Preliminärt program för konferensen Branschforum Vind i Sollefteå 24-25/9

Utbyggnaden av vindkraft i landet pågår för fullt. En grundläggande drivkraft är att minska klimathotet genom att göra elproduktionen 100 procent förnybar år 2040. Vindkraften innebär mångmiljardinvesteringar i våra glesa bygder och regioner. Det medför mängder av affärer och jobb under etablering och drift. Men också möjliga etableringar av elintensiv industri, som serverhallar, vätgasfabriker och batteriproduktion. Det handlar dessutom om en andra elektrifiering av landet digitalt, att industriprocesser elektrifieras liksom fordonsflottan.

De fysiska platserna till konferensen på Hallstaberget i Sollefteå den 24-25 september har tagit slut. Men digitalt deltagande är möjligt – anmäl dig via länken nedan!

Länk till anmälan för digitalt deltagande på konferensen:
Anmälan >>

Preliminärt program torsdag 24 september kl 13.00- ca 16.30

Hej och välkommen!
Erik Löfgren, Energidalen hälsar välkommen
Moderatorerna presenterar sig. Praktisk information
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande Sollefteå (C)

Lokal affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen.  Projektets behov av varor och tjänster. Tidshorisont och upphandlingar.

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer. Plattformen är framtagen tillsammans med Umeå universitet och lanseras nu.

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Garantia, databas och drönare.

Vindkraftprojektet i Sollefteå
Hans Pahlin Energidalen Sollefteå kommun. Har varit projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftsetablering

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida

Preliminärt program fredag 25 september kl 09.00-12.00

Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket

Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EUs omstartsinvesteringar

Daniel Kulin om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Han är strategisk analytiker vid Svensk Vindenergi redogör för senaste vinkraftsstatistiken, sammanfattar marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.

Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om vätgasens affärsmässiga möjligheter i ett förnybart energisystem

 

 

El- och energiprogrammet har nystartat på Sollefteå gymnasium

Nu har el-och energiprogrammet kommit igång igen på Sollefteå gymnasium. De åtta utbildningsplatserna fylldes snabbt inför terminsstart, två lärare har rekryterats och under det första läsåret har Sollefteå gymnasium ett nära samarbete med Jämtlands gymnasium i Bispgården och deras el- och energiprogram där.

Efter önskemål från energibranschen har Sollefteå kommun beslutat att åter starta el- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium.

Inför nystarten har programmet två inriktningar, elteknik och energiteknik.

I Sollefteå byggs just nu en ”ny” gymnasieskola av gamla Gudlav Bilderskolan. Under första läsåret för el- och energiprogrammet har Sollefteå gymnasium därför ett nära samarbete med Jämtlands gymnasium i Bispgården.

– Under läsåret 2020/21 kommer ”el-lektionerna” att hållas i Bispgården medan övrig undervisning bedrivs på Hågestaskolan här i Sollefteå, berättar läraren Pelle Törnqvist.

Han har rekryterats som lärare till programmet tillsammans med Robin Stattin.

De är både elektriker i grunden och ser med stor tillförsikt framemot att få bygga upp det nya el- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium.

Inför det här läsåret och nypremiären hade faktiskt Sollefteå gymnasium kö till de åtta utbildningsplatserna vilket visar att det finns ett stort intresse för utbildningen. Tidigare har Sollefteåelever fått flytta till annan ort för att kunna gå el- och energiprogrammet, men nu finns det alltså åter på plats i programutbudet i Sollefteå.

– Av de åtta eleverna som nu börjat årskurs 1 har sju valt inriktningen energiteknik och en har valt elteknik, berättar läraren Robin Stattin.

Inriktningen energiteknik ska ge kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher.

Inriktningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med specialiserade funktioner i många olika yrken inom energi- och processbranscherna.

Möjliga yrken är till exempel drift- och underhållstekniker, driftoperatör, vattenmiljötekniker och laborant.

Inriktningen elteknik ska ge kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt TV- och datanät.

