Handläggare inom avvikelsehantering till enhet Hållbarhet – Svenska kraftnät, Sollefteå

Rollen som handläggare innebär att förvalta och hålla ENIA-systemet för avvikelsehantering uppdaterat, bevaka inkommande ärenden och ge support till både interna och externa användare. Du kommer också vara delaktig i utveckling av användarvänligheten och funktionaliteten tillsammans med vår verksamhetsspecialist för ENIA. Arbetet inkluderar också uppdatering av utbildningsmaterial. Svenska kraftnät arbetar med förvaltningsstyrning av IT-system baserad på PM3-modellen.

Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom området och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen.

Ansök senast 17 augusti
Läs mer om jobbet som Handläggare här.