300 transporter till Björkvattnets vindkraftpark

Veckan efter midsommar börjar transporterna genom Sollefteå kommun med delar till de 33 vindkraftverk som ska byggas i Björkvattnet mellan Ramsele och Borgvattnet. Totalt handlar det om cirka 300 transporter från mitten av juni till slutet av oktober. 

Förberedelserna inför bygget av Treblade Björkvattnet vindkraftpark har pågått sedan förra året med byggande av vägar och gjutning av markfundament. Nu inleds byggnationerna av själva vindkraftverken.

Totalt ska 33 vindkraftverk sättas upp i Björkvattnet på gränsen mellan Sollefteå och Ragunda kommun mellan Ramsele och Borgvattnet.

Delarna till vindkraftverken kommer med båt till hamnarna i Köpmanholmen och Sundsvall och transporteras sedan med lastbilstrailers upp till byggplatsen vid Björkvattnet. Varje vindkraftverk är uppdelat i 20 lastbilstransporter. Transporterna kommer att ske företrädesvis nattetid.

Lastbilstransporterna kommer dels att ske från öster via Ramsele, dels från väster via Borgvattnet.

Vägar som berörs i Sollefteå kommun är bland annat väg 335 mellan Köpmanholmen och Sollefteå, väg 87 och väg 331 från Sollefteå mot Ramsele och vidare via Lungsjön mot Björkvattnet.

Läs mer om transporterna till vindkraftparken Treblade Björkvattnet:

https://se.treblade.com/wp-content/uploads/2020/06/june-2020-transportation.pdf

Läs mer om Treblade Björkvattnet vindkraftpark:
https://se.treblade.com/bjorkvattnet/

 

 

 

INSTÄLLT SEMINARIUM I SOLLEFTEÅ 17/3!

Med anledning av händelseutvecklingen rörande Coronavirus och rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har vi i samråd med några av projektets intressenter beslutat att ställa in vindkraftseminariet i Sollefteå på tisdag den 17 mars.
Vi beklagar de eventuella olägenheter det kan innebära men hoppas på förståelse och att vi får möjlighet att träffas vid något annat tillfälle.
Med vänlig hälsning!
Hans Pahlin, Erik Löfgren och Mikael Näsström
Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”
Sollefteå kommun

Sollefteå har stor potential att växa inom energisektorn


Under hösten har Pro&Pro AB på uppdrag av Mittuniversitetet och Sollefteå kommun analyserat möjligheterna för Sollefteå kommun att växa inom energisektorn och föreslår lösningar för kompetensförsörjning och möjligheter till samverkan mellan Mittuniversitetet och Sollefteå kommun.

Rapporten visar att Sollefteå kommun karakteriseras av en stark energisektor inom produktion, distribution samt service och tjänster och att kommunen har goda förutsättningar att växa och utvecklas inom området.

I augusti tecknade Mittuniversitetet och Sollefteå kommun ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn.

Syftet med samarbetet är att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri. Målsättningen är att samarbetet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området, leda till ett nytt gymnasieprogram inom el- och energiteknik i Sollefteå och att arbetet ska öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten har arbetet fokuserats på två områden med hjälp av konsultföretaget Pro&Pro AB:

  • Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energisektorn.
  • Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Rapporten från Pro&Pro visar att Sollefteå har goda förutsättningar att kunna växa inom energisektorn. En sammanställning visar att energisektorn idag sysselsätter drygt 500 personer i Sollefteå kommun. Det är inom allt från tekniker och ingenjörer till kundservice. Bedömningen i rapporten är att denna sektor kan väntas öka i framtiden tack vare bland annat vindkraftutbyggnad och möjlighet till etablering av elintensiv industri.

En utmaning är kompetensförsörjningen. En slutsats i rapporten är att energibranschen behöver tillskott av kompetenser på alla nivåer (högskoleutbildade, yrkeshögskoleutbildade och yrkesutbildade på gymnasienivå). Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer hur Sollefteå kommun kan öka sin förmåga att attrahera och utveckla kompetens.

El- och energiprogrammet kommer att nystartas i Sollefteå höstterminen 2020. Därutöver föreslås att Sollefteå kommun i samarbete med Mittuniversitet och branschen undersöker möjligheten att erbjuda ett fjärde år på teknikprogrammet på gymnasiet med energiinriktning

Andra möjliga samverkansformer mellan Sollefteå kommun och Mittuniversitetet är ett årligt ”energihackaton” för att öka attraktionen samt att arbeta för att inom några år etablera en testbädd för energilagring kopplad till forskningsprojekt och samverkan med producenter.

– Den här rapporten visar att det finns en stor potential att öka elproduktionen och skapa en permanent utökning av antalet arbetstillfällen inom energisektorn i Sollefteå kommun. Det gäller såväl inom elproduktion med vindkraft, vattenkraft och solkraft som inom området energilagring och elintensiv industri, säger Johan Andersson, (C), kommunalråd i Sollefteå.

Hans-Erik Nilsson, dekan på Mittuniversitetet, ser många möjligheter till nya spännande samverkansprojekt med Sollefteå kommun.

– Idén att utveckla samverkan när det gäller fjärde året i gymnasieutbildningen mellan högskoleingenjör och gymnasieskolan är intressant. Det vore ett initiativ som för samman de båda utbildningarna där det finns en möjlighet att få en kraftfull rekrytering som kan bidra till attraktivitet i regionen, säger Hans-Erik Nilsson.

För mer information:

Hans-Erik Nilsson, Dekan Mittuniversitetet, epost hans-erik.nilsson@miun.se, telefon 010-142 87 39

Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå kommun, e-post johan.andersson@solleftea.se, telefon 070-376 01 95

Här kan du ladda ner rapporten ”Elproduktion, industriell etablering och kompetensförsörjning inom energiområdet i Sollefteå kommun” från Pro&Pro AB som pdf-fil:

Slutrapport

 

Nyhetsbrev nr 8/2019 från projektet

Senaste numret av nyhetsbrevet från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Nummer 8/2019 har följande innehåll:

Innehåll:

  • Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå
  • Framtidskonferens i Strömsund om tillväxt med vindkraft
  • Workshop om marknadsföring av vindkraftteknikeryrket
  • Reportage i Sollefteåbladet om framtiden för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

Här kan du ladda ner senaste nyhetsbrevet som pdf-fil:

Nyhetsbrev nr 8 2019

Här kan du läsa alla gamla nyhetsbrev från projektet:

Arkiv nyhetsbrev