Branschforum Vind 24-25 september 2020
Hallstaberget, Sollefteå

Torsdag del 1

Torsdag del 2

Fredag del 1

Fredag del 2

Mejla dina frågor under föreläsningarna till:

2020@vindkraftcentrum.se

Torsdag 24 september

13:00-13:15 Hej och välkommen!
Erik Löfgren, Energidalen hälsar välkommen.
Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande Sollefteå ©.

13:15-14:30 Lokal Affärsnytta
Gabriel Duveskog JP Vind, nu byggs vindparken Hocksjön i Sollefteå kommun nära Jämtlandsgränsen. 
Christer Andersson Vindkraftcentrum och Oskar Ahlman Umeå Universitet. Digital affärsplattform för fler lokala och regionala affärer.

Så kan globala drift- och underhållsaffärer bli regionala:
Film med entreprenör, två entreprenörer och en konsult berättar om sina erfarenheter.  

Paneldialog med lokala entreprenörer
Ann-Christine Lindqvist – Nylands Städ,
Gustav Bruno – EAG Rental Hyrmaskiner,
Ingemar Jonsson – Ramsele-Edsele företagarförening,
Anders Hildebertzon – Statkraft

14.30 – 15:00 Kaffe

15:00-16:30 Lokal affärsnytta forts.
Calle Birgersson och Katrin Normark Jonsson, Åsele Näringslivsstiftelse. Så här jobbar Åsele med företagande i vindkraftens spår. Helena Wänlund, Vattenfall om hur Vattenfall arbetar med lokala och regionala entreprenörer.
Hans Pahlin Energidalen Sollefteå kommun. Har varit projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med fokus på lokal och regional affärsnytta vid vindkraftsetablering.
Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Driven entreprenör som delar med sig av sina visioner för besöksnäringen och hur hon ser att denna och vindkraftbranschen kan utvecklas sida vid sida.

Fredag 25 september

9:00-10:00 Nationellt perspektiv
Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör berättar om arbetet med en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett arbete som görs tillsammans med Naturvårdsverket.
Charlotte Unger Larson, Vindkraftcentrum.  Hur Sverige kan och bör starta om ekonomin genom förnybara investeringar.  Statsbudgeten, EU:s omstartsinvesteringar

Omstart efter Corona, dels vad som behövs för bra omstart och hur man kan ta tillfället i akt (omstartskommissionens rapport) väva ihop med vindkraft

10:00-10:30 Kaffe

10:30-12:00 Nationellt perspektiv forts.

Daniel Kulin, Svensk vindenergi om marknadsläget framåt för svensk vindkraft. Om marknadsläget och de utmaningar som 100 TWh vindkraft i elsystemet innebär.
Anders Wickström, Statens forskningsinstitut RISE pratar om grön vätgas och de forskningsprojekt som pågår kring mindre och större anläggningar.
Mikael Näsström, tillväxtchef i Sollefteå kommun och VD för Energidalen i Sollefteå AB. Berättar om möjligheter med satsning på elintensiv industri.

Ullis Johansson, moderator. Summering av konferensen

12:00 Tack och hej!