Månad: augusti 2021

Start för Twin Peaks-projektet i Ranasjön och Salsjön

Nu inleds arbetet med uppförandet av de två vindkraftparkerna runt Salsjön och Ranasjön i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker. Totalt blir det 39 vindkraftverk i projektet som Arise döpt till Twin Peaks.

Projektledare från Arise för Twin Peaks är Steve Renström, som har mångårig vana vid olika vindkraftprojekt.

– Totalt blir det 39 vindkraftverk. 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden med en total kapacitet på 242 MW med en nominell effekt på 6,2 MW per verk, berättar han.

I oktober börjar skogsavverkningarna i parkområdet och senare i höst/ vinter kommer brytning av kompletterande vägar att påbörjas.

Stenger & Ibsen Construction med huvudkontor i Örnsköldsvik har fått ansvaret för infrastrukturinvesteringarna i projektet, det vill säga samma företag som har motsvarande uppdrag för det närliggande projektet i Hocksjön i Lungsjöbygden.

För Twin Peaks i Ranasjön och Salsjön har Stenger & Ibsen Construction fått kontraktet för de 39 fundamenten med tillhörande vägar, kranplatser och internt kabelnät.

– Gjutning av plattformar för de 39 verken planeras till våren/ sommaren 2022 och våren/ sommaren 2023 kommer Siemens att leverera de 39 tornen och turbinerna, berättar Steve Renström.

Beräknad driftsättning av den nya vindkraftparken Twin Peaks på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i ”triangeln” mellan Ramsele-Edsele-Näsåker är beräknad till tidig vår 2024.

Det är nu även klart att Arise AB har sålt vindkraftprojektet till The Renewables Infrastructure Group Ltd och European Infrastructure Income Fund 4 som kommer att äga 50 procent vardera. Arise kommer genom avtal att ansvara för projektledning under byggnationen och därefter förvalta projekten för ägarnas räkning när de är driftsatta.

Senare i höst kommer Arise att bjuda in till informationsmöten i närområdet om projektet.

Personal från Hocksjöprojektet informerar

Gabriel Duveskog, projetledare för bygget av Hocksjöns vindkraftpark i Lungsjöbygden utanför Ramsele och vd för Hocksjön vind AB.

Under hösten kommer representanter från Hocksjöprojektet att finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön en dag i veckan för att svara på frågor om bygget av den nya vindkraftparken i Hocksjön i Lungsjöbygden utanför Ramsele.

– Vi vill vara så öppna och transparanta som möjligt, men Coronarestriktionerna har verkligen inneburit utmaningar för oss i vår strävan att kunna vara ute och träffa boende, företagare och andra intresserade, konstaterar Gabriel Duveskog, projektledare och vd för Hocksjön Vind AB.

Men nu har restriktionerna lättat och det innebär att Gabriel Duveskog och andra representanter för projektet kan finnas på plats på Gränsgården i Fullsjön och Lägergården i Lungsjön.

– Vi är på plats och är tillgängliga på Lägergården i Lungsjön torsdagar jämna veckor och torsdagar ojämna veckor i Gränsgården i Fullsjön tills vidare, säger Gabriel Duveskog.

Det blir även informationsmöten kvällstid en gång i månaden växelvis i Lungsjön och Fullsjön klockan 17.30-19.30:

Torsdag 16 september: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 7 oktober: Lungsjön/Lägergården

Torsdag 11 november: Fullsjön/Gränsgården

Torsdag 16 december: Lungsjön/Lägergården

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken används befintliga vägar men till några stycken behöver man bygga nya.

Kring både vägbyggena och övrigt arbete har de tät och kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland som är tillsynsmyndighet. Det tryggar att arbetet utförs på ett korrekt sätt enligt de miljötillstånd man har.

Det är Jämtkraft och Persson Invest som via Hocksjön Vind AB bygger den nya vindkraftparken i Hocksjön. 23 vindkraftverk ska stå klara att tas i drift i slutet av år 2022.

– Nu i höst gjuter vi fundamenten för vindkrafttornen. Hittills är fyra av totalt 23 fundament färdiga och vi räknar med att vara klara med gjutningsarbetet under senhösten.

Betongen tillverkas på plats i den bergtäkt som öppnats inom området .

Det innebär stora besparingar på transporter och miljön att kunna tillverka betongen på plats.

– Varje fundament behöver betong motsvarande cirka 100 betongbilar, så med 23 fundament blir det en hel del transporter som sparas in, konstaterar Gabriel Duveskog.

Nästa sommar med start i början av juni börjar bygget av själva vindkraftverken med resning av torn och turbiner med planerad driftsättning sista kvartalet 2022.