Inriktningen kan leda till yrken som elektriker verksam inom installation eller eldistribution. Andra möjliga yrken är till exempel hisstekniker och larmtekniker.

Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Läs mer på webbplatsen för Sollefteå gymnasium:
El- och energiprogrammet

Sollefteådepå ska leverera hyresmaskiner till vindkraftprojekt

EAG Rental AB med depå i bland annat Sollefteå ska leverera hyresmaskiner till ett stort vindkraftprojekt i Liden.

-Vi har lång erfarenhet av vindkraftprojekt och vet vad som krävs i form av service och flexibilitet när arbetet utförs på områden i glesbygd. Vi finns strategiskt placerade med tre kompletta uthyrningsdepåer i närområdet vilket är otroligt viktigt i projekt av denna storlek, säger projektledaren Anders Lundin, depåchef på EAG Rental AB i Sollefteå.

Stenger & Ibsen Construction AB kommer i skogarna utanför Liden i Timrå kommun att bygga cirka 70 kilometer interna vägar, anlägga kranplaner samt gjuta fundament till 59 stycken nya vindkraftverk som levereras av tyska Enercon som även är beställare av infrastrukturen. I totalentreprenaden ingår även förläggning av det interna elnätet och fiber som omfattar cirka 65 kilometer kraftkabel.

Projektet är ett av de större vindkraftsprojekten i regionen och som samarbetspartner för hyresmaskiner har Stenger & Ibsen Construction valt att samarbeta med EAG Rental AB.

EAG Rental AB kommer bland annat att leverera tillfälliga lokaler i form av bodetablering och personalvagnar, hjullastare, vältar, gjututrustning, tjältiningsaggregat med mera till projektet.

Bred politisk uppslutning bakom vindkraftsatsningar i Åsele

Kommunalrådet Andreas From ser vindkraften som en ny basnäring i Åsele kommun.
– Givetvis ska vi inte ha vindkraft precis vartsomhelst, men generellt är vi positivt inställda till att Åsele ska utvecklas som vindkraftskommun.

Det blåser friska vindar i Åsele när det gäller vindkraftetableringar.

Sedan tidigare finns vindkraft etablerad i kommunen, Vattenfall bygger just nu två stora vindkraftparker utanför Fredrika på gränsen mellan Åsele och Lycksele (Blakliden och Fäbodberget) och det finns flera intressenter som ligger i startgroparna för att bygga vindkraft i andra delar av kommunen.

– En av våra stora styrkor i kommunen är att det inte finns några stora politiska motsättningar inom kommunpolitiken om vindkraften. Visst finns det några enskilda individer som inte är positiva, men bland alla partier i kommunfullmäktige har vi en bred uppslutning bakom viljan till fortsatt vindkraftutbyggnad i Åsele, säger Andreas From.

Andreas From (S) gör sin första mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande i Åsele och han slår fast att vindkraften numera ska räknas som en ny basnäring i kommunen.

– I byggfasen är det till exempel lokala företag som får viktiga uppdrag och i driftfasen skapas stadigvarande arbetstillfällen i form av drift och underhåll.

Samtidigt betonar Andreas From vikten av att hitta en bra balans mellan olika intressen.

– Vindkraften är mycket viktig för oss, men det är till exempel renskötselföretagen och turismen också. Därför är vi noga med att ta alla intressen i beaktning. Alla behövs! Men det ena ska inte utesluta det andra.

Andreas tar Fredrika som ett talande exempel på hur viktig vindkraftsatsningen är för bygden.

Vattenfall expanderar till exempel stort i Fredrika med sin servicedepå och behöver mer lokaler i Fredrika och när Vattenfalls bygge i Blakliden och Fäbodberget tar fart behövs ännu mer så där har kommunen möjliggjort att Vattenfall kan hyra hela det stora industrihus som Åsele kommun äger i Fredrika.

– Och tack vare vindkraften har faktiskt elevunderlaget i Fredrika ökat så att skolan kan vara kvar och lanthandeln på samhället har fått ett uppsving. Därför hoppas och tror vi på fortsatt vindkraftexpansion och fler satsningar i Åsele kommun, säger Andreas From.

