Lyckat försök med Energi-Prao på högstadiet

För att locka fler högstadieungdomar att utbilda sig inom energibranschen genomförs just nu en PRAO-vecka på tema energi för högstadieelever från Vallaskolan i Sollefteå.

Rekryteringsbehovet inom energibranschen är stort inför framtiden och en utmaning är att locka fler ungdomar att utbilda sig inom el- och energibranschen på gymnasiet och även vidareutbildning på yrkeshögskolor och högskola/ universitet.

Därför har projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” och högstadieskolan Vallaskolan i Sollefteå i nära samarbete med lokala branschföreträdare testat en vecka med ”Energi-PRAO”.

Svårigheten och utmaningen är att få till en hel vecka hos en och samma aktör. Därför testas konceptet med ”studiebesöksvecka där eleverna är hos varje företag under en koncentrerad dag (ibland hinns flera företag med under en och samma dag.).

Sex elever ur årskurs 8 har under PRAO-veckan fått göra studiebesök hos olika företag inom el- och energibranschen för att se vilken bredd av yrken det finns och vad arbetsuppgifterna kan bestå av.

På Sollefteåforsens kraftverk i Sollefteå tog VD Anders Bergman emot och visade runt i kraftverket.

– Intresset att vara med från elever har varit gott och nu ska vi utvärdera det här föra att se hur vi kan implementera det i den ”ordinarie” PRAO-verksamheten på skolan, säger studie- och yrkesvägledaren Madeleine Börjesson.

Programmet under veckan har bland annat bestått i besök hos Uniper och deras vattenkraftverk i Forsse, Vattenfalls ställverk och fiskodling i Forsmo och Nämforsens kraftverk i Näsåker.

Andra aktiviteter har varit att få besöka Svenska Kraftnäts driftcentral i Sollefteå, elfirman Mats Elektriska, Sollefteåforsens vattenkraftverk och solcellssafari med kommunens klimat- och energirådgivare.

PRAO-veckan med olika studiebesök avslutas den 23 maj en heldags bussresa till Statkrafts stora vindkraftpark Ögonfägnaden utanför Ramsele i nordvästra delarna av Sollefteå kommun där de sex PRAO-eleverna tillsammans med andra intresserade högstadieelever från Sollefteå kommuns olika högstadieskolor ska få träffa vindkrafttekniker för att höra mer om deras jobb och lära sig mer om vindkraft.

– I vårt projekt ingår att identifiera nya kanaler för att attrahera ungdomar till branschen och det här tror vi är en mycket bra väg att gå. Vi har kontakt med Energiföretagen som visat intresse för modellen och ambitionen är nu att sammanställa konceptet med ”Energi-PRAO” så att det kan användas av högstadieskolor runt om i landet i samarbete med el- och energibranschen, säger Erik Löfgren från ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.