Välbesökt företagarträff på Höga Kusten Airport om vindkraft

Den 20 mars bjöd Företagarna tillsammans med näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå till en företagarträff på temat vindkraftsenergi. Drygt 60 företagare från Kramfors och Sollefteå kom till informationskvällen.

Det planeras för stora investeringar i vindkraftparker i skogarna på gränsen mellan Kramfors och Sollefteå kommun de kommande åren.

Därför tog Företagarna initiativ till en informationskväll den 20 mars tillsammans med näringslivsenheterna i Kramfors och Sollefteå kommun på Höga Kusten Airport.

– Det här är en viktig fråga för såväl oss i Kramfors som i Sollefteå och vi ser stora möjligheter för det lokala näringslivet, sa Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande i Kramfors bland annat.

Vid den välbesökta informationsträffen medverkade bland andra Lena Berglund från E.ON, Jesper Berg från Kabeko Kraft, Jeanette Lundqvist och Pontus Grahn från Vattenfall samt Caroline Nyström från Garantia.

Dessutom fanns Erik Löfgren från projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” på plats och berättade om erfarenheterna från vindkraftsetableringarna i nordvästra delarna av Sollefteå kommun för några år sedan och den positiva inverkan det haft på det lokala näringslivet.

Med sig till Höga Kusten Airport hade Erik Löfgren några företagare och entreprenörer från Ramsele som delade med sig av sina personliga erfarenheter om hur de fått uppdrag och ökad omsättning tack vare vindkraftsetableringarna, det var representanter för Brorssons åkeri, Ramsele-Edsele företagarförening samt Ramsele kurs- och konferenscenter.