Hocksjöns vindkraftpark – lokalägd vindkraft

I Hocksjöområdet, vid gränsen mellan Västernorrlands och Jämtlands län samt Sollefteå och Ragunda kommuner, har bygget av en vindkraftpark inletts.  Den planerade anläggningen kommer att ligga mellan de två befintliga parkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden och bestå av 25 – 30 vindkraftverk som tillsammans producerar cirka 450 GWh förnybar energi per år.

– Projektet har tillstånd att uppföra upp till 45 verk men mest troligt är att det slutliga antalet hamnar på 25–30 verk tack vare att vi kan använda oss av den senaste tekniken med bättre effekt och därför inte behöver maximera antalet snurror, säger Gabriel Duveskog, projektansvarig och för parken.

Hållbar energi för klimatet
Projektet drivs av de Jämtländska bolagen Jämtkraft och Persson Invest. Investeringen beräknas till 1,6 miljarder kronor och vindkraftsparken planeras vara klar i december 2022. Anläggningen med 25–30 verk kommer att producera cirka 450 GWh förnybar energi per år, vilket är tillräckligt med energi för att förse ungefär 90 000 hushåll med el*. Ett betydelsefullt tillskott till omställningen till ett 100 procent fossilfritt samhälle.

– Vindkraft är ett av flera energislag som måste vare en del av energimixen om vi ska klara klimatmålen och samtidigt ha en fungerande energiförsörjning, säger Erik Brandsma, vd för Jämtkraft.

Planering och förberedelse är naturligtvis en stor och viktig del i ett så här omfattande projekt och än så länge har ingen faktisk byggnation påbörjats. Just nu är man inne i en fas av upphandlingar av bland annat vägar och fundament till själva snurrorna och under nästa år påbörjas själva byggnationerna. Det enda praktiska steget som faktiskt syns än så länge är bergtäkten i Hocksjön som öppnats upp för att ta fram material till vägar som ska förstärkas eller nyanläggas.

Kontakt med de boende
En av de absolut viktigaste delarna i planeringsarbetet innan och under projektet är dialog med berörda intressenter.

– Under projektets uppstart har kontakt och dialog med de som bor i området varit prioriterat. Ett flertal dialog- och informationsträffar på plats genomfördes innan covid-19 satte stopp för sådana aktiviteter. Under pandemin har information och kommunikation istället skett via e-post men ambitionen är att så snart som möjligt hitta smittsäkra sätt att återuppta träffarna på plats, säger Gabriel Duveskog.

En fungerande dialog över kommungränserna är såklart också fundamental i ett projekt som spänner över såväl läns- som kommungränser och både Sollefteå och Ragunda kommun understryker vikten av detta.

­– Vi har en nära dialog med Sollefteå kommun och jobbar i detta tillsammans. Vi kan inte låta uppritade gränser vara ett hinder för en smidig och effektiv process, säger Anna-Märta Johansson, näringslivs- och  landsbygdsutvecklare i Ragunda kommun.

Positiva effekter
Förutom värdefull förnybar energi är man övertygad om att parken kommer bidra positivt till bygden i form av arbetstillfällen.

– Färska studier på befintliga parker visar klart och tydligt att satsningarna resulterar i många lokala jobb och att andelen lokala och regionala jobb ökar, så vi är väldigt hoppfulla att sådan här satsningar skapar tillväxtmöjligheter för det lokala och regionala näringslivet, säger Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun.

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh.

Kortfakta om Hocksjöns vindkraftpark

Ägare: Hocksjöns Vind AB: Jämtkraft (75%) Persson Invest (25%)
Investering: Beräknas till cirka 1,6 miljarder kronor
Antal vindkraftverk: Tillståndet medger 45 verk men mer troligt är 25–30 verk.
När: Vindkraftparken beräknas vara klar till december 2022.
Var: Vindkraftprojektet ligger väster om Hocksjön i Sollefteå kommun

Lena ”ambassadör” för digital affärsplattform

Lena Strandqvist är ny medarbetare på Energidalen. Hon kommer att vara informatör och ”ambassadör” för den nya digitala affärsplattform som tagits fram för att underlätta för såväl vindkraftprojektörer som lokala och regionala företagare att mötas för nya affärer.

