Kraftsystemanalytiker till Sollefteå

Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker med Sollefteå som möjlig tjänstgöringsort.
Läs mer om tjänsten här.