Styrelseprotokoll publiceras på hemsidan

Energidalens styrelse har beslutat att stämmo- och styrelseprotokoll från Energidalen i Sollefteå ska publiceras på hemsidan när de har justerats.

– Vi eftersträvar största möjliga öppenhet och transparens. Protokollen är offentliga handlingar och därför känns det naturligt att de ska vara så lättillgängliga som möjliga för alla som är intresserade av vår verksamhet, säger kommunikatören Erik Löfgren.

Via den här länken kan du ta del av protokollen:
http://energidalen.nu/dokumentarkiv/

 

Boendecampen i Ramsele ger jobb till lokala företag

Just nu byggs boendecampen i Ramsele för vindkraftarbetarna vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark. Bygget av boendecampen med baracker möjliggörs tack vare flera lokala företag som arbetar hårt i sommarvärmen.

I utkanten av Ramsele i nordvästra Sollefteå byggs just nu en tillfällig boendecamp av bostadsbaracker som ska härbärgera runt 150 till 200 vindkraftarbetare under sommaren och hösten vid bygget av Treblade Björkvattnets vindkraftpark med 33 vindkraftverk mellan Ramsele och Borgvattnet.

Arbetet med att uppföra boendecampen var förenat med en hel del förseningar och omtag under våren och försommaren vilket inneburit att det nu är extra febril verksamhet för att boendecampen ska bli färdig i tid.

Bosse Bergqvist är lokal samordnare för det danska företaget WMO Site Facilities och han lovordar de lokala företag som under några intensiva sommarveckor mitt under semesterperioden arbetar hårt för att boendecampen ska bli färdig i tid.

  • Just nu är tre företag från trakten som gör det här möjligt. Dels Ramsele Gräv & Schakt som ställer marken till förfogande, dels Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice samt Rörmokar´n i Sollefteå AB. De gör en fantastisk insats samtidigt som jag är glad över att vi kan leja in lokala företag för de här uppdragen, säger Bosse Bergqvist.

Peter Wallgren från Mats Elektriska & Sollefteå Låsservice är arbetsledare på plats för elinstallationerna. Nästan hälften av företagets personalstyrka är på plats i Ramsele. Av företagets 12 anställda är fem på plats för uppdraget i Ramsele.

  • Det är snabba ryck som gäller. Vi har fått samla alla tillgängliga resurser och det är ungefär tre veckors intensivt arbete att få allt klart, konstaterar Peter Wallgren.

Han är glad över att de fått uppdraget av WMO Site Facilities, men sticker inte under stol med att han skulle önska att det blev ännu fler uppdrag kopplat till vindkraftsatsningarna.

  • Vi är glada över alla uppdrag, men vi hoppas naturligtvis att det blir ännu mer i framtiden!

Enkät om energiutbildningar på Reveljen Lärcentra i Sollefteå

I samverkan mellan Akademi Norr, Sollefteå kommun, Energidalen i Sollefteå AB, Reveljen Lärcentra och Företagsekonomiska Institutet, FEI, jobbar vi för att kunna erbjuda yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör, elkraftsingenjör och driftingenjör med utbildningsplatser i Sollefteå och med start nästa höst. För att få tillstånd från Yrkeshögskolemyndigheten att starta utbildningen behöver vi din hjälp att motivera det lokala arbetsmarknadsbehovet av yrkesrollen.

Vi vet att det kan vara svårt att säga något om det långsiktiga rekryteringsbehovet, inte minst i dessa tider, men vi måste göra vår bästa bedömning av arbetslivets efterfrågan på kompetensen för att få möjlighet att erbjuda utbildningen. Därför ber vi dig att bidra genom att fylla i den kortfattade enkäten som du finner via nedanstående länk:

Energiingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/energiingenjor-solleftea

Elkraftsingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/elkraftsingenjor-solleftea

Driftingenjör: https://sv.surveymonkey.com/r/driftingenjor-solleftea

På inget sätt är dina svar förpliktigande för dig eller ditt företag/organisation. Via en länk i enkäten hittar du också en kortfattad utbildningsöversikt som beskriver utbildningens upplägg och huvudsakliga innehåll.