Den digitala affärsplattformen har tagits fram i samarbete mellan Umeå universitet och Vindkraftcentrum. Primär målgrupp är bland annat de många olika vindkraftprojekt som är på gång runt om i landet.

Bara här i Sollefteå kommun är åtta olika vindkraftprojekt på gång som har ilagakraftvunna tillstånd och är redo att sjösättas den kommande femårsperioden.

Flera av dessa projektörer kommer att använda den nya digitala affärsplattformen när de söker lokala och regionala underentreprenörer och leverantörer av olika varor och tjänster.

Energidalen i Sollefteå AB samarbetar därför med Vindkraftcentrum i lanseringen av den digitala affärsplattformen. Den är en enkel och smidig ingång för lokala företagare som vill hitta vägen till nya kunder och samarbeten och den är öppen för registrering NU.

Kontakta Lena Strandqvist på Energidalen redan idag så hjälper hon dig med att synas i den digitala affärsplattformen. Och du – det är helt kostnadsfritt att vara med!

Lena Strandqvist
Telefon: 070-22 33 711
E-post: lena@letsdesign.se

Läs mer om digital affärsplattform här:
http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/735-ny-kostnadsfri-leverantoersdatabas-foer-vindkraftsprojekt-sa-fungerar-den-digitala-affaersplattformen

Coronaanpassning av verksamheten

Energidalen i Sollefteå AB följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer i allmänhet och Sollefteå kommuns ”koncernrestriktioner” i synnerhet när det gäller Coronaviruset och Covid -19.

Tillsammans hjälps vi åt för att bromsa smittspridningen i samhället och skydda äldre och personer som löper störst risk för att bli svårt sjuka.

Det innebär att personalen på Energidalen i så stor utsträckning som möjlighet arbetar på distans hemifrån tills vidare, undviker fysiska möten och istället ställer om till digitala mötesformer.

Även om vi inte finns på plats på vårt kontor på Djupövägen i Sollefteå nås vi naturligtvis som vanligt via telefon och e-post.

Fördjupad samverkan mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet planerar att teckna ett långsiktigt samverkansavtal inom att antal utvalda forskningsområden och de områden som diskuteras är energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.
I veckan genomfördes därför en workshop med universitetsledningen, kommunledningen och forskarrepresentanter från de fem huvudområden som identifierats.

Ambitionen är att Sollefteå kommun och Mittuniversitetet ska teckna ett fyrårigt samverkansavtal med forskningssamverkan.

– Mittuniversitetet har tidigare tecknat sådana här samverkansavtal med andra kommuner i Västernorrland. Vi ser framemot ett fördjupat samarbete med Sollefteå kommun. Det känns roligt att komma till en kommun med en sådan framåtanda som vi ser i Sollefteå, säger Mittuniversitetets rektor Anders Fällström.

Sollefteå kommuns kommunalråd Johan Andersson delar Anders Fällströms entusiasm inför det förestående samarbetet.

– Genom det här kan vi och Mittuniversitetet komma närmare varandra inom några områden där vi kan fokusera på de ”spjutspetsar” vi har i Sollefteå, konstaterar Johan Andersson.

Sollefteås kommunalråd Johan Andersson och Mittuniversitetets rektor Anders Fällström ser framemot det fördjupade samarbetet mellan kommunen och universitetet.

Just nu pågår arbetet att identifiera inom vilka områden Mittuniversitetet och Sollefteå kommun kan samarbeta och på vilket sätt det kan göras.

Det handlar om att knyta samman kommunala verksamheter med forskare från Mittuniversitetet i olika utvecklingsområden.

Fem huvudområden har hittills identifierats där man nu går vidare för att mer i detalj se om och i så fall hur man skulle kunna samverka. Det är energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.

