Dokumentarkiv

Här samlar vi dokument kopplade till Energidalen samt avslutade och pågående projekt.

Projektbeskrivning, Vindkraft - Generator för hållbar utveckling
Projektbeskrivning (pdf)

Slutrapport från projekt Vindkraft - generator för hållbar utveckling 2020-03-31 (pdf):
Slutrapport

Delrapport Metodbeskrivning för att attrahera ungdomar till vindkraftbranschen 2020-03-31 (pdf):
Metodbeskrivning för att attrahera ungdomar till vindkraftbranschen

Delrapport Metodbeskrivning för att attrahera akademiker till vindkraftbranschen 2020-03-31 (pdf)
Metodbeskrivning för att attrahera akademiker till vindkraftbranschen

Delrapport Affärsmässiga fördelar med närhet till elproduktion och förslag till fortsatt arbete 2020-03-31 (pdf):
affärsmässiga fördelar med närhet till elproduktion och förslag till fortsatt arbete

Sammanställning utåtriktade aktiviteter (pdf):
Sammanställning 

 

protokoll

Här publiceras justerade styrelse- och stämmoprotokoll från och med verksamhetsåret 2020.

Bolagsstämma 2020-04-30:
Årsredovisning 2019 (pdf)
Stämmoprotokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-04-30:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-06-15:
Protokoll (pdf)

Styrelsemöte 2020-08-17:
Protokoll (pdf)

Nyhetsbrev

Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling" har under projekttiden skickat ut sammanlagt 21 nyhetsbrev.

Här finns de arkiverade för nedladdning som pdf-filer.

Alla nyhetsbrev (pdf):