Hör av dig om du har några frågor! Tack för att du bidrar till att göra utbildningen möjlig!

Branschforum Vind i Sollefteå 24-25 september blir både fysisk och digital

Vindkraftkonferensen Branschforum Vind 2020 den 24-25 september blir både fysisk och digital. Enligt rådande regler är 50 personer välkomna att delta på plats, medan övriga kan delta via videolänk. Mer precisa detaljer meddelas senare. Dock, kryssa i hur du vill delta.

Branschforum Vind på Hallstaberget i Sollefteå i slutet av september arrangeras av Vindkraftcentrum tillsammans med Energidalen i Sollefteå AB.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén kommer att berätta om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.

Särskilt tema denna gång blir de nya möjligheter som skapas när ekonomin ska ”starta om” efter Coronapandemin med hjälp av investeringar som gynnar klimatomställningen.

Branschforum Vind handlar även om jobb och affärer i en växande bransch och på konferensen medverkar bland annat representanter för de byggen som pågår och planeras i trakten – samtidigt som vi presenterar en översikt av vad som sker i hela landet.

Särskilt fokus läggs på Jämtkrafts och Persson Invests etablering i Hocksjön i Sollefteå kommun.

På konferensen kommer Vindkraftcentrum.se att berätta om den nya digitala affärsplattformen där entreprenörer kan ansluta sig och som väntas ge flera lokala affärer.

Energidalen redogör för resultaten av det nyligen avslutade projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och blickar framåt i sitt arbete med förnybar energi som tillväxtmotor.

Runt 80 kommuner står inför etableringar av storskalig vindkraft och bland andra delar Åsele med sig av sina erfarenheter av aktiv näringsutveckling i samband med Vattenfalls satsningar. Bland annat handlar det om tester och utveckling av elflyg.

Grön vätgas ses alltmer som ett kommande fordonsbränsle, men även som medel för energilagring och balansering av elsystemet. Vi får en dragning om forskningsläge och framtidsmöjligheter.

Allt detta och mycket till planeras till årets konferens. Men framförallt är Branschforum Vind en träffpunkt för affärsmöten och tillfällen för kommunföreträdare att träffa investerare på vår väg mot ett 100 % förnybart elsystem år 2040.

Vi bjuder på konferensavgift och alla måltider. Eventuellt logi betalar du själv. För dig som vill ha övernattning finns rum reserverade på Hotell Hallstaberget. Du bokar själv (telefon 0620-12320) och uppger ”Energidalen” vid bokning. Först till kvarn gäller!

Länk till anmälan>>

För mer information:
Erik Löfgren
Energidalen i Sollefteå AB
Tel 070-206 58 90
E-post erik.lofgren@solleftea.se

Torbjörn Laxvik
Vindkraftcentrum.se
Tel 070-780 90 34
E-post torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se

Vattenfalls bygge av vindkraftpark utanför Fredrika

I Blakliden och Fäbodberget utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner byggs just nu en av Sveriges största vindkraftparker med 84 vindkraftverk av Vattenfall. Arbetet har pågått sedan 2018 och trots ”Coronarestriktioner” fortskrider arbetet enligt plan.

  • Ja, såväl snörik vinter som ”Coronapandemin” har inneburit utmaningar, men vi håller tidsplanen. I höst avslutas arbetet med vägar, kabeldragning och gjutning av fundament. Under 2021 kommer de 84 vindkraftverken att resas och preliminär drifttagning blir 2021/2022, berättar byggprojektledaren Kristoffer Arnqvist från Vattenfall.

Vattenfalls vision är att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och där är den stora sammanhållna vindkraftparken i Blakliden (50 vindkraftverk) och Fäbodberget (34 vindkraftverk) en viktig pusselbit. När hela vindkraftparken är driftsatt är den beräknade årsproduktionen 1,1 TWh.

