Digital affärs-plattform

Vindkraftcentrum har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram en digital lösning för att underlätta lokala och regionala affärer i vindkraftprojekt. Den digitala affärsplattformen är fortfarande under utveckling men har redan börjat användas av flera vindkraftprojekt, näringslivskontor och företag.

Affärsplattformen knyter ihop lokala företag som kan leverera varor och tjänster till ett vindkraftprojekt. Som registrerat företag går det alltså att få direkt kontakt med projektören. Samtidigt kan projektören söka efter en lokal eller regional leverantör av en viss tjänst eller vara.

Här kan ni registrera er vindkraft.umigo.se>>
Hjälpsida för registrering, klicka här>>