  • Drifttekniker Statkraft
  • Kraftsystemanalytiker Svenska Kraftnät
  • Drifttekniker Adven fjärrvärme
  • Industridoktorand Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB
  • Vindkrafttekniker General Electric
  • Fälttekniker ONE Nordic
  • Kundtjänstmedarbetare E.ON

Webbsajten Kraftjobb.se är byggd på samma plattform som Energidalens webbplats och har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån ADC Media i Sollefteå.

– Förutom sammanställning av aktuella lediga tjänster inom kraft- och energisektorn finns företagspresentationer, tips på lämpliga utbildningsvägar samt reportage och intervjuer på Kraftjobb.se, berättar Erik Löfgren.

För mer information:
Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i Sollefteå AB
Telefon: 070-2065890, E-post erik.lofgren@solleftea.se

Om Energidalen i Sollefteå AB:
Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun. Bolaget skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi. Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning.

Energidalen rekryterar industridoktorand

När elproduktionen från sol- och vindkraft ökar behöver övrig elproduktion och elnät styras och hanteras på nya sätt. Till exempel när solen går i moln måste annan elproduktion kunna snabbt ersätta solkraften för att undvika avbrott i elnätet.  För att möta denna utmaning kommer Mittuniversitetet, Sollefteåforsens AB och Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand inom området smart elproduktion.

– Elnätet står inför stora utmaningar med storskaligt införande av förnyelsebara energislag och reglerkraften blir allt viktigare för framtida näts stabilitet.  Vi vill kunna bidra till en grönare framtid och som ett led i detta avser Energidalen i Sollefteå AB att anställa en industridoktorand, säger Energidalens VD Mikael Näsström.

Syftet är att skapa ett flerpartssamarbete med akademin via Mittuniversitetet och Sollefteåforsens AB med Sollefteå kraftverk för att med ny teknik kunna leverera reglerkraft till elnätet.

Industridoktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med ingenjörer, leverantörer och forskare för att utveckla nya och förbättrade metoder för att leverera reglerkraft till elnätet som möjliggör en utökad integration av nya miljövänliga förnyelsebara energikällor i elnätet. En utgångspunkt i det arbetet är Sollefteåforsens kraftverk, kraftverket mitt i Sollefteå stad som är helägt av Sollefteå kommun.

– Vi ser gärna att den som söker tjänsten som industridoktorand har tidigare erfarenhet av kraftelektronik. Det är även meriterande om den som söker har erfarenhet och kännedom om elnätet, energilager och elektronik, säger Anders Bergman, VD för Sollefteåforsens AB.

Satsningen och rekryteringen av en industridoktorand är en led i det intensifierade samarbetet mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet som under 2021 bland annat väntas resultera i ett långsiktigt samverkansavtal mellan kommunen och universitetet inom bland annat ämnesområdet energi.

– Jag ser verkligen fram emot samarbetet och det är alltid roligt att bedriva forskning i samarbete med näringslivet. Elnätet står inför stora utmaningar för att kunna integrera mer förnyelsebara energikällor och då blir energilager mycket viktigt för att kunna hålla nätet stabilt och undvika att elnätet slås ut vid för hastiga variationer i produktion eller konsumtion, säger Kent Bertilsson, professor vid Mittuniversitetet.

Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap och sökanden kommer att säkerhetsprövas innan anställning.

Läs mer och sök tjänsten via Offentliga jobb:

Industridoktorand Energidalen

EAG Rental lokal leverantör av hyresartiklar

Det blir EAG Rental med depåer i bland annat Sollefteå och Östersund som levererar hyresartiklar för bland annat faciliteter vid bygget av Hocksjöns vindkraftpark.

Uthyrningsföretaget EAG Rental har tecknat avtal med huvudentreprenören Stenger & Ibsen Construction om att leverera hyrutrustning i form av till exempel manskapsvagnar och elverk till bygget av Jämtkraft och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön.

– Vi har varit med som underleverantör vid bygget av Björkvattnets vindkraftpark och är naturligtvis glada över att få fortsatt förtroende att vara leverantör av hyrutrustning för bland annat faciliteter vid bygget av Hocksjöns vindkraftpark, säger Anders Lundin, depåchef vid EAG Rental i Sollefteå och Kramfors.

Förutom manskapsvagnar, elverk med mera kan det även bli aktuellt att EAG Rental levererar kompletterande entreprenadmaskiner om behov uppstår.

– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med EAG Rental och då känns det bra att kunna fortsätta med det i Hocksjöprojektet. Dessutom eftersträvar vi att kunna sluta avtal med lokala och regionala underleverantörer och då är EAG Rental med flera depåer i närområdet en naturlig samarbetspartner för oss, säger Morgan Johansson, projektledare från Stenger & Ibsen Construction.

Text & Foto: Erik Löfgren, Energidalen

Infrastrukturen i Hocksjöparken tar form

Det är företaget Stenger & Ibsen Construction Sverige AB med säte i Örnsköldsvik som utsetts till huvudentreprenör för infrastrukturarbetet i Hocksjöparken utanför Ramsele i Sollefteå kommun.

