Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/energida/energidalen.nu/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

INSTÄLLT SEMINARIUM I SOLLEFTEÅ 17/3!

Med anledning av händelseutvecklingen rörande Coronavirus och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med några av projektets intressenter beslutat att ställa in vindkraftseminariet i Sollefteå på tisdag den 17 mars.
Vi beklagar de eventuella olägenheter det kan innebära men hoppas på förståelse och att vi får möjlighet att träffas vid något annat tillfälle.
Med vänlig hälsning!
Hans Pahlin, Erik Löfgren och Mikael Näsström
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Sollefteå kommun

Sollefteå och Kramfors inspireras av vindkraft i Skottland

  Representanter för Sollefteå och Kramfors kommuner har tillsammans med bland annat Höga Kusten Destinationsutveckling AB besökt Skottland under några dagar för att studera hur man arbetar för att skapa lokalt och regionalt mervärde kring de satsningar som görs på vindkraft i landet.
– Vi har mycket att lära av Skottland hur man arbetar med näringslivsutveckling kopplat till energibranschen, säger Mikael Näsström och Susanne Königson, tillväxtchefer i Sollefteå respektive Kramfors kommun.

Energisektorn har möjligheter att bli en viktig tillväxtbransch i de två ådalskommunerna Sollefteå och Kramfors. Det handlar såväl om elproduktion från förnybara energikällor via till exempel sol, vind och vatten som om eldistribution och etablering av elintensiv industri.

Under de kommande åren planeras till exempel stora vindkraftsatsningar i Sollefteå och Kramfors.

Idag finns det knappt 120 vindkraftverk i Sollefteå och Kramfors men den siffran kommer att öka väsentligt. Totalt planeras det för ytterligare cirka 230 vindkraftverk i de två kommunerna de närmaste åren.

En viktig fråga är hur man kan skapa så stor lokal och regional nytta som möjligt vid satsningar på till exempel vindkraft, men även andra energislag och kopplingen till etablerandet av elintensiva industrier som exempelvis datacenterhallar.

Därför har representanter från Sollefteå och Kramfors besökt Skottland under några dagar för att studera hur de arbetar med utbildnings- och turistverksamhet i anslutning till landets största vindkraftpark, hur energibolagen betalar ersättning till lokala organisationer där det byggts vindkraft och inte minst viktigt; hur man arbetar för att vindkraftetableringar ska skapa lokala arbetstillfällen och näringslivsnytta.

 • Skottland har kommit långt i de här frågorna. Vi har mycket att lära av hur de arbetar i Skottland och mycket av det vi sett under de här dagarna är direkt överförbart till oss, konstaterar Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

Under resan besöktes bland annat Whitelee Windfarm utanför Glasgow. I direkt anslutning till Whitelee har Scottish Power Renewables byggt ett besökscentrum som årligen lockar 80 000 besökare och året runt arrangeras olika aktiviteter i vindkraftparken för allmänheten. Det finns såväl cykelvägar som ridvägar och promenadstråk bland vindkraftverken i parken

 • Att olika näringar samverkar och arbetar tillsammans är oerhört viktigt. Att kombinera besöksnäring med vindkraftverksamhet skulle vi kunna göra även här, säger Susanne Königson, tillväxtchef i Kramfors kommun.

Förutom att besöka Whitelee Besökscentrum träffade man även företrädare för Vattenfall i UK och Communities Foundation Scotland för att bland annat diskutera hur man arbetar i Skottland för att möjliggöra för lokala företag att få uppdrag vid byggen av vindkraftparker och olika modeller för ekonomisk ”återbäring” till de bygder där det byggts vindkraft.

Resan arrangerades av projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med Sollefteå kommun som projektägare och finansieras bland annat av Energimyndigheten, Region Västernorrland och länsstyrelsen i Västernorrland.

På resan deltog totalt åtta personer från Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Sollefteåforsens AB, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Vattenfall Vindkraft.

För mer information:

Mikael Näsström, tillväxtchef Sollefteå kommun, telefon 070-517 76 21

Susanne Königson, tillväxtchef Kramfors kommun, telefon 072-450 63 23

Erik Löfgren, kommunikatör ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, telefon 070-206 58 90

Nyhetsbrev nummer 1/2020

Här är årets första nyhetsbrev  från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Ur innehållet:

 • Diskussionskväll om framtidens energijobb
 • Hög tid att söka höstens YH-utbildningar till vindkrafttekniker
 • Informationssatsning för högstadieelever i Sollefteå, Åsele och Sorsele

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 1/2020

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från projektet:

Dokumentarkiv

Sorseleelever besökte Blaikens vindkraftpark

Elever från Vindelälvsskolan i Sorsele i Blaikens vindkraftpark

Den 19 februari fick högstadieelever på Vindelälvsskolan i Sorsele lära sig mer om omställningen till 100 % förnybar elproduktion och göra ett studiebesök på Blaikens vindkraftpark.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” fortsätter arbetet med att besöka skolor runt om i Mellannorrland för att diskutera förnybar elproduktion och prata om vindkraft med skolelever.

