Lantmätare / markåtkomst- och tillståndsexpert – E.ON, Sollefteå

Som Lantmätare / markåtkomst- och tillståndsexpert hos oss på E.ON kommer du vara en viktig resurs i att bistå koncernen i olika tillstånds- och marktillträdesprocesser kopplade till byggnation och förvaltning av bolagens anläggningar. Du välkomnas till ett team beståendes av ca 30 kollegor som är utspridda över hela landet. Vi jobbar tätt tillsammans inom avdelningen ”Tillstånd och rättigheter” och även i projektteam tillsammans med kollegor i andra delar av koncernen.
Du kommer att ansvara för att driva marktillträdesprocessen i E.ONs projekt, vilket inkluderar markförhandling, värdering, köp och försäljning av fastigheter, upprätta avtal och överenskommelser, hantering av arrende/nyttjanderätter, medverkan vid lantmäteriförrättningar samt annan tillståndshantering. Du kommer också att få en rådgivande roll där du får bidra med din kunskap i olika sakfrågor. Som Lantmätare / markåtkomst- och tillståndsexpert får du möjlighet till en varierande roll när det gäller både arbetsuppgifter och typer av projekt samt att bidra till verksamhetens utveckling. Det är en kommunikativ roll gentemot externa kontakter såsom markägare, myndigheter och konsulter men också flera interna kontaktytor inom koncernen.

Ansök senast 12 augusti.
Läs mer om jobbet som lantmätare här.