Stenger & Ibsen har stor vana vid den här typen av uppdrag. Platschef är Morgan Johansson från Söråker och han har bland annat varit med nu senast vid bygget av ”grannparken” i Björkvattnet mellan Lungsjön och Borgvattnet.

– Ja, det känns nästan som att komma hem igen och vi känner oss välkomnade av de boende i området, säger Morgan Johansson.

Just nu är fokus på produktion av grus och makadam i en bergtäkt inne i området till den blivande vindkraftparken, material som ska användas till förstärkning av befintliga vägar, byggnation av nya vägar samt kranplatser och fundament för de 23 vindkraftverk som ska byggas.

Nu under vårvintern pågår arbetet att förstärka befintliga vägar och att bygga nya vägar samt iordningställa kranplatser för de lyftkranar som behövs när vindkraftverken ska byggas.

– Det handlar om förstärkning av cirka 20 km befintliga vägar och nybyggnation av cirka 10 km, berättar Morgan Johansson.

Under våren kommer de att förbereda platserna för vindkraftverken med grundläggning och armering och själva gjutningen av fundamenten räknar man med att kunna göra direkt efter semestrarna nu i sommar.

Parallellt med det ska elnätet i parken byggas ut. Det sker i början av sommaren enligt planen samtidigt som E.ON tillsammans med Jämtkraft och Persson Invest genomför bygget av en ny transformatorstation på plats i parken i anslutning till den 130 kV-ledning som dragits från Storfinnsforsen till vindkraftparkerna i Björkvattnet och Björkhöjden.

Som platschef är Morgan Johansson på plats i området under arbetsveckorna och veckopendlar de 15 milen ner till Söråker där han bor.

– Till det här projektet har Stenger & Ibsen hyrt hus såväl inne i Ramsele som i Lungsjön. Det är perfekt. Överlag är vi mån om att kunna köpa tjänster lokalt och göra inköp på plats i till exempel Ramsele, säger Morgan Johansson.

Därför lyfter han fram den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum och Umeå universitet tagit fram som ett bra exempel på hur lokala och regionala företag kan presentera sig och vilka tjänster de erbjuder.

– När man är mitt uppe i ett så här stort projekt är det svårt att få tiden att räcka till för att själv leta efter lämpliga leverantörer. Då är det perfekt att allt finns samlat i den digitala affärsplattformen, säger Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Text & foto: Erik Löfgren, Energidalen

Ny transformatorstation byggs i Hocksjöparken

E.ON kommer att ansluta Hocksjöns vindkraftpark till det så kallade Storfinnforsenklustret när parken beräknas vara färdig för driftsättning i slutet av 2022.

Hocksjöparkens ägare Jämtkraft och Persson Invest har tecknat elanslutningsavtal med E.ON. Det innebär att E.ON tillsammans med Jämtkraft och Persson Invest kommer att bygga en transformatorstation inne i Hocksjöparken för att kunna ansluta till den befintliga 130 kV-ledningen som går från Storfinnforsen till intilliggande Björkvattnets och Björkhöjdens vindkraftparker.

”Storfinnforsenklustret” ligger i nordvästra delen av Sollefteå kommun och består för närvarande av fyra vindkraftparker: Björkhöjden, Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkvattnet. Den senaste av dem, Björkvattnet, anslöt E.ON i november 2020. Anslutningen finansierades delvis av ett nätförstärkningslån från Svenska Kraftnät, ett lån vars syfte är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet. Tack vare transformatorn och ledningarna som E.ON byggde då, är den stora anslutningen i Hocksjön nu möjlig.

Anslutningen ska vara klar till sommaren 2022 och verken planeras att tas i drift mot slutet av samma år.

Hocksjöns vindkraftpark ska bestå av 23 vindkraftverk som tillsammans beräknas producera cirka 450 GWh förnybar energi per år. Det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 KWh.

Bygget i ”Hocksjöparken” är i full gång

I vinter har bygget av Jämtkrafts och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön i Lungsjöbygden strax utanför Ramsele i nordvästra Sollefteå kommun påbörjats.

– Ja, nu är vi full gång, säger Pär Nordström, platschef från Jämtkraft.

I höstas påbörjades arbetet med att spränga och krossa i en bergtäkt i projektområdet för att ha material till förstärkning av befintliga vägar, byggandet av nya vägar samt till den kommande produktionen av betong på plats till de fundament som ska gjutas till de 23 vindkraftverk som nästa år ska byggas i Hocksjöparken.

Huvudentreprenörer har utsetts för bygget. Stenger & Ibsen Construction med projektkontor i Örnsköldsvik och platsledning bestående till största del av personal boende i Västernorrland och Jämtland leder de olika delprojekten kopplat till infrastrukturen i vindkraftparken och Nordex blir leverantör av de 23 vindkraftturbinerna.

– Dessutom har vi tecknat elanslutningsavtal med E.ON och vi kommer tillsammans med dem att bygga en transformatorstation i parken för anslutning till 130 kV-ledning som förberetts till intilliggande Björkvattnets och Björkhöjdens vindkraftparker, berättar Pär Nordström.