Den 19 februari var Erik Löfgren från projektet på plats på Vindelälvsskolan i Sorsele och höll sin föreläsning ”Vägen till 100 % förnybart 2040” för elever i åk 8 och 9 på skolan. I slutet av förra året fick eleverna i åk 7 samt SFI-elever på Älvbrinken i Sorsele delta i samma föreläsning.

Förutom föreläsning arrangerades ett studiebesök till Skellefteå Krafts stora vindkraftpark Blaiken med ett 100-tal vindkraftverk på fjället mellan Sorsele och Storuman så att eleverna skulle få se vindkraftverk i verkligheten och inte bara teoretiskt via föreläsning på skolan.

 • Det pågår stora investeringar i mångmiljardklassen i Norrlands i nya vindkraftparker. Här skapas långsiktiga arbetstillfällen där dagens ungdomar har möjlighet att utbilda sig och få jobb på ”hemorten” när de nya vindkraftparkerna ska driftas och förvaltas i upp mot 30 år. Därför är det viktigt att ungdomarna blir medvetandegjorda om vad som händer i deras egen närhet, säger Erik Löfgren

Inom ramen för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Hans Pahlin och Erik Löfgren den senaste två åren rest runt på skolor runt om i Mellannorrland och haft föreläsningar och diskussioner med 100-tals högstadie- och gymnasieelever om vilka möjligheter vindkraftprojekten innebär för framtiden med tillväxt och arbetstillfällen.

Diskussionskväll om framtidens energijobb

Diskussionskväll på ABF
Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, informerade om planerade vindkraftprojekt i Sollefteå kommun och satsningarna på elintensiv industri för att skapa fler energijobb i kommunen.

Den 17 februari arrangerades en debatt- och diskussionskväll om framtidens energijobb i Sollefteå med studieförbundet ABF och Socialdemokraterna i Sollefteå som arrangör.

Ett 20-tal deltagare kom till diskussions- och debattkvällen och det blev en bra och balanserad diskussion modererad av John Åberg, ordförande i Sollefteå arbetarekommun.

Att energifrågorna är något som engagerar många Sollefteåbor märktes på deltagarnas lust och vilja att diskutera allt från kärnkraftens fördelar och nackdelar till vindkraftsatsningar och hur förnybar elproduktion kan skapa mer sysselsättning i kommunen.

Dessutom direktsändes arrangemanget i Sollefteå Närradio och bevakades av ett reportageteam från SVT.

Från Energidalen och projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” medverkade Hans Pahlin och Erik Löfgren med en föreläsning på temat förnybar energi.

Duon pratade bland annat om vägen till 100 % förnybar elproduktion i Sverige till 2040, vilka möjligheter och utmaningar den ”resan” kan innebära för Sollefteå och hur planerna för fortsatt utbyggnad av vindkraft ser ut i Sollefteå och länet.

I dag finns det cirka 430 vindkraftverk i Västernorrland varav 111 i Sollefteå kommun.

Enligt beräkningar från länsstyrelsen i Västernorrland planeras det för uppförande av ytterligare 930 vindkraftverk i länet varav ytterligare cirka 130 inom Sollefteå kommun utöver de som redan har byggts.

 • Här handlar det om investeringar i mångmiljardklassen och här finns det stora möjligheter för lokala och regionala företag att vara med och räkna på jobbuppdrag. När sedan vindkraftverken väl är drift ska de skötas och förvaltas under hela sin livscykel på upp mot 30 år vilket även det genererar många lokala arbetstillfällen, sa Erik Löfgren.
Diskussionskväll på ABF
Det blev en intressant och livlig diskussion om elproduktion, energikällor och framtidens energijobb i Sollefteå vid ABF och Socialdemokraternas debattkväll.

Förutom att prata om omställningen till 100 % förnybar energi, vindkraftutbyggnad och möjligheter till fler arbetstillfällen informerade Hans och Erik om Sollefteå kommun arbete att locka företag att etablera sig i Sollefteå kommun med elintensiv industriverksamhet.

 • Vi har till exempel Hamre i Långsele som är en riktig pärla i det här sammanhanget. Området är mycket lämpat för någon form av elintensiv industri och vi har kontakter med flera internationella aktörer som visat intresse av att etablera sig här. Inget är klart än, men vi har goda förhoppningar att det ska bli av, konstaterade Hans Pahlin.

