Drift- och underhållstekniker:

Statkraft söker drift- och underhållstekniker.
Läs mer om tjänsten här.