Ambitionen är att ett samverkansavtal om gemensam forskningssamverkan ska kunna tecknas vid halvårsskiftet nästa år och gälla fram till halvårsskiftet 2025.

Arbetet att teckna ett fyrårigt samverkansavtal mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet fortskrider. Målet är att fördjupa och intensifiera samarbetet kring fem forskningsområden; energi, skidsport, besöksnäring, omvårdnad och utbildning.

Genom en systematisk samverkan i viktiga framtidsfrågor kan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tillsammans skapa resurser och attraktion som bidrar till en hållbar tillväxt för Sollefteå kommun, Mittuniversitetet och regionen.

Utöver dessa fem forskningsområden har det även identifierats två andra områden där gemensamma satsningar är aktuella. Det gäller dels en satsning på gymnasieskolans teknikprogram där man inför ett fjärde år med inriktning på energi, dels en fortsatt satsning på arbetsintegrerad lärarutbildning.

Ambitionen är också att Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ska kunna skapa en gemensam ”arena” där näringslivet, skola och universitetet kan mötas. Ett mer gemensamt systematiskt arbetssätt inom kompetensförsörjning och inom hela lärandelivscykeln ses också av vikt att implementera.

Digital affärsplattform underlättar för lokala affärer

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet utvecklat en digital affärsplattform där projektörer och leverantörer kan ”hitta” varandra för att göra affärer.

Den digitala affärsplattformen är en möjlighet för lokala och regionala företagare att marknadsföra sina tjänster och synliggöra sig såväl för andra företag som för uppdragsgivare vid till exempel bygge av nya vindkraftparker.

Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer om den digitala affärsplattformen på Vindkraftcentrums sida:

http://www.vindkraftcentrum.se/index.php/leverantoersdatabaser/368-registrering-i-var-databas

Ladda ner informationsblad som pdf-fil:

Info digital affärsplattform

Här kan DU registrera ditt företag i den digitala affärsplattformen:

https://vindkraft.umigo.se/companies.html

Här är de filmade föreläsningarna från Branschforum Vind 2020

Nu finns filmerna från föreläsningarna från konferensen Branschforum Vind 2020 i Sollefteå 24-25 september tillgängliga på hemsidan. Filmerna är hämtade från High Coast Medias direktsändning från konferensen uppdelat med varje föreläsning för sig.

Konferensen Branschforum Vind 2020 var ett samarbete mellan Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum. Konferensen arrangerades på Hallstaberget i Sollefteå 24-25 september 2020. Med anledning av gällande coronarestriktioner var endast 49 deltagare ”på plats”, men konferensen direktsändes via webben så att alla intresserade skulle kunna följa konferensen och ställa frågor till föreläsarna via mejl i direkt anslutning till föreläsningarna.

Lokal affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen.  Projektets behov av varor och tjänster. Tidshorisont och upphandlingar.
Länk till film>>

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer. Plattformen är framtagen tillsammans med Umeå universitet och lanseras nu.
Länk till film>>

Så kan globala drift- och underhållsaffärer bli regionala

Paneldialog med lokala entreprenörerna Ann-Christine Lindqvist – Nylands sstäd, Gustav Bruno – EAG Rental Hyrmaskiner, Ingemar Jonsson – Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon – Statkraft.
Länk till film>>

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Garantia, databas och drönare.
Länk till film>>

Erik Löfgren Energidalen Sollefteå kommun. Har varit kommunikatör för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftetablering.
Länk till film>>

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida.
Länk till film>>

Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.
Länk till film>>

Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EUs omstartsinvesteringar.
Länk till film>>

Daniel Kulin om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Han är strategisk analytiker vid Svensk Vindenergi redogör för senaste vinkraftsstatistiken, sammanfattar marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.
Länk till film>>

Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om vätgasens affärsmässiga möjligheter i ett förnybart energisystem.
Länk till film>>

Möjligheter med satsning på elintensiv industri
Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD för Energidalen i Sollefteå AB.
Mikael ansvarar för Sollefteås arbete att möjliggöra för etablering av elintensiv industriverksamhet i Sollefteå kommun. Han delar med sig av sina tankar om hur elintensiv industri kan skapa arbetstillfällen, tillväxt och avsättning för lokalt producerad el av förnybar energi i Norrland.
Länk till film>>

Styrelsemöte för Energidalen med 70-årsuppvaktning

Uppvaktning av styrelseordförande Ingemar Jonsson med anledning av hans 70-årsdag. Foto: Erik Löfgren

Onsdagen den 30 september höll Energidalen i Sollefteå AB styrelsemöte.

