#DrivkraftLångsele

- kraftsamling för industrietablering

Sollefteå kommun kraftsamlar kring elintensivindustri med fokus på Långsele. Ett etableringskontor har skapats med kompetens kring projektledning, kommunikation, plan- och markfrågor. Nu kraftsamlar kommunen för att stärka bilden av Långsele som en attraktivplats att bo och verka i.

 

Inbjudan - vad händer i Hamre?

Den 27 april kommer representanter från Uniper Sverige, Sasol och Sollefteå kommun att finnas på plats för att berätta om planerna för ett hållbart industriprojekt i Hamre, Långsele.

Datum: Onsdag 27 april 2022,
Tid: kl. 15.00 – 17.00
Plats: Hamre Industriområde i Långsele.

För att undvika trafikproblem uppmanas du att lämna bilen hemma. Bussar till platsen och från eventet går från Gamla Posten i Långsele (Köpmangatan 6) mellan klockan 15-17.00

Kraftsamling för industrietablering

Nu kraftsamlar Sollefteå kommun för en industrietablering i Långsele. 

Investeringar för industrietablering i Långsele

Sollefteå kommun kraftsamlar kring elintensiv industri med fokus på Hamre i Långsele. Sedan tidigare har kommunen stärkt organisationen kring etableringen och nu tas nästa steg.

Nuläge och processen framåt

Just nu förs dialog med aktörer om en stor investering i Långsele och Hamreområdet. Tillskillnad från tidigare då förfrågningarna uteslutande kom från s.k. Datacenters har tyngdpunkten skiftat till andra industrier.

ICA Långsele tror på etablering

Positiv drivkraft i Långsele kommer att leda till en stor etablering i Långsele. 

Made In Ådalen ser framemot en etablering

Made in Ådalen är caféet mitt i Långsele som satsar på lokalproducerade råvaror. Sedan starten 2017 har de haft en stadig tillströmning av kunder. 

HAGLÖF SER MÖJLIGHETER MED ELINTENSIV INDUSTRI

Haglöf Sweden utvecklar och tillverkar instrument och system för mätning och uppskattning av skog för professionella användare runt om i hela världen. 
 

Textilia ser framemot fler stora arbetsgivare i Långsele

Textilia är en av kommunens största arbetsgivare. Företaget hoppas nu på en etablering av elintensiv industri i Långsele. 

BOLIST ÄR REDO FÖR EN STOR ETABLERING I LÅNGSELE

Bolist Långsele är butiken som förser både ortsbor och besökare med det mesta som behövs för byggprojekt och hemmafixande. 

Långsele Camping: en etablering skulle öka den positiva trenden

Långsele camping är välbesökt av både ortsbor och besökare under sommarhalvåret.

Stor potential för nyinflyttade vid etablering

Karin Lidén är ordförande för Österforse IF och ser goda möjligheter för nyinflyttade att snabbt etablera sig i samhället.