Byggledare- Svenska kraftnät, Sollefteå

I rollen som byggledare bemannar du luftledningsprojekten när projekteringen börjar närma sig sitt slut och projektet är på väg in i byggfas. I samband med slutförandet av projekteringen är du behjälplig för att säkerställa byggbarhet. Du granskar även tekniska handlingar i upphandlingsdokumenten innan de skickas ut och efter att kontrakt har tecknats med entreprenör granskar du upprättade arbetsberedningar. Under entreprenaden är du Svenska kraftnäts representant i fält och följer upp att arbetet utförs enligt kontraktshandlingar. Det gör du genom att granska och följa upp entreprenörens egenkontroller, kvalitetsdokumentation samt säkerställer korrekt mängdreglering. Det ingår även att bistå projektledaren vid ÄTA-hantering, biträda projektledaren vid byggmöten och ansvara för teknikmöten. Arbetet utförs till stor del ute i fält.

I den här rollen kommer det att bli aktuellt att både utföra byggkontroller i fält samt koordinera byggkontrollsorganisationen i större projekt.

Ansök senast 31 augusti.

Läs mer om jobbet som Byggledare här.