Bland annat diskuterades fördjupat samarbete med Ragunda kommun, den nya gymnasieutbildningen El- och energiprogrammet på Sollefteå gymnasium och vindkraftkonferensen Branschforum Vind 2020 som Energidalen arrangerade 24-25 september på Hallstaberget i Sollefteå tillsammans med Vindkraftcentrum.

I samband med styrelsemötet uppvaktades Energidalens styrelseordförande Ingemar Jonsson med blommor och choklad av bolaget via Energidalens VD Mikael Näsström med anledning av Ingemars 70-årsdag!

Det justerade protokollet från styrelsemötet kan laddas ner som pdf-fil nedan.

Tidigare protokoll finns tillgängliga i dokumentarkivet här på Energidalens webbplats.

Protokoll 2020-09-30 >>

Lyckat försök med digital version av Branschforum Vind

24-25 september arrangerade Energidalen i Sollefteå AB och Vindkraftcentrum den årliga konferensen Branschforum Vind, i år för första gången kombinerad med deltagande såväl på plats som digitalt med direktsändning via webben.

Coronarestriktioner medförde att arrangörerna Energidalen och Vindkraftcentrum fick göra en omfallsplanering för att kunna genomföra den årliga vindkraftkonferensen Branschforum Vind.

Normalt brukar konferensen samla runt 150-200 deltagare för att lyssna på olika föreläsare, nätverka och utbyta erfarenheter med varandra.

– Coronarestriktionerna medförde att vi fick tänka i nya banor för att kunna genomföra konferensen, berättar Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum.

Lösningen blev en begränsning av antalet deltagare ”på plats” på Hallstaberget i Sollefteå med 49 deltagare ”på plats” – men möjlighet för andra att följa konferensen digitalt via direktsändning på webben.

– Vi ville att så många som möjligt kulle kunna delta trots coronarestriktioner. För att ”webbdeltagarna” skulle kunna vara delaktiga fullt ut hade de möjlighet att mejla in frågor varvid konferensens moderatorer varvade frågor till föreläsarna från deltagarna på plats och deltagarna via webben, berättar Erik Löfgren från Energidalen i Sollefteå AB.

Det var för övrigt inte bara deltagarna som kunde följa konferensen via webben, även flera av föreläsarna medverkade digitalt via länk.

– Vi håller på och sammanställer statistiken över hur många som följde webbsändningen, men av det vi hört hittills har det fungerat bra tekniskt och de som inte kunde vara med på plats verkar nöjda med lösningen att delta i Branschforum Vind digitalt istället, säger Torbjörn Laxvik och Erik Löfgren.

Lokal och regional affärsnytta

Fokus under den första av de två konferensdagarna var lokal och regional affärsnytta.

Under torsdagseftermiddagen medverkade bland andra Gabriel Duveskog från JP Vind, som pratade om bolagets projekt med en ny vindkraftpark i Hocksjön mellan Borgvattnet och Lungsjön i Sollefteå kommun.

Vidare deltog Christer Andersson från Vindkraftcentrum och Oskar Ahlman från Umeå universitet och presenterade den digitala affärsplattform som nu lanseras för att underlätta kontaktskapandet mellan projektörer och entreprenörer lokal och regionalt..

