Månad: september 2021

Arise höll informationsmöten i Ramsele och Näsåker

Under veckan har Arise hållit informationsmöten i Ramsele och Näsåker inför byggstarten av vindkraftparkerna ”Twin Peaks” på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i triangeln mellan Ramsele, Edsele och Näsåker.

Totalt är det 39 vindkraft som kommer att byggas. Det är 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden.

Vid informationsträffarna berättade projektledaren Steve Renström och projektutvecklaren Peter Svantesson från Arise om tidsplanen för bygget de kommande åren. Från byggstarten nu i månadsskiftet september/ oktober ända fram till planerad driftsättning i början av 2024.

Det var två mycket välbesökta informationsmöten som hölls på Faxen i Ramsele respektive Markusgården i Näsåker med drygt 50 deltagare på respektive plats.

Diskussionen gick hög såväl i Ramsele som i Näsåker med många frågor och stundtals debatt såväl om vindkraft generellt som påverkan på natur, närmiljö och boendemiljö för de två aktuella projekten i Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

Representanterna från Arise förklarade byggprocessen, berättade om turbinerna och de olika huvudentreprenörerna samt beslutet om ”vindpeng”.

Stenger & Ibsen Construction Sweden AB ansvarar för infrastrukturen till parkerna. Siemens Gamesa för leverans av turbiner och Linjemontage bygger de två transformatorstationerna i parkerna.

E.ON ansvarar för anslutningen mellan Betåsen och de två parkerna via en ny luftledning.

Ett avtal har tecknats om så kallad vindpeng för respektive vindkraftpark som innebär att 0,2 % av den årliga bruttointäkten kommer att betalas till ideella föreningen Krånge Samhällsförening som ska förvalta bygdemedlet (”vindpengen”).

Syftet med bygdemedlet är att främja lokalt näringsliv och lokala verksamheter och kan sökas av personer, föreningar, näringsidkare och andra som verkar för en positiv och långsiktig utveckling av bygden.

0,2 % av bruttointäkten motsvarar en årlig ”vindpeng från Salsjöparkens 14 vindkraftverk på cirka 150 000 kronor och cirka 300 000 kronor från Ranasjöhöjdens 25 vindkraftverk vid ett genomsnittligt elpris på 30 öre/ kWh.

Projektör är Arise och investerare är två brittiska fondbolag; InfraRed och TRIG.

Tidsplan ”Twin Peaks”:

 • Skogsavverkning, förstärkning befintliga vägar/ nydragning av vägar och bygge av kranplaner start hösten 2021
 • Elanslutning till ställverk Betåsen. Byggstart december 2021 driftsättning december 2023
 • Gjutning av fundament till turbinerna start våren 2022
 • Transport av turbindelar från Köpmanholmen via väg 331 till Ranasjö respektive Salsjö start våren 2023.
 • Turbininstallation med kranar start sommaren 2023.
 • Parken färdigställd och driftsatt första kvartalet 2024.

Fakta Ranasjöhöjden:

 • 25 turbiner (vindkraftverk)
 • Turbiner från Siemens Gamesa
 • Effekt 6,2 MW/ turbin
 • Totalhöjd: 201 meter (från backen till översta delen på vingbladen när de står rakt upp).
 • Tornhöjd: Cirka 115 meter.
 • Beräknad årlig produktion ca 470 GWh

Fakta Salsjöhöjden:

 • 14 turbiner (vindkraftverk)
 • Turbiner från Siemens Gamesa
 • Effekt 6,2 MW/ turbin
 • Totalhöjd: 201 meter (från backen till översta delen på vingbladen när de står rakt upp).
 • Tornhöjd: Cirka 115 meter.
 • Beräknad årlig produktion cirka 243 GWh

Startskott för flerårigt forskningsprojekt i Sollefteåforsen

 Mittuniversitetet har tillsammans med Sollefteå kommun via Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB  inlett det fleråriga forskningsprojektet Fast Frequency Reserve from Hydropower (snabb reglerkraft från vattenkraft). Som ett led i det har Energidalen nu rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand.

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt.

Inom projektet Fast Frequency Reserve from Hydropower ska ny teknik för energilagring utvecklas byggt av superkondensatorer med tillhörande kraftelektronik.

– Med utbyggnaden av förnyelsebara energislag ökar behovet av reglerkraft i elnätet. Vattenkraften är den största producenten av elkraft och kan kompensera för den intermittenta produktionens långsamma svängningar. De stora massorna som ska sättas i rörelse begränsar hur snabba förändringar vattenkraften kan kompensera och ökar slitage och underhållskostnader, säger projektledaren Kent Bertilsson från Mittuniversitetet.

För att kunna bistå med snabb reglerkraft (FFR) avses teknik utvecklad för att använda ett energilager som bygger på superkondensatorer istället för batterier, med tillhörande kraftelektronik. Superkondensatorer är i många fall en dyrare lösning än batterier men dess högre effekttäthet och förmåga att klara många fler cyklar än batterier innebär att det blir en billigare lösning om man vill åstadkomma snabb reglerkraft och möjliggöra mjukare drift av kraftverket.

Projektet kommer studera effekter och konsekvenser för en möjlig implementation vid Sollefteåforsens kraftverk, men utvecklad är tekniken generisk och skulle kunna användas vid andra kraftverk.

För att arbeta med projektet har Energidalen i Sollefteå AB rekryterat Viktor Döhlen som industridoktorand. Han kommer att arbeta med forskningsprojektet under projekttiden fram till årsskiftet 2024/2025.

Viktor är civilingenjör inom teknisk fysik och kommer närmast från en tjänst som analytiker på Energimyndigheten.

– Jag har närt ett intresse för att kunna arbeta med frågor om hur man kan integrera mer förnybara kraftkällor i elsystemet. Det här projektet tror och hoppas jag kan bidra till det, säger Viktor Döhlen.

Den 30-årige civilingenjören är född och uppvuxen i nordnorska Tromsö, men flyttade som tonåring till Sverige för studier och här har han blivit kvar.

Hans fru har rötterna i Ådalen och de har ett hus i Marieberg mellan Sollefteå och Kramfors.

– Vi har tillbringat mycket tid i Ådalen och jag har under pandemin kunnat arbeta på distans från huset i Marieberg. Tack vare det här jobbet får vi nu möjlighet att flytta från Stockholm till Ådalen ”på riktigt”, konstaterar Viktor Döhlen.

I projektet kommer Viktor Döhlen att arbeta tillsammans med Sollefteåforsens VD Anders Bergman på plats på Sollefteåforsens kraftverk, på Energidalen i Sollefteå AB samt med forskning på Mittuniversitetet i Sundsvall med projektledaren Kent Bertilsson.

Läs mer om projektet på Mittuniversitetets webbplats:
Snabb reglerkraft från vattenkraft (miun.se)

Läs mer om Sollefteåforsens kraftverk:
Sollefteåforsens AB – Kraftverk och Centralfisket (sollefteaforsen.se)