Reinvesteringsplanerare AC-stationer – Svenska kraftnät, möjlig placering i Sollefteå

Tjänsten som reinvesteringsplanerare för våra ca 200 stationer innebär att inventera, analysera, planera och koordinera reinvesteringsbehovet och beställa nätåtgärd. Det innebär att med utgångspunkt från Svenska kraftnäts förvaltningsstrategi ansvara för att alla behov av reinvesteringar för våra stationer synliggörs och att vi får framdrift i behovs- och utredningsfasen så att projektstart kan ske med rätt omfattning och vid rätt tidpunkt. Arbetet innebär också att bevaka att pågående projekt kan leverera enligt beställarens önskemål.
Mycket av arbetet innebär att synliggöra och planera in reinvesteringar som behöver ha utrednings- och projektstart i tidsspannen nutid och närmaste året. Men hela planeringsarbetet sträcker sig många årtionden framåt då vi har anläggningsdelar som har en beräknad teknisk livslängd på uppemot 100 år.
I tjänsten ingår även strategiarbete kopplat till AC-station samt verksamhetsutveckling inom relevanta områden.

Ansök senast 21 augusti
Läs mer om jobbet som Reinvesteringsplanerare här.