Under eftermiddagen hölls även en paneldiskussion ledd av moderatorn Ullis Johansson med lokala entreprenörer och deras förhoppningar och syn på hur vindkraftetableringar kan skapa lokal affärsnytta. I panelen deltog Gustav Bruno från EAG Rental Hyrmaskiner, Ingemar Jonsson från Ramsele-Edsele företagarförening, Anders Hildebertzon från Statkraft och från Nylands Städ Ann-Christine och Jonas Lundqvist.

Från Åsele medverkade Katrin Normark  Jonsson och Calle Birgersson från Åsele Näringslivsstiftelse. De berättade om hur Åsele tack vare målmedvetet och resultatinriktat arbete kunnat skapa lokala mervärden för den lokala företagsamheten i spåren av vindkraftetableringar.

Dagen avrundades med ett föredrag av Erik Löfgren från Energidalen som berättade om det nyligen avslutade projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och turist-VDn Mia Karlsson från Höga Kusten Destinationsutveckling om hur besöksnäring och vindkraftverksamhet skulle kunna samverka i framtiden med gemensamma besöksmål.

Fokus på nationella frågor

Den andra konferensdagen hade nationellt fokus på upplägget.

Först ut på fredagsmorgonen var Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Han berättade om arbetet med den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten genomför tillsammans med Naturvårdsverket.

Därefter medverkade Charlotte Unger Larson från Vindkraftcentrum om arbetet med investeringar inom området förnybart i spåren av coronapandemin och Daniel Kulin från Svensk Vindenergi om marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.

Sist ut i konferens digra program var Anders Wickström från RI.SE och Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD i kommunala utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB.

Anders Wickström pratade om grön vätgas och de forskningsprojekt som pågår kring mindre och större anläggningar och Mikael Näsström berättade om de framtidsmöjligheter han ser för jobbskapande och tillväxt via satsningar på elintensiv industriverksamhet i Norrlands inland.

Föreläsningarna publiceras på webben

Dokumentation från föreläsningarna kommer inom kort att publiceras på Vindskraftcentrums och Energidalens webbplatser. Där kommer vi även att publicera de filmade föreläsningarna.

Branschforum Vind är en årlig vindkraftkonferens som arrangerats av Vindkraftcentrum på olika platser runt om i Mellannorrland varje år sedan några år tillbaka. I år genomfördes arrangemanget för första gången i samarbete med Energidalen i Sollefteå AB och diskussioner förs redan om att fortsätta samarbetet mellan Vindkraftcentrum och Energidalen i Sollefteå AB.

 

Preliminärt program för konferensen Branschforum Vind i Sollefteå 24-25/9

Utbyggnaden av vindkraft i landet pågår för fullt. En grundläggande drivkraft är att minska klimathotet genom att göra elproduktionen 100 procent förnybar år 2040. Vindkraften innebär mångmiljardinvesteringar i våra glesa bygder och regioner. Det medför mängder av affärer och jobb under etablering och drift. Men också möjliga etableringar av elintensiv industri, som serverhallar, vätgasfabriker och batteriproduktion. Det handlar dessutom om en andra elektrifiering av landet digitalt, att industriprocesser elektrifieras liksom fordonsflottan.

Preliminärt program torsdag 24 september kl 13.00- ca 16.30

Hej och välkommen!
Erik Löfgren, Energidalen hälsar välkommen
Moderatorerna presenterar sig. Praktisk information
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande Sollefteå (C)

Lokal affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen.  Projektets behov av varor och tjänster. Tidshorisont och upphandlingar.

Christer Andersson Vindkraftcentrum. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer. Plattformen är framtagen tillsammans med Umeå universitet och lanseras nu.

Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Garantia, databas och drönare.

Vindkraftprojektet i Sollefteå
Hans Pahlin Energidalen Sollefteå kommun. Har varit projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftsetablering

Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida

Preliminärt program fredag 25 september kl 09.00-12.00

Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket

Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EUs omstartsinvesteringar

Daniel Kulin om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Han är strategisk analytiker vid Svensk Vindenergi redogör för senaste vinkraftsstatistiken, sammanfattar marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.

Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om vätgasens affärsmässiga möjligheter i ett förnybart energisystem