Etikett: Förnybar energi

Föreläsningsvecka för högstadieelever

Den här veckan har Erik Löfgren från projektet föreläst för alla elever i de sju klasserna i årskurs 9 på Vallaskolan i Sollefteå på temat ”Vägen till 100 % förnybart”.

Ett av de utpekade målen i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” är att säkerställa kompetensförsörjningen till vindkraftbranschen och attrahera ungdomar att intressera sig mer för framtidens energifrågor. Ett av medlen för att lyckas med det är att åka ut och ha dialog och diskussion direkt med ungdomar.

Hittills har vi bland annat besökt skolor i Sollefteå, Kramfors och Åsele och fler orter är på gång.

Syftet med föreläsningarna är dels att få diskutera med ungdomarna om framtidens energilösningar, dels locka dem att söka sig till kraft- och energibranschen när de gör sina utbildnings- och yrkesval.

 

– Det är en riktig energikick att få hålla dessa föreläsningar där jag diskuterar framtidens energiutmaningar med ungdomarna och får ta del av deras egna funderingar. Förhoppningsvis vill och kan de i framtiden vara med och bidra till hur vi ska lösa utmaningarna att få till stånd ett klimatsmart, miljövänligt och hållbart samhälle där vi kan leva fossilfritt och med förnybara energilösningar, säger Erik Löfgren.

Hittills har föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” hållits vid 16 tillfällen för sammanlagt cirka 350 högstadie- och gymnasieungdomar i Åsele, Sollefteå och Kramfors samt på Sollefteå Lärcentrum Reveljen.

Den kostnadsfria föreläsningen ”Vägen till 100 % förnybart” är ungefär en timme lång (kan anpassas utifrån förutsättningar) och bokas via e-post till erik.lofgren@solleftea.se

Foto: Madeleine Börjesson