Många lokala och regionala underentreprenörer har redan fått uppdrag i projektet. När det till exempel gäller krossningen ansvarar Norrbottens bergteknik för arbetet med Altins från Undrom utanför Sollefteå som krossentreprenör. Som huvudleverantör av maskiner har Stenger & Ibsen tecknat avtal med Ottossons Åkeri AB från Strömsund..

Totalt är det 400 000 ton grus och makadam i olika fraktioner som kommer att produceras i bergtäkten innan arbetet är färdigt våren 2021. Nu närmast väntar bland annat att ta kvalitetsprover på grusmaterialet för att säkerställa att det kan användas för den betongtillverkning som planeras att göras på plats i projektområdet.

– Av det vi sett hittills håller materialet mycket hög kvalitet. Därför är ambitionen att vi ska kunna producera den betong som behövs till fundamenten för varje vindkraftverk på plats, säger platschefen Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Det går åt cirka 600 kubikmeter betong för varje fundament motsvarande cirka 80 till 90 transporter med betongbil. Med 23 fundament som ska gjutas innebär det att det är drygt 2000 betongbilstransporter längs vägarna från Sollefteå till Hocksjön som kan undvikas.

Text & foto: Erik Löfgren

Pressmeddelande om ny energiingenjörsutbildning i Sollefteå

Hybridstudier kan hjälpa glesbygden att möta arbetsmarknadens ökande kompetensbehov

Nu får den norrländska glesbygden ett nytt redskap för att möta det växande kompetensbehovet på arbetsmarknaden som energiomställningen och näringslivets regionala investeringar inom energisektorn medför. Med hjälp av hybridutbildning ska fler kunna ta examen från en högre utbildning direkt från hemorten. Företagen i Norrland slåss redan om kompetensen, prognosen är att tiotusentals nya arbetstillfällen kan komma att skapas de kommande åren.

– Vi löser inte den här utmaningen med bara inflyttning, fler måste kunna utbilda sig här i Norrland. Därför måste vi fortsätta utveckla samverkan mellan kommuner och utbildningsaktörer och göra utbildning mer tillgänglig och bättre fungerande. Traditionella distansstudier eller att flytta till storstaden fungerar inte systematiskt för regionen och inte heller för de flesta individer som vill komma vidare i arbetslivet, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Reveljen lärcenter i Sollefteå

Till hösten lanseras ett nytt sätt att studera högre utbildning i Norrland med så kallade hybridstudier. Först ut är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning (YH) till energiingenjör som anordnas samtidigt på sex olika orter i Norrland tack vare ett samarbete mellan utbildningsföretaget FEI och de kommunala lärcentrumen i Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sollefteå, Sorsele och Vilhelmina.

– Hybridutbildning i klassrum är nog den pusselbit som saknats för att fler på glesbygden ska ta en högre utbildning. De som bor här och vill byta yrke är oftast mitt i livet och då är det nödvändigt att kunna studera på hemorten. Det här kan vara en perfekt modell nu när vi behöver utbilda tusentals människor på kort tid, säger Martin Bergvall.

Hybridmodellen innebär att läraren undervisar från ett centralt klassrum och de studerande är med på lektionerna i realtid, antingen i samma klassrum som läraren eller tillsammans med andra studerande i speciellt inredda klassrum fast på annan ort. Med hjälp av modern digital teknik kan alla interagera med samma förutsättningar.

– Problemet med traditionella distansstudier är att man studerar helt själv och hemifrån. Hela det sociala sammanhanget som platsbundna utbildningarna erbjuder finns inte, vilket visat sig ha negativ påverkan på allt från läroeffekt och studiemotivation till hur stor andel som slutför utbildningen och tar examen, säger Martin Bergvall, verksamhetschef på Akademi Norr.

Responsen från arbetsmarknaden i kommunerna är redan stort. En liten kommun som i egen regi inte kan arrangera YH-utbildningar kan nu, tillsammans med andra kommuner och med hjälp av FEI:s hybridmetodik, erbjuda efterfrågad högre utbildning på hemorten.

– Vi har många aktörer inom energi i Norrland, både industrin och alla andra delar av samhället som behöver mer eller uppdaterad kompetens. Även inom byggsektorn finns fortsatt stora behov av energieffektivisering, både vid nybyggnation och renovering har en energiingenjör en viktig roll. Jobb finns det gott om, säger Erik Löfgren, affärsutvecklare och kommunikatör på Energidalen i Sollefteå.

Själva hybridmodellen har testats och utvärderats de senaste åren, bland annat i småländska Västervik där FEI erbjuder både en tvåårig YH-utbildning och även kortare kurser i samarbete med Campus Västervik.

– Det finns många faktorer som talar för att denna nya form av hybridutbildning är mycket positiv för glesbygdskommuner. Utbildningen utgår direkt från behovet på arbetsmarknaden och de studerande får värdefulla praktikperioder och nätverk som ger jobb direkt efter examen, säger Andreas Degerfeldt, verksamhetschef YH på FEI

Om Energiingenjörsutbildning ht2021 i Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sollefteå, Sorsele, Vilhelmina och Västervik.

Länk för ansökan till utbildningen: https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/

Ansökan kan göras fram till 12 maj 2021.