I projektet eftersträvas en så lokal närvaro som möjligt.

Det märks inte minst i samband med de upphandlingar som genomförs.

  • För de tre huvudentreprenaderna anläggning, el och turbin har vi uppmanat entreprenörerna att så långt det är möjligt vända sig till lokala och regionala företag för underentreprenader, berättar Kristoffer Arnqvist.

Intentionen är att vindkraftparken ska generera lokala arbetstillfällen, sysselsättning och tillväxt för bygden.

För att möjliggöra detta samarbetar Vattenfall bland annat med Vindkraftcentrum och använder den digitala leverantörsdatabas som Vindkraftcentrum har tagit fram där lokala och regionala företag kan registrera sig och synliggöra sina tjänster.

Kristoffer Arnqvist nämner många exempel på hur man i projektet redan kunnat använda lokala företagare.

  • Vi har en snickare från Fredrika som ställt upp fantastiskt och hjälpt oss, samma sak med en elektronik- och IT-företagare från Åsele och vi har kunnat rekrytera lokalt för till exempel lokalvård och catering av mat till vår personal. Andra exempel är en lokal däckfirma som hjälper till med däckbyten, traktorförare och lastbilsåkare.

Under sommaren 2020 när vägarna ska byggas klart, kabeldragningen avslutas och de sista betongfundamenten gjutas kommer någonstans runt 70-100 ”vindkraftsarbetare” att inkvarteras i olika boenden i Fredrika med omnejd.

  • Men den stora kraftsamlingen blir nästa sommar. När det är som mest kommer det att vara i storleksordningen 150-200 arbetare på plats för att resa de 180 meter höga vindkraftverken i Blakliden och Fäbodberget, berättar Kristoffer Arnqvist.

FAKTA:

Blakliden med 50 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele kommun.

Fäbodberget med 34 vindkraftverk ligger utanför Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner.

Vindkraftprojekten Blakliden och Fäbodberget fick ilagakraftvunna tillstånd 2015 respektive 2016.

Idrifttagning: 2021/2022.

Totalt höjd från rotorbladsspets: 180 meter

Total maxkapacitet: 353 MW

Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh

Ägare: Vattenfall, turbintillverkaren Vestas och det danska pensionsbolaget PKA

Övrigt: Vattenfall har tecknat ett 20-årigt elleveransavtal från vindkraftparken med Norsk Hydro.

300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

Veckan efter midsommar börjar transporterna genom Sollefteå kommun med delar till de 33 vindkraftverk som ska byggas i Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet. Totalt handlar det om cirka 300 transporter från mitten av juni till slutet av oktober. 

Förberedelserna inför bygget av Treblade Björkvattnet vindkraftpark har pågått sedan förra året med byggande av vägar och gjutning av markfundament. Nu inleds byggnationerna av själva vindkraftverken.

Totalt ska 33 vindkraftverk sättas upp i Björkvattnet på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun mellan Ramsele och Borgvattnet.

Delarna till vindkraftverken kommer med båt till hamnarna i Köpmanholmen och Sundsvall och transporteras sedan med lastbilstrailers upp till byggplatsen vid Björkvattnet. Varje vindkraftverk är uppdelat i 20 lastbilstransporter. Transporterna kommer att ske företrädesvis nattetid.

Lastbilstransporterna kommer dels att ske från öster via Ramsele, dels från väster via Borgvattnet.

Vägar som berörs i Sollefteå kommun är bland annat väg 335 mellan Köpmanholmen och Sollefteå, väg 87 och väg 331 från Sollefteå mot Ramsele och vidare via Lungsjön mot Björkvattnet.

Läs mer om transporterna till vindkraftparken Treblade Björkvattnet:

https://se.treblade.com/wp-content/uploads/2020/06/june-2020-transportation.pdf

Läs mer om Treblade Björkvattnet vindkraftpark:
https://se.treblade.com/bjorkvattnet/