Månad: juni 2019

Vindkraftteknikern Daniel delar med sig av sin vardag

Vad sysslar en vindkrafttekniker egentligen med? Följ vindkraftteknikern Daniel Berggren i hans vardag via Instagram och Facebook.

Nu kan man följa vindkraftteknikern Daniel Berggren och hans vardag med att arbeta med service och underhåll av vindkraftverk via sociala medier med kontot ”blivindkrafttekniker” på Instagram och Facebook.

Det här är en del i Uppsala universitets marknadsföringsprojekt för vindkrafttekniker där bland annat projekt Vindkraft – generator för hållbar utveckling är med.

Syftet med projektet är att marknadsföra såväl yrket vindkrafttekniker som utbildningarna som finns till yrket samt det stora rekryteringsbehovet av vindkrafttekniker i framtiden.

– Daniel Berggren är vindkrafttekniker på Vestas. Daniel kommer på olika sätt att berätta om sin vardag som vindkrafttekniker i syfte att skapa kännedom och attraktion både för skolorna och yrket. Vi kommer också att lägga ut en del allmän information och svara på eventuella kommentarer, berättar Annie Nyström från Uppsala universitet.

Projektet sker i samverkan mellan Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen norr och Stockholm/Gotland, Svensk Vindenergi, Svensk Vindkraftförening, Vindkraftcentrum och Sollefteå Kommun/Energidalen via projekt Vindkraft – generator för hållbar utveckling.

– Den gemensamma nämnaren är att vi idag på olika sätt arbetar med frågan och förstår att det krävs en samordning för största möjliga räckvidd och genomslagskraft.  Vi kommer på flera olika sätt främst involvera branschen och YH-skolorna i detta arbete men även potentiella målgrupper för sökande till utbildningarna och/eller val av yrke. Projektet finansieras av Energimyndigheten och är ett projekt i Nätverket för Vindbruk, berättar Annie Nyström.

Facebook och Instagram:

#BliVindkrafttekniker

@blivindkraftstekniker

Lyckat försök med Energi-Prao på högstadiet

För att locka fler högstadieungdomar att utbilda sig inom energibranschen genomförs just nu en PRAO-vecka på tema energi för högstadieelever från Vallaskolan i Sollefteå.

Rekryteringsbehovet inom energibranschen är stort inför framtiden och en utmaning är att locka fler ungdomar att utbilda sig inom el- och energibranschen på gymnasiet och även vidareutbildning på yrkeshögskolor och högskola/ universitet.

Därför har projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och högstadieskolan Vallaskolan i Sollefteå i nära samarbete med lokala branschföreträdare testat en vecka med ”Energi-PRAO”.

Svårigheten och utmaningen är att få till en hel vecka hos en och samma aktör. Därför testas konceptet med ”studiebesöksvecka där eleverna är hos varje företag under en koncentrerad dag (ibland hinns flera företag med under en och samma dag.).

Sex elever ur årskurs 8 har under PRAO-veckan fått göra studiebesök hos olika företag inom el- och energibranschen för att se vilken bredd av yrken det finns och vad arbetsuppgifterna kan bestå av.

På Sollefteåforsens kraftverk i Sollefteå tog VD Anders Bergman emot och visade runt i kraftverket.

– Intresset att vara med från elever har varit gott och nu ska vi utvärdera det här föra att se hur vi kan implementera det i den ”ordinarie” PRAO-verksamheten på skolan, säger studie- och yrkesvägledaren Madeleine Börjesson.

Programmet under veckan har bland annat bestått i besök hos Uniper och deras vattenkraftverk i Forsse, Vattenfalls ställverk och fiskodling i Forsmo och Nämforsens kraftverk i Näsåker.

Andra aktiviteter har varit att få besöka Svenska Kraftnäts driftcentral i Sollefteå, elfirman Mats Elektriska, Sollefteåforsens vattenkraftverk och solcellssafari med kommunens klimat- och energirådgivare.

PRAO-veckan med olika studiebesök avslutas den 23 maj en heldags bussresa till Statkrafts stora vindkraftpark Ögonfägnaden utanför Ramsele i nordvästra delarna av Sollefteå kommun där de sex PRAO-eleverna tillsammans med andra intresserade högstadieelever från Sollefteå kommuns olika högstadieskolor ska få träffa vindkrafttekniker för att höra mer om deras jobb och lära sig mer om vindkraft.

– I vårt projekt ingår att identifiera nya kanaler för att attrahera ungdomar till branschen och det här tror vi är en mycket bra väg att gå. Vi har kontakt med Energiföretagen som visat intresse för modellen och ambitionen är nu att sammanställa konceptet med ”Energi-PRAO” så att det kan användas av högstadieskolor runt om i landet i samarbete med el- och energibranschen, säger Erik Löfgren från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Högstadieelever besökte vindkraftpark

Under vintern och våren har Erik Löfgren från projektet föreläst om Sveriges omställning till 100 % förnybar elproduktion på bland annat högstadieskolor i Sollefteå kommun och nu har det följts upp med ett studiebesök till Statkrafts vindkraftpark Ögonfägnaden mellan Ramsele och Hammerdal.

– En av de stora utmaningarna inför framtiden är att klara kompetensförsörjningen, det vill säga att attrahera ungdomar att utbilda sig och vilja jobba inom kraft- och energisektorn. Därför är just möten med ungdomar ett prioriterat område i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, säger Erik Löfgren från projektet.

Han har under det senaste halvåret besökt ett 30-tal skolklasser i bland annat Kramfors, Sollefteå och Åsele på högstadie- och gymnasienivå.

– Vid besöken i klasserna pratar vi och diskuterar framtidens energiutmaningar när vi ska ställa om till 100 % förnybar elproduktion samtidigt som behovet av el ökar.

Omställningen innebär även att arbetsmarknaden växer och behovet av till exempel vindkrafttekniker bedöms vara stort i framtiden.

– Därför är det viktigt att nå ut till ungdomarna så att de vet att de här jobben finns!

Som en uppföljning till föreläsningarna på skolorna arrangerade projektet en studieresa för elever ur årskurs 8 och 9 på högstadieskolor i Sollefteå kommun i slutet av maj till Statkrafts vindkraftpark Ögonfägnaden.

– Eleverna från Sollefteå, Junsele och Ramsele som följde med har själva anmält intresse att de vill lära sig mer efter att vi besökt dem på skolorna. Det blev en bra och lärorik dag med Statkrafts personal i Ögonfägnaden och i bussen på väg hem var det flera elever som sa att de efter besöket nu funderar på att göra gymnasieval så att de kan läsa vidare till vindkrafttekniker.

Efter sommarlovet fortsätter projektets arbete med att besöka skolklasser och att genomföra studieresor till vindkraftparker med intresserade högstadie- och gymnasieungdomar.

Bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå

Tillträdande ordföranden Ingemar Jonsson (C) avtackar avgående ordföranden Elisabet Lassen (S) i styrelsen för Energidalen i Sollefteå AB

Den 22 maj var det bolagsstämma för Energidalen i Sollefteå AB. Till ny ordförande efter avgående Elisabet Lassen (S) valdes Ingemar Jonsson (C).

Det kommunala utvecklingsbolaget Energidalen i Sollefteå AB är en av huvudintressenterna och finansiärerna i projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Den 22 maj var det bolagsstämma och i samband med det lanserades en ny gemensam webbplats för Energidalen och för projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” med domännamnet Energidalen.nu.

I samband med bolagsstämman avtackades avgående ordförande Elisabet Lassen och avgående ledamoten Urban Sjödén.

Till ny styrelse valdes:

Ingemar Jonsson (C), ordförande

Roger Johansson (VI), ledamot

Kjell-Åke Sjöström (V), ledamot

John Åberg (S), ledamot

Torbjörn Persson (S), ledamot