Arise höll informationsmöten i Ramsele och Näsåker

Under veckan har Arise hållit informationsmöten i Ramsele och Näsåker inför byggstarten av vindkraftparkerna ”Twin Peaks” på Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden i triangeln mellan Ramsele, Edsele och Näsåker.

Totalt är det 39 vindkraft som kommer att byggas. Det är 25 på Ranasjöhöjden och 14 på Salsjöhöjden.

Vid informationsträffarna berättade projektledaren Steve Renström och projektutvecklaren Peter Svantesson från Arise om tidsplanen för bygget de kommande åren. Från byggstarten nu i månadsskiftet september/ oktober ända fram till planerad driftsättning i början av 2024.

Det var två mycket välbesökta informationsmöten som hölls på Faxen i Ramsele respektive Markusgården i Näsåker med drygt 50 deltagare på respektive plats.

Diskussionen gick hög såväl i Ramsele som i Näsåker med många frågor och stundtals debatt såväl om vindkraft generellt som påverkan på natur, närmiljö och boendemiljö för de två aktuella projekten i Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden.

Representanterna från Arise förklarade byggprocessen, berättade om turbinerna och de olika huvudentreprenörerna samt beslutet om ”vindpeng”.

Stenger & Ibsen Construction Sweden AB ansvarar för infrastrukturen till parkerna. Siemens Gamesa för leverans av turbiner och Linjemontage bygger de två transformatorstationerna i parkerna.

E.ON ansvarar för anslutningen mellan Betåsen och de två parkerna via en ny luftledning.

Ett avtal har tecknats om så kallad vindpeng för respektive vindkraftpark som innebär att 0,2 % av den årliga bruttointäkten kommer att betalas till ideella föreningen Krånge Samhällsförening som ska förvalta bygdemedlet (”vindpengen”).

Syftet med bygdemedlet är att främja lokalt näringsliv och lokala verksamheter och kan sökas av personer, föreningar, näringsidkare och andra som verkar för en positiv och långsiktig utveckling av bygden.

0,2 % av bruttointäkten motsvarar en årlig ”vindpeng från Salsjöparkens 14 vindkraftverk på cirka 150 000 kronor och cirka 300 000 kronor från Ranasjöhöjdens 25 vindkraftverk vid ett genomsnittligt elpris på 30 öre/ kWh.

Projektör är Arise och investerare är två brittiska fondbolag; InfraRed och TRIG.

Tidsplan ”Twin Peaks”:

 • Skogsavverkning, förstärkning befintliga vägar/ nydragning av vägar och bygge av kranplaner start hösten 2021
 • Elanslutning till ställverk Betåsen. Byggstart december 2021 driftsättning december 2023
 • Gjutning av fundament till turbinerna start våren 2022
 • Transport av turbindelar från Köpmanholmen via väg 331 till Ranasjö respektive Salsjö start våren 2023.
 • Turbininstallation med kranar start sommaren 2023.
 • Parken färdigställd och driftsatt första kvartalet 2024.

Fakta Ranasjöhöjden:

 • 25 turbiner (vindkraftverk)
 • Turbiner från Siemens Gamesa
 • Effekt 6,2 MW/ turbin
 • Totalhöjd: 201 meter (från backen till översta delen på vingbladen när de står rakt upp).
 • Tornhöjd: Cirka 115 meter.
 • Beräknad årlig produktion ca 470 GWh

Fakta Salsjöhöjden:

 • 14 turbiner (vindkraftverk)
 • Turbiner från Siemens Gamesa
 • Effekt 6,2 MW/ turbin
 • Totalhöjd: 201 meter (från backen till översta delen på vingbladen när de står rakt upp).
 • Tornhöjd: Cirka 115 meter.
 • Beräknad årlig produktion cirka 243 GWh