VINDKRAFT I SOLLEFTEÅ KOMMUN

I Sollefteå kommun finns 111 vindkraftverk (2020-06-01). De ligger inom Statkrafts vindkraftparker i Ögonfägnaden och Björkhöjden utanför Ramsele (105 verk) samt på Rödstahöjden utanför Sollefteå tätort (sex verk).

Statkrafts tre vindkraftparker Ögonfägnaden, Björkhöjden och Stamåsen mellan Ramsele, Hammerdal och Strömsund består av sammanlagt 149 vindkraftverk och togs i bruk mellan åren 2013 och 2016. De tre vindkraftparkerna utgör tillsammans en av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker. 

Dessa vindkraftverk har en totalhöjd på cirka 180 meter (varav tornhöjden 115 meter) och producerar tillsammans 1,6 TWh per år.

Vindkraftparkerna är en viktig lokal arbetsgivare. Här arbetar till exempel lokalt anställda vindkrafttekniker med tillsyn, drift och underhåll av vindkraftverken. Lokala entreprenörer ansvarar för vägunderhåll av det omfattande nätet av vägar mellan vindkraftverken ute i vindkraftparkerna och på platskontoren sköter lokala företag lokalvård med mera.

Rödstahöjdens sex vindkraftverk ägs av Eskilstuna vindkraft AB (fyra) och cementföretaget Finja Energi AB (två). De driftsattes 2015. Totalhöjden är 150 meter och den årliga produktionen 57 GWh, service och underhåll sköts av OX2 i Sundsvall.

Läs mer om Statkrafts vindkraftparker:
http://statkraftvind.se/

Läs mer om Rödstahöjdens vindkraftverk
https://www.ox2.com/sv/projects/rodstahojden/

VINDKRAFT PÅ GÅNG I SOLLEFTEÅ

Flera vindkraftprojekt är på gång runt om i Sollefteå kommun. Dels de som redan är tillståndsgivna och redo för projektstart, dels projekt där tillståndsprocessen inte är avslutad än. Inom några år väntas antalet vindkraftverk i kommunen mer än fördubblats och projekteten ha bidragit till lokal och regional tillväxt, långsiktiga drift- och underhållsentreprenader för lokala företag och varaktiga lokala arbetstillfällen för tillsyn, drift och underhåll av vindkraftverken.

För dagsaktuell uppdaterad information, se den webbaserade karttjänsten ”Vindbrukskollen” med samlad information om planerade, pågående och färdigställda vindkraftprojekt.

Vindbrukskollen: vbk.lansstyrelsen.se

Knäsjöberget och Sörlidberget utanför Graninge. Dessa två vindkraftparker är en del av HC Winds planerade fyra vindkraftparker mellan Graninge och Bollstabruk i Sollefteå och Kramfors kommuner. Parkerna är tillståndsgivna. Byggstart väntas när anslutning till transformatorstation i Nässe (Långsele) kan ske.
https://hcwind.se/

Storhöjden. Vindkraftparken är en del av HC Winds planerade satsning och ligger mellan Gålsjö Bruk och Styrnäs på gränsen mellan Sollefteå, Örnsköldsviks och Kramfors kommuner. Storhöjden har ilagakraftvunnit tillstånd.
https://hcwind.se/

Vaberget i Sollefteå kommun mellan Resele och Helgum, WPD och Eolus planerade vindkraftpark. Parken har ilagakraftvunnet tillstånd. Byggstart väntas när anslutning till transformatorstation i Nässe (Långsele) kan ske.
WPD: https://www.wpd.se/aktuella-projekt/vindkraft-pa-land/vaberget/

Eolus: https://www.eolusvind.com/

Hocksjön i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet. Projektör JP Vind (bolag ägt av Jämtkraft och Persson Invest).
Ilagakraftvunnet tillstånd med planerad byggstart 2021.

Jämtkraft: https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/var-fornybara-produktion/vindkraft/planerade-vindkraftsprojekt/hocksjon/

Ranasjöhöjden i Sollefteå kommun mellan Ramsele och Näsåker.
Projektutvecklare: Krange Vind AB, Hans Erik Flodin. Ilagakraftvunnet tillstånd.
För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin Krange Vind AB.

Salsjöhöjden i Sollefteå kommun mellan Edsele och Näsåker.
Projektutvecklare: Krange Vind AB, Hans Erik Flodin. Ilagakraftvunnet tillstånd.
För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin Krange Vind AB.

Storbrännkullen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet.
Projektör Storen Vind AB. Ilagakraftvunnet tillstånd.
För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin, Storen Vind AB

Isbillen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet.
Projektör Isbillen Vind AB. Ilagakraftvunnet tillstånd.
För mer information, kontakta Hans-Erik Flodin, Isbillen Vind AB.

Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner väster om Helgum.
Projektutvecklare Arise. Pågående tillståndsprocess.
Arise: https://www.arise.se/sv/projekt-under-utveckling

Nallkullen i Sollefteå kommun mellan Lungsjön och Borgvattnet.
Projektör Lung Vind AB. Tillståndsprocess inte avslutad.