Kraftsystemanalytiker

Svenska Kraftnät söker kraftsystemanalytiker inom transmissionsnät till Sollefteå.

Läs mer här.