Ungdomar vill lära mer om förnybar energi

Under januari och februari reser Erik Löfgren från projektet runt på högstadieskolor i regionen och diskuterar förnybar energi med elever i årskurs 9. Som ett led i detta genomfördes studiebesök på Sollefteåforsen och Ögonfägnadens vindkraftpark med 29 elever från Sollefteå den 28 januari.

Inom ramen för projektet har Erik Löfgren de senaste åren hållit drygt 30 föreläsningar på högstadie- och gymnasieskolor i projektets olika medverkande kommun. Temat på föreläsningarna är ”Vägen till 100 % förnybart” och bygger på dialog och diskussion med eleverna om framtidens energilösningar.

Nu när projektet är inne på ”slutvarvet” besöks bland annat högstadieskolor i Sollefteå, Åsele och Sorsele i början av 2020.

Anders Bergman, VD på Sollefteåforsen, visade runt på vattenkraftverket

Som ett led i det här arbetet arrangerade projektet en studiedag den 28 januari med besök på Sollefteåforsens vattenkraftverk och Ögonfägnadens vindkraftpark utanför Ramsele.

Med på resan var 29 elever ur åk 9 på Nipanskolan och Vallaskolan.

Elever som anmält att de är intresserade av just el- och energiområdet när de till hösten börjar studera på gymnasiet, antingen på det nystartade el- och energiprogrammet i Sollefteå eller andra program som till exempel teknikprogrammet.

På Sollefteåforsen tog VD Anders Bergman emot och visade runt inne i kraftverket och berättade vad en vattenkrafttekniker sysslar med.

Erika Dahlin, teamledare på Ögonfägnadens vindkraftpark, tog med eleverna på en busstur ute i vindkraftparken så att eleverna fick se vindkraftverk på lite närmare håll och berättade även om framtida jobbmöjligheter som vindkrafttekniker.

Nyhetsbrev från projektet

Klipp från nyhetsbrevet

Här är sista nyhetsbrevet för 2019  från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Ur innehållet:

 • Avslutningsseminarium för projektet 17 mars 2020 på Hallstaberget i Sollefteå
 • Goda förutsättningar att växa inom energisektorn
 • Föreläsning för skolelever ”Vägen till 100 % förnybart”

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 9/2019

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från projektet:

Dokumentarkiv

 

Avslutningsseminarium för projektet den 17 mars 2020

Hotell Hallstaberget Sollefteå

Tisdagen den 17 mars arrangeras ett avslutningsseminarium för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” på hotell Hallstaberget i Sollefteå.

Vid seminariet blir det bland annat information om arbetet med Lokal energiöverenskommelse, samverkansprojekt om energiutbildningar med Mittuniversitetet, marknadsföring av vindkraftteknikeryrket, aktuella vindkraftprojekt i regionen och invigning av Energidalen i Sollefteå AB.

Avslutningsseminariet inleds med lunch klockan 12 och avslutas med middag på kvällen den 17 mars.

OBS! Anmälan till Erik Löfgren senast den 31 januari 2020 (begränsat antal platser).

För mer information om avslutningsseminariet och anmälan till seminariet, kontakta projektkommunikatör
Erik Löfgren,
telefon 070-2065890,
e-post erik.lofgren@solleftea.se

För bokning av logi, kontakta Hotell Hallstaberget telefon 0620-123 20 (enkelrum från 1095 kr/natt).

Föreläsningar för högstadiet och gymnasiet om 100 % förnybart

Föreläsning för elever på vVndelälvsskolan i Sorsele
Några dagar innan jullovet började föreläste Erik Löfgren på temat ”Vägen till 100% förnybart” för elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

Under projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har Erik Löfgren besökte högstadie- och gymnasieskolor runt om i Mellannorrland och hållit föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” för att informera om framtida jobbmöjligheter inom energisektorn.Hittills har det blivit drygt 40 föreläsningar och årets sista möte blev med elever i åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele.

– Det var hösten 2018 som vi satte ihop grunden för den här föreläsningen efter att Reveljen Lärcenter i Sollefteå bett oss hålla en frukostföreläsning, berättar projektkommunikatören Erik Löfgren.

En lärare var med på frukostföreläsningen med sina elever, blev intresserad av upplägget och bad Erik Löfgren komma till Sollefteå gymnasium för att fler skulle få lyssna och på den vägen är det.

– Vi har skruvat lite i upplägget så att det ska vara anpassat för högstadie- och gymnasieelever, berättar Erik Löfgren.

Den timslånga föreläsningen tar utgångspunkt i riksdagens beslut i juni 2018 om den framtida energiinriktning i Sverige och energiöverenskommelsen från 2016, därav namnet på föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart 2040”.

– I föreläsningen resonerar jag med eleverna om framtidens elproduktion i Sverige och de utmaningar vi står inför med anledning av beslutet om 100 % förnybart 2040. Därifrån är steget inte långt till att diskutera framtida energikällor som exempelvis solkraft och vindkraft samt avslutningsvis vilka nya vägar som öppnas för framtida arbetstillfällen, inte minst med tanke på intresset för satsning på elintensiv industri i norra Sverige, säger Erik Löfgren

Hittills har han hållit föreläsningen drygt 40 gånger på skolor i Kramfors, Sollefteå, Ramsele, Junsele, Åsele och Sorsele.

Årets sista föreläsning blev för åk 7 på Vindelälvsskolan i Sorsele en strax innan jullovet började för eleverna.

– Men redan i januari 2020 är jag igång igen med inplanerade föreläsningar i Sollefteå, Remsle, Ramsele, Junsele, Åsele och tillbaka till Sorsele igen. Jättekul! säger Erik Löfgren

 

Sollefteå har stor potential att växa inom energisektorn


Under hösten har Pro&Pro AB på uppdrag av Mittuniversitetet och Sollefteå kommun analyserat möjligheterna för Sollefteå kommun att växa inom energisektorn och föreslår lösningar för kompetensförsörjning och möjligheter till samverkan mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun.

Rapporten visar att Sollefteå kommun karakteriseras av en stark energisektor inom produktion, distribution samt service och tjänster och att kommunen har goda förutsättningar att växa och utvecklas inom området.

I augusti tecknade Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn.

Syftet med samarbetet är att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri. Målsättningen är att samarbetet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området, leda till ett nytt gymnasieprogram inom el- och energiteknik i Sollefteå och att arbetet ska öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten har arbetet fokuserats på två områden med hjälp av konsultföretaget Pro&Pro AB:

 • Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energisektorn.
 • Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Rapporten från Pro&Pro visar att Sollefteå har goda förutsättningar att kunna växa inom energisektorn. En sammanställning visar att energisektorn idag sysselsätter drygt 500 personer i Sollefteå kommun. Det är inom allt från tekniker och ingenjörer till kundservice. Bedömningen i rapporten är att denna sektor kan väntas öka i framtiden tack vare bland annat vindkraftutbyggnad och möjlighet till etablering av elintensiv industri.

En utmaning är kompetensförsörjningen. En slutsats i rapporten är att energibranschen behöver tillskott av kompetenser på alla nivåer (högskoleutbildade, yrkeshögskoleutbildade och yrkesutbildade på gymnasienivå). Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer hur Sollefteå kommun kan öka sin förmåga att attrahera och utveckla kompetens.

El- och energiprogrammet kommer att nystartas i Sollefteå höstterminen 2020. Därutöver föreslås att Sollefteå kommun i samarbete med Mittuniversitet och branschen undersöker möjligheten att erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet på gymnasiet med energiinriktning

Andra möjliga samverkansformer mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är ett årligt ”energihackaton” för att öka attraktionen samt att arbeta för att inom några år etablera en testbädd för energilagring kopplad till forskningsprojekt och samverkan med producenter.

– Den här rapporten visar att det finns en stor potential att öka elproduktionen och skapa en permanent utökning av antalet arbetstillfällen inom energisektorn i Sollefteå kommun. Det gäller såväl inom elproduktion med vindkraft, vattenkraft och solkraft som inom området energilagring och elintensiv industri, säger Johan Andersson, (C), kommunalråd i Sollefteå.

Hans-Erik Nilsson, dekan på Mittuniversitetet, ser många möjligheter till nya spännande samverkansprojekt med Sollefteå kommun.

– Idén att utveckla samverkan när det gäller fjärde året i gymnasieutbildningen mellan högskoleingenjör och gymnasieskolan är intressant. Det vore ett initiativ som för samman de båda utbildningarna där det finns en möjlighet att få en kraftfull rekrytering som kan bidra till attraktivitet i regionen, säger Hans-Erik Nilsson.

För mer information:

Hans-Erik Nilsson, Dekan Mittuniversitetet, epost hans-erik.nilsson@miun.se, telefon 010-142 87 39

Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå kommun, e-post johan.andersson@solleftea.se, telefon 070-376 01 95

Här kan du ladda ner rapporten ”Elproduktion, industriell etablering och kompetensförsörjning inom energiområdet i Sollefteå kommun” från Pro&Pro AB som pdf-fil:

Slutrapport

 

 • 1
 • 2
 • 5