Kompetens- och utvecklingsnav för förnybart och elintensivt

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet har tecknat ett samarbetsavtal med syftet att skapa ett nationellt kompetens- och utvecklingsnav i Sollefteå för förnyelsebar elproduktion samt elintensiv industri.

I samband med undertecknandet av samarbetsavtalet i mitten av augusti hölls en gemensam workshop i Sollefteå med representanter från Mittuniversitetet, Sollefteå kommun, Energidalen och konsultföretaget Pro&Pro.

Målsättningen med arbetet är bland annat att öka attraktionen för etableringar av elintensiv verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i Sollefteå.

Under hösten 2019 genomförs ett arbete under ledning av Pro&Pro för att identifiera möjligheter till bättre resursutnyttjande samt utbildningskvalitet genom samverkan och samarbete.

I samarbetsprojektet under hösten kommer man därför att framförallt satsa på två områden

  1. Genomföra en omvärldsanalys inom energi och elintensivt i Sollefteå kommun med syfte att kunna ge inriktning på vilket gap och därmed vilken position Sollefteå kan ta framåt inom energi och elintensivt.
  2. Genomföra en analys och ta fram en handlingsplan för energiutbildningar med syfte att utveckla utbildningar i Sollefteå kommun och inom Mittuniversitetet som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning.

Arbetet med höstens två arbetsområden i projektet ska vara